เฉลยธรรมบัญญัติ 7 TNCV - Deutéronome 7 BDS

เฉลยธรรมบัญญัติ
Elegir capítulo 7

Thai New Contemporary Bible

เฉลยธรรมบัญญัติ 7

ขับไล่ชนชาติต่างๆ ออกไป

1เมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านเข้าสู่ดินแดนซึ่งท่านกำลังเข้ายึดครอง และทรงขับไล่ชนชาติต่างๆ ออกไปต่อหน้าท่าน คือชาวฮิตไทต์ ชาวเกอร์กาชี ชาวอาโมไรต์ ชาวคานาอัน ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์ และชาวเยบุส รวมเป็นเจ็ดชนชาติซึ่งใหญ่และเข้มแข็งกว่าท่าน และเมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงมอบพวกเขาให้แก่ท่านและท่านเอาชนะพวกเขาได้แล้ว ท่านต้องทำลายล้าง[a]พวกเขาให้หมดสิ้น อย่าทำสนธิสัญญารอมชอมกับเขาหรือแสดงความเมตตาปรานีต่อเขา อย่าแต่งงานข้ามเชื้อชาติ อย่าให้ลูกหลานของท่านไม่ว่าชายหรือหญิงแต่งงานกับลูกหลานของพวกเขา เพราะพวกเขาจะทำให้ลูกหลานของท่านหันจากการติดตามเราไปนมัสการพระอื่นๆ แล้วพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเผาผลาญทำลายท่านอย่างรวดเร็ว จงทำอย่างนี้กับพวกเขา คือรื้อแท่นบูชาของพวกเขาทิ้ง ทุบหินศักดิ์สิทธิ์ โค่นเสาเจ้าแม่อาเชราห์ และเผารูปเคารพของพวกเขา เพราะท่านเป็นประชากรบริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกสรรท่านจากประชาชาติทั้งปวงบนแผ่นดินโลกให้เป็นประชากรของพระองค์ เป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกท่านและรักท่าน ไม่ใช่เพราะท่านยิ่งใหญ่กว่าชนชาติอื่นๆ แท้จริงพวกท่านเป็นชนชาติเล็กที่สุดเสียด้วยซ้ำ แต่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านและทรงรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้กับบรรพบุรุษของท่าน พระองค์จึงทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ท่านออกจากแดนทาส จากอำนาจของฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ ฉะนั้นจงรู้เถิดว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงซื่อสัตย์ ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์ต่อผู้ที่รักพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน 10 แต่

บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์ พระองค์จะทรงตอบสนองเขาด้วยการทำลายล้าง
พระองค์จะทรงตอบสนองคนเหล่านั้นที่เกลียดชังพระองค์โดยไม่รอช้า

11 ฉะนั้นจงใส่ใจปฏิบัติตามพระบัญชา กฎหมาย และบทบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้

12 หากท่านเอาใจใส่บทบัญญัติเหล่านี้และใส่ใจที่จะปฏิบัติตาม พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักกับท่านตามที่ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 13 พระองค์จะทรงรักและอวยพรท่านและทำให้ท่านทวีจำนวนขึ้น พระองค์จะทรงอวยพรลูกหลานของท่านและพืชผลจากแผ่นดินของท่าน ทั้งข้าว เหล้าองุ่นใหม่ และน้ำมัน ลูกวัวและลูกแกะจากฝูงสัตว์ของท่าน ในดินแดนซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่าน 14 ท่านจะได้รับพระพรเหนือกว่าชนชาติอื่นใด จะไม่มีชายหญิงคนใดในพวกท่านที่เป็นหมัน และฝูงสัตว์ของท่านก็เช่นกัน 15 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปกป้องท่านจากความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งสิ้น และพระองค์จะไม่ทรงทรมานท่านด้วยโรคร้ายใดๆ เหมือนที่ท่านได้เห็นในอียิปต์ แต่จะให้โรคร้ายนั้นเกิดแก่คนทั้งปวงที่เกลียดชังท่าน 16 จงทำลายประชาชาติทั้งปวงซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านได้ทรงมอบไว้ในมือของท่าน อย่าสงสารเขาและอย่าปรนนิบัติพระต่างๆ ของเขา เพราะนั่นจะเป็นหลุมพรางดักท่าน

17 ท่านอาจจะรำพึงว่า “ชนชาติพวกนี้เข้มแข็งมาก เราจะไปขับไล่ได้อย่างไร?” 18 แต่อย่ากลัวพวกเขาเลย จงระลึกถึงสิ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านได้ทรงทำแก่ฟาโรห์และชาวอียิปต์ทั้งปวง 19 ท่านก็ได้เห็นมาแล้วกับตา ทั้งการทดสอบครั้งใหญ่ หมายสำคัญ และปาฏิหาริย์ต่างๆ พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออก พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงใช้สิ่งเหล่านี้นำท่านออกมา พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงทำแบบเดียวกันนี้กับชนชาติทั้งปวงที่ท่านเกรงกลัวในขณะนี้ 20 แม้แต่ผู้รอดชีวิตที่หลบซ่อนจากท่าน พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะส่งฝูงต่อมาไล่ต่อยพวกเขาให้พินาศ 21 อย่ากลัวชนชาติเหล่านี้เลย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านผู้ประทับท่ามกลางท่าน ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม 22 พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะค่อยๆ ขับไล่ชนชาติเหล่านี้ออกไปต่อหน้าท่านทีละเล็กทีละน้อย พระองค์ไม่ได้ทรงอนุญาตให้ท่านกำจัดเขาหมดในคราวเดียว มิฉะนั้นสัตว์ป่ารอบตัวท่านจะทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว 23 แต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบพวกเขาให้ท่าน ให้เขาวุ่นวายระส่ำระสายจนถูกทำลายล้างไป 24 พระองค์จะทรงมอบกษัตริย์ของพวกเขาไว้ในมือของท่าน ท่านจะลบชื่อคนเหล่านั้นออกจากใต้ฟ้า ไม่มีผู้ใดสามารถยืนหยัดต่อสู้ท่านได้ ท่านจะทำลายล้างพวกเขา 25 จงเผาแบบจำลองพระต่างๆ ของพวกเขาทิ้ง อย่าโลภเงินทองที่ใช้ทำรูปจำลองเหล่านั้น อย่าเก็บไว้เป็นบ่วงดักตัวท่านเอง เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงรังเกียจมัน 26 อย่านำสิ่งที่น่ารังเกียจเข้าไปไว้ในบ้านของท่าน เกรงว่าท่านจะเป็นเหมือนสิ่งนั้น คือถูกแยกออกมาเพื่อทำลาย จงรังเกียจเดียดฉันท์มันเพราะมันต้องถูกทำลาย

Notas al pie

  1. 7:2 คำนี้ในภาษาฮีบรูหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ มักจะต้องทำลายให้หมดสิ้นไป เช่นเดียวกับข้อ 26

La Bible du Semeur

Deutéronome 7

Les Cananéens et leurs idoles

1Lorsque l’Eternel ton Dieu t’aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu’il aura chassé devant toi de nombreux peuples: les Hittites, les Guirgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Yebousiens, ces sept peuples plus nombreux et plus puissants que toi[a], lorsqu’il te les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vouer à l’Eternel; tu ne concluras pas d’alliance avec eux et tu n’auras pour eux aucune pitié. Tu ne t’uniras pas avec eux par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils; car ils détourneraient de moi tes enfants, qui iraient rendre un culte à d’autres dieux: ma colère s’enflammerait alors contre vous et je ne tarderais pas à vous exterminer. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard: vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs pieux sacrés voués à la déesse Ashéra et vous brûlerez leurs idoles sculptées[b]. Tu es, en effet, un peuple saint pour l’Eternel ton Dieu, il t’a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux[c].

Si l’Eternel s’est attaché à vous et vous a choisis, ce n’est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c’est parce que l’Eternel vous aime et parce qu’il veut accomplir ce qu’il a promis par serment à vos ancêtres[d], c’est pour cela qu’il vous a arrachés avec puissance au pouvoir du pharaon, roi d’Egypte, et qu’il vous a libérés de l’esclavage.

Reconnais donc que l’Eternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l’amour pour mille générations envers ceux qui l’aiment et qui obéissent à ses commandements[e]. 10 Mais il rend directement leur dû à ceux qui le haïssent et il les fait périr; sans tarder, il paie de retour directement ceux qui le haïssent. 11 C’est pourquoi, obéissez aux commandements, aux ordonnances et aux lois que je vous donne aujourd’hui et appliquez-les.

12 Car si vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez et si vous les appliquez, l’Eternel votre Dieu tiendra l’engagement de vous aimer qu’il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres[f]. 13 Il vous aimera, vous bénira, vous rendra nombreux, et il bénira vos enfants, il vous bénira par tout ce que produiront vos terres: votre blé, votre vin nouveau, votre huile fraîche, et en accroissant les portées de votre gros et de votre petit bétail sur la terre qu’il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. 14 Vous jouirez de plus de bénédictions que tous les autres peuples, et il n’y aura chez vous ni homme ni femme stérile, ni bête stérile dans vos troupeaux.

15 L’Eternel vous préservera de toute maladie; il ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l’Egypte comme vous le savez. Il les enverra à tous ceux qui vous haïssent.

16 Vous supprimerez tous les peuples que l’Eternel votre Dieu livrera en votre pouvoir, sans avoir de pitié pour eux; vous ne rendrez pas de culte à leurs dieux: ce serait un piège pour vous.

17 Peut-être te diras-tu: «Ces peuples sont plus puissants que moi! Comment pourrais-je les déposséder?» 18 N’aie pas peur d’eux! Souviens-toi seulement de ce que l’Eternel ton Dieu a fait au pharaon et à toute l’Egypte. 19 Rappelle-toi les terribles épreuves que tu as vues de tes yeux, les signes miraculeux et les prodiges, et le déploiement de puissance par lesquels l’Eternel ton Dieu t’a fait sortir d’Egypte. L’Eternel ton Dieu traitera de la même manière tous les peuples que tu crains. 20 De plus, il enverra contre eux les frelons[g] pour faire périr les rescapés qui se seraient cachés pour t’échapper. 21 Ne tremble pas devant eux, car l’Eternel ton Dieu qui est au milieu de toi est un Dieu grand et redoutable. 22 C’est seulement petit à petit que l’Eternel ton Dieu chassera ces peuples étrangers devant toi, tu ne pourras pas les éliminer d’un seul coup, sinon les bêtes sauvages se multiplieraient dangereusement chez toi[h]. 23 L’Eternel ton Dieu livrera ces peuples en ton pouvoir et les mettra en déroute, jusqu’à leur destruction totale. 24 Il te livrera leurs rois, et tu feras disparaître leur nom de dessous le ciel; personne ne pourra te résister: tu les extermineras tous. 25 Vous brûlerez les statues de leurs dieux. Ne cède pas à la tentation de récupérer l’argent ou l’or qui les recouvre! Ne le prends pas! Cela pourrait constituer un piège pour toi, car c’est une abomination pour l’Eternel ton Dieu. 26 Tu n’introduiras donc pas dans ta maison une abomination, car tu te mettrais avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras pour une chose réprouvée, tu l’auras en abomination, car elle est sous la malédiction.

Notas al pie

  1. 7.1 Voir Ac 13.19.
  2. 7.5 Voir Dt 12.3.
  3. 7.6 Voir Ex 19.5; Tt 2.14; 1 P 2.9.
  4. 7.8 Voir Gn 13.15; 26.3; 28.13.
  5. 7.9 Pour les v. 9-10, voir Ex 20.5-6; 34.6-7; Nb 14.18; Dt 5.9-10.
  6. 7.12 Pour les v. 12-16, voir Dt 11.13-17.
  7. 7.20 Voir Ex 23.28; Jos 24.12. Mot hébreu rare. Les commentaires juifs et les versions anciennes l’ont traduit: frelons. Il pourrait s’agir de plaies comme celles d’Egypte. Les insectes sont l’un des fléaux les plus redoutés des agriculteurs. D’autres voient dans les frelons une allusion à une expédition militaire de l’Egypte qui avait pris le frelon comme emblème. D’autres encore traduisent: Dieu enverra le découragement. Dt 1.44 et Ps 118.12 comparent les ennemis à des abeilles.
  8. 7.22 Voir v. 1. Les bêtes sauvages se multiplient rapidement dans un pays dépeuplé (voir Ex 23.29-30); les lions et les ours étaient fréquents dans le pays alloué à Israël (Jg 14.5; 1 S 17.34-35; 2 R 17.25-26; Am 5.19).