เฉลยธรรมบัญญัติ 27 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

เฉลยธรรมบัญญัติ
Elegir capítulo 27

Thai New Contemporary Bible

เฉลยธรรมบัญญัติ 27

แท่นบูชาที่ภูเขาเอบาล

1โมเสสและผู้อาวุโสของอิสราเอลสั่งประชากรว่า “จงปฏิบัติตามพระบัญชาทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้ เมื่อท่านข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าสู่ดินแดนซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานให้ จงตั้งหินใหญ่จำนวนหนึ่งขึ้นและฉาบปูน จารึกเนื้อความบทบัญญัตินี้ไว้บนหินเหล่านั้น เมื่อท่านข้ามไปสู่ดินแดนซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งตามที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงสัญญาไว้กับท่าน และเมื่อท่านข้ามแม่น้ำจอร์แดนไป จงตั้งหินเหล่านี้ขึ้นบนภูเขาเอบาลตามที่ข้าพเจ้าสั่งท่านวันนี้ และฉาบด้วยปูน จงสร้างแท่นบูชาหินขึ้นที่นั่นถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน อย่าใช้เครื่องมือเหล็กสกัดหินเหล่านั้น จงสร้างแท่นบูชาของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยหินที่พบในท้องทุ่ง และถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านบนแท่นนั้น จงถวายเครื่องสันติบูชาบนแท่นนั้นเช่นกัน และเลี้ยงฉลองรื่นเริงต่อหน้าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน จงจารึกบทบัญญัติทั้งปวงนี้ลงไปให้ชัดเจนบนก้อนหินที่ท่านตั้งขึ้น”

คำสาปแช่งจากภูเขาเอบาล

แล้วโมเสสและปุโรหิตชาวเลวีกล่าวแก่ชนอิสราเอลว่า “อิสราเอลเอ๋ย จงสงบเงียบและฟังเถิด บัดนี้ท่านได้เป็นประชากรของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านแล้ว 10 จงเชื่อฟังพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านและปฏิบัติตามพระบัญชาและกฎหมายทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้”

11 ในวันเดียวกันนั้นโมเสสสั่งประชากรดังนี้ว่า

12 เมื่อท่านข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้ว เผ่าสิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ โยเซฟ และเบนยามิน จะยืนอยู่บนภูเขาเกริซิมเพื่ออวยพรประชากร 13 ส่วนเผ่ารูเบน กาด อาเชอร์ เศบูลุน ดาน และนัฟทาลี จะยืนอยู่บนภูเขาเอบาล เพื่อกล่าวคำสาปแช่ง

14 คนเลวีจะป่าวร้องแก่ชนอิสราเอลด้วยเสียงอันดังว่า

15 “ขอแช่งคนที่แกะสลักหรือหล่อรูปเคารพซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรังเกียจ เป็นผลงานจากน้ำมือของช่างและตั้งไว้อย่างลับๆ”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

16 “ขอแช่งคนที่ไม่ให้เกียรติบิดามารดา”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

17 “ขอแช่งคนที่ย้ายหลักเขตที่ดินของเพื่อนบ้าน”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

18 “ขอแช่งคนที่นำคนตาบอดให้หลงทาง”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

19 “ขอแช่งคนที่ไม่ให้ความยุติธรรมแก่คนต่างด้าว ลูกกำพร้าพ่อ หรือหญิงม่าย”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

20 “ขอแช่งคนที่หลับนอนกับภรรยาของบิดา เพราะเขาหยามเกียรติบิดาของเขา”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

21 “ขอแช่งคนที่สมสู่กับสัตว์”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

22 “ขอแช่งคนที่หลับนอนกับพี่สาวน้องสาวของตน ไม่ว่าจะเป็นบุตรสาวของบิดาหรือบุตรสาวของมารดาก็ตาม”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

23 “ขอแช่งคนที่หลับนอนกับแม่ยายของตน”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

24 “ขอแช่งคนที่ลอบสังหารเพื่อนบ้านของเขา”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

25 “ขอแช่งคนที่รับสินบนเพื่อฆ่าผู้บริสุทธิ์”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”

26 “ขอแช่งคนที่ไม่ยึดมั่นปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้”

แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า

“อาเมน!”