ฮาบากุก 1 TNCV - Авв 1 CARST

ฮาบากุก
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฮาบากุก 1

1พระดำรัสที่ผู้เผยพระวจนะฮาบากุกได้รับ

คำร้องทุกข์ของฮาบากุก

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะต้องร้องทูลขอความช่วยเหลือนานเพียงใด
พระองค์จึงจะทรงสดับฟัง?
หรืออีกนานเพียงใดที่ต้องร้องต่อพระองค์ว่า “โหดร้าย!”
แต่พระองค์ไม่ทรงมาช่วย?
เหตุใดพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มองดูความอยุติธรรม?
เหตุใดพระองค์ทรงทนต่อความผิด?
ความพินาศและความโหดร้ายอยู่ต่อหน้าต่อตาข้าพระองค์
มีการต่อสู้และแก่งแย่งกันมากมาย
ฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นอัมพาต
และความยุติธรรมไม่ปรากฏ
คนชั่วล้อมกรอบคนชอบธรรม
จนความยุติธรรมถูกบิดเบือนไป

คำตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเจ้าตรัสว่า
“จงมองและคอยเฝ้าดูชนชาติต่างๆ
แล้วจงประหลาดใจอย่างที่สุด
เพราะเรากำลังจะทำบางสิ่งในสมัยของเจ้า
ซึ่งถึงแม้มีใครบอก
เจ้าก็จะไม่เชื่อ
เรากำลังจะให้ชาวบาบิโลน[a]มีอำนาจขึ้นมา
พวกเขาเป็นชนชาติที่โหดร้ายและเลือดร้อน
ซึ่งกรีธาทัพไปทั่วโลก
เพื่อยึดครองดินแดนที่ไม่ใช่ของตน
พวกเขาเป็นชนชาติที่ใครๆ ก็ขยาดและหวาดกลัว
พวกเขาถือเอาตนเองเป็นกฎหมาย
แสวงหาเกียรติยศให้ตนเอง
ม้าของเขาปราดเปรียวยิ่งกว่าเสือดาว
ดุร้ายยิ่งกว่าหมาป่ายามพลบค่ำ
กองทหารม้าของเขาควบตะบึงมา
พลม้าของเขามาจากแดนไกล
พวกเขาเหินมาดุจนกอินทรีโฉบมาขย้ำเหยื่อ
พวกเขาทุกคนมุ่งก่อความรุนแรง
ฝูงชน[b]ของพวกเขารุกเข้ามาเหมือนพายุทะเลทราย
และกวาดต้อนเชลยไปเหมือนเม็ดทราย
10 เขาเย้ยหยันกษัตริย์
และเสียดสีเจ้าบ้านผ่านเมือง
พวกเขาหัวเราะเยาะเมืองที่มีป้อมปราการทั้งปวง
พวกเขาก่อเชิงเทินดินและเข้ายึดเมือง
11 แล้วพวกเขาก็กรีธาทัพผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนลม แล้วมุ่งหน้าต่อไป
พวกเขาเป็นคนผิด ซึ่งถือพละกำลังของตนเป็นพระเจ้า”

คำร้องทุกข์ครั้งที่สองของฮาบากุก

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลไม่ใช่หรือ?
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ องค์บริสุทธิ์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตาย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพวกเขาให้ดำเนินการตามคำพิพากษา
ข้าแต่องค์พระศิลา พระองค์ทรงบัญชาให้พวกเขามาลงโทษ
13 พระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะมองดูความชั่ว
พระองค์ไม่ทรงสามารถทนต่อความผิดได้
แล้วเหตุใดพระองค์ทรงทนต่อคนทรยศ?
เหตุใดพระองค์ทรงเงียบอยู่
ขณะที่คนชั่วร้ายกลืนกินคนที่ชอบธรรมกว่าตัวเขา?
14 พระองค์ทรงทำให้มนุษย์เป็นเหมือนปลาในทะเล
เหมือนบรรดาสัตว์ในทะเลที่ไม่มีใครปกครอง
15 ศัตรูผู้ชั่วร้ายได้เกี่ยวพวกเขาขึ้นมาด้วยเบ็ด
จับพวกเขาด้วยแห
และรวบรวมพวกเขาขึ้นมาด้วยอวน
ดังนั้นศัตรูผู้นั้นจึงปีติยินดี
16 ฉะนั้นเขาจึงถวายเครื่องบูชาแก่แหของเขา
และเผาเครื่องหอมแก่อวนของตน
เพราะแหของเขาทำให้เขาอยู่อย่างหรูหรา
และสำราญกับอาหารที่เลือกสรรมาแล้วอย่างดีเลิศ
17 แล้วเขาจะแกะสิ่งที่จับได้ออกมาจากแห
ทำลายชาติต่างๆ อย่างไร้ความเมตตาต่อไปหรือ?

Notas al pie

  1. 1:6 หรือชาวเคลเดีย
  2. 1:9 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Авв 1

1Пророческое видение, которое было пророку Аввакуму.

Первая жалоба пророка

О Вечный[a], сколько же мне взывать о помощи,
    пока Ты услышишь?
Сколько кричать Тебе о насилии,
    пока Ты спасёшь?
Зачем Ты даёшь мне видеть беззаконие,
    безучастно смотришь на беду?
Передо мной – разрушение и насилие,
    поднимаются рознь и разлад.
Из-за этого закон утратил силу,
    и нет больше справедливости.
Нечестивые взяли верх над праведными,
    и порочным стал правый суд.

Ответ Всевышнего

– Внимательно присмотритесь к народам,
    и вы будете крайне изумлены,
потому что Я совершу в ваши дни такое,
    чему бы вы никогда не поверили,
    если бы вам рассказали об этом.
Я подниму вавилонян,
    неистовый и свирепый народ,
который помчится по всей земле
    отнимать чужие жилища.
Они грозны и ужасны;
    они сами себе закон,
    и возвеличивают себя, как хотят.
Их кони быстрее барсов,
    злее волков во тьме.
Их конница мчится во весь опор,
    их всадники скачут издалека.
Они летят, как орёл, что бросается на добычу,
    приходят для грабежа.
Их полчища несутся, как знойный вихрь,
    собирая пленников, как песок.
10 Смеются они над царями,
    издеваются над повелителями.
Они потешаются над крепостями:
    насыпают осадный вал и берут их.
11 Проносятся они, как вихрь,
    этот преступный люд, чей бог – собственная сила.

Вторая жалоба пророка

12 О Вечный, мой Бог, мой Святой!
    Разве не издревле Ты?
    Мы не умрём!
Вечный, Ты велел им исполнить приговор;
    Скала, Ты назначил им карать.
13 Слишком чисты Твои глаза, чтобы видеть зло;
    Ты не можешь смотреть на беззаконие.
Почему же тогда Ты смотришь на вероломных,
    молчишь, когда злые поглощают тех, кто праведнее их?
14 Ты уподобил людей рыбе в морях,
    твари морской, у которой нет правителя.
15 Враг вытягивает их крюком,
    ловит сетью,
сгоняет в невод,
    веселится и торжествует.
16 Поэтому сетям своим приносит он жертвы
    и благовония – своим неводам,
ведь благодаря им жирен его кусок
    и роскошно его застолье.
17 Неужели и дальше опорожнять ему сеть,
    без жалости истребляя народы?

Notas al pie

  1. Авв 1:2 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.