ฮาบากุก 1 TNCV - Habakkuk 1 AMP

ฮาบากุก
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฮาบากุก 1

1พระดำรัสที่ผู้เผยพระวจนะฮาบากุกได้รับ

คำร้องทุกข์ของฮาบากุก

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะต้องร้องทูลขอความช่วยเหลือนานเพียงใด
พระองค์จึงจะทรงสดับฟัง?
หรืออีกนานเพียงใดที่ต้องร้องต่อพระองค์ว่า “โหดร้าย!”
แต่พระองค์ไม่ทรงมาช่วย?
เหตุใดพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์มองดูความอยุติธรรม?
เหตุใดพระองค์ทรงทนต่อความผิด?
ความพินาศและความโหดร้ายอยู่ต่อหน้าต่อตาข้าพระองค์
มีการต่อสู้และแก่งแย่งกันมากมาย
ฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นอัมพาต
และความยุติธรรมไม่ปรากฏ
คนชั่วล้อมกรอบคนชอบธรรม
จนความยุติธรรมถูกบิดเบือนไป

คำตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระเจ้าตรัสว่า
“จงมองและคอยเฝ้าดูชนชาติต่างๆ
แล้วจงประหลาดใจอย่างที่สุด
เพราะเรากำลังจะทำบางสิ่งในสมัยของเจ้า
ซึ่งถึงแม้มีใครบอก
เจ้าก็จะไม่เชื่อ
เรากำลังจะให้ชาวบาบิโลน[a]มีอำนาจขึ้นมา
พวกเขาเป็นชนชาติที่โหดร้ายและเลือดร้อน
ซึ่งกรีธาทัพไปทั่วโลก
เพื่อยึดครองดินแดนที่ไม่ใช่ของตน
พวกเขาเป็นชนชาติที่ใครๆ ก็ขยาดและหวาดกลัว
พวกเขาถือเอาตนเองเป็นกฎหมาย
แสวงหาเกียรติยศให้ตนเอง
ม้าของเขาปราดเปรียวยิ่งกว่าเสือดาว
ดุร้ายยิ่งกว่าหมาป่ายามพลบค่ำ
กองทหารม้าของเขาควบตะบึงมา
พลม้าของเขามาจากแดนไกล
พวกเขาเหินมาดุจนกอินทรีโฉบมาขย้ำเหยื่อ
พวกเขาทุกคนมุ่งก่อความรุนแรง
ฝูงชน[b]ของพวกเขารุกเข้ามาเหมือนพายุทะเลทราย
และกวาดต้อนเชลยไปเหมือนเม็ดทราย
10 เขาเย้ยหยันกษัตริย์
และเสียดสีเจ้าบ้านผ่านเมือง
พวกเขาหัวเราะเยาะเมืองที่มีป้อมปราการทั้งปวง
พวกเขาก่อเชิงเทินดินและเข้ายึดเมือง
11 แล้วพวกเขาก็กรีธาทัพผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนลม แล้วมุ่งหน้าต่อไป
พวกเขาเป็นคนผิด ซึ่งถือพละกำลังของตนเป็นพระเจ้า”

คำร้องทุกข์ครั้งที่สองของฮาบากุก

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลไม่ใช่หรือ?
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ องค์บริสุทธิ์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตาย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพวกเขาให้ดำเนินการตามคำพิพากษา
ข้าแต่องค์พระศิลา พระองค์ทรงบัญชาให้พวกเขามาลงโทษ
13 พระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะมองดูความชั่ว
พระองค์ไม่ทรงสามารถทนต่อความผิดได้
แล้วเหตุใดพระองค์ทรงทนต่อคนทรยศ?
เหตุใดพระองค์ทรงเงียบอยู่
ขณะที่คนชั่วร้ายกลืนกินคนที่ชอบธรรมกว่าตัวเขา?
14 พระองค์ทรงทำให้มนุษย์เป็นเหมือนปลาในทะเล
เหมือนบรรดาสัตว์ในทะเลที่ไม่มีใครปกครอง
15 ศัตรูผู้ชั่วร้ายได้เกี่ยวพวกเขาขึ้นมาด้วยเบ็ด
จับพวกเขาด้วยแห
และรวบรวมพวกเขาขึ้นมาด้วยอวน
ดังนั้นศัตรูผู้นั้นจึงปีติยินดี
16 ฉะนั้นเขาจึงถวายเครื่องบูชาแก่แหของเขา
และเผาเครื่องหอมแก่อวนของตน
เพราะแหของเขาทำให้เขาอยู่อย่างหรูหรา
และสำราญกับอาหารที่เลือกสรรมาแล้วอย่างดีเลิศ
17 แล้วเขาจะแกะสิ่งที่จับได้ออกมาจากแห
ทำลายชาติต่างๆ อย่างไร้ความเมตตาต่อไปหรือ?

Notas al pie

  1. 1:6 หรือชาวเคลเดีย
  2. 1:9 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

Amplified Bible

Habakkuk 1

Chaldeans Used to Punish Judah

1The [a]oracle (a burdensome message—a pronouncement from God) which Habakkuk the prophet saw.


O Lord, how long will I call for help
And You will not hear?
I cry out to You, “Violence!”
Yet You do not save.

Why do You make me see iniquity,
And cause me to look on wickedness?
For destruction and violence are before me;
Strife continues and contention arises.

Therefore, the law is ineffective and ignored
And justice is never upheld,
For the wicked surround the righteous;
Therefore, justice becomes perverted.


[The Lord replied,] “Look among the nations! See!
Be astonished! Wonder!
For I am doing something in your days—
You would not believe it if you were told.

“For behold, I am raising up the [b]Chaldeans [who rule in [c]Babylon],
That fierce and impetuous nation
Who march throughout the earth
To take possession of dwelling places that do not belong to them.

“The Chaldeans are dreaded and feared;
Their justice and authority originate with themselves and are defined only by their decree.

“Their horses are swifter than leopards
And keener than [hungry] wolves in the evening,
Their horsemen come galloping,
Their horsemen come from far away;
They fly like an eagle swooping down to devour.

“They all come for violence;
Their horde of faces moves [eagerly] forward,
They gather prisoners like sand.
10 
“They make fun of kings
And rulers are a laughing matter to them.
They ridicule every stronghold
And heap up rubble [for earth mounds] and capture it.
11 
“Then they will sweep by like the wind and pass on.
But they will be held guilty,
They [and all men] whose own power and strength is their god.”

12 
Are You not from everlasting,
O Lord, my God, My Holy One?
We will not die.
O Lord, You have appointed the Chaldeans [who rule in Babylon] to execute [Your] judgment,
And You, O Rock, have established them to correct and chastise.
13 
Your eyes are too pure to approve evil,
And You cannot look favorably on wickedness.
Why then do You look favorably
On those who act treacherously?
Why are you silent when the wicked (Chaldean oppressors) destroy
Those more righteous than they?
14 
Why do You make men like the fish of the sea,
Like reptiles and creeping things that have no ruler [and are helpless against their enemies]?
15 
The Chaldeans bring all of them up with a hook,
And drag them away with a net,
And gather them together in their fishing net;
So they rejoice and are glad.
16 
Therefore, they offer sacrifices to their net
And burn incense to their fishing net;
Because through these things their catch is large and they live luxuriously,
And their food is plentiful.
17 
Will they continue to empty their net
And [mercilessly] go on destroying nations without sparing?

Notas al pie

  1. Habakkuk 1:1 I.e. an urgent message the prophet is under compulsion to proclaim.
  2. Habakkuk 1:6 The Chaldeans were the dominant people in Babylonia. Originally from a small part of southern Babylonia near the head of the Persian Gulf, they were an aggressive tribe and completely controlled the country after 625 b.c. Babylon was their capital city and became the scholarly and scientific center of western Asia. The words “Chaldean” and “Babylonian” are used interchangeably.
  3. Habakkuk 1:6 “Babylon” was the name of the magnificent capital city of Babylonia, and the name of the city was commonly used to refer to the entire area which was located at the eastern end of the Fertile Crescent. Both the plain of Shinar and Chaldea (land of the Chaldeans) were part of ancient Babylonia.