ฮักกัย 1 TNCV - Haggai 1 NIRV

ฮักกัย
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

ฮักกัย 1

การทรงเรียกให้สร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1ในวันที่หนึ่งเดือนที่หกปีที่สองแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเศรุบบาเบลผู้ว่าการของยูดาห์บุตรเชอัลทิเอล และมหาปุโรหิตโยชูวา[a]บุตรเยโฮซาดักโดยตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะฮักกัยความว่า

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “ประชากรเหล่านี้พูดว่า ‘ยังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า’ ”

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะฮักกัยว่า “ถึงเวลาแล้วหรือที่พวกเจ้าเองอาศัยในบ้านซึ่งกรุไม้อย่างดี ในขณะที่พระนิเวศนี้ยังเป็นซากปรักหักพัง?”

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “จงใคร่ครวญวิถีทางของเจ้าให้ดี เจ้าปลูกมากแต่เก็บเกี่ยวน้อยนิด เจ้ากินแต่ไม่เคยอิ่ม เจ้าดื่มแต่ก็ไม่เคยสิ้นความกระหาย เจ้านุ่งห่มแต่ไม่อบอุ่น เจ้าได้ค่าแรงแต่ก็เอามาใส่ในกระเป๋าเงินที่รั่ว”

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “จงใคร่ครวญวิถีทางของเจ้าให้ดี จงขึ้นไปบนภูเขาและตัดไม้ลงมาสร้างพระนิเวศ เพื่อเราจะได้พึงพอใจและได้รับเกียรติ” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่า “เจ้าหวังมาก แต่ดูสิ ได้มาเพียงนิดเดียว สิ่งที่เจ้านำกลับมาบ้าน เราก็เป่ามันทิ้งไปเสีย ทำไมน่ะหรือ? ก็เพราะพระนิเวศของเรายังคงเป็นซากปรักหักพัง ในขณะที่เจ้าแต่ละคนสาละวนอยู่กับบ้านเรือนของตัวเอง 10 ฉะนั้นเป็นเพราะพวกเจ้า ฟ้าสวรรค์จึงยั้งหยาดน้ำค้างไว้ และโลกก็ไม่ยอมผลิพืชผล 11 เราสั่งให้เกิดความแห้งแล้งขาดแคลนทั่วท้องนาป่าเขาแก่เมล็ดข้าว เหล้าองุ่นใหม่ น้ำมัน และพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลาย ทั้งแก่ผู้คนและฝูงสัตว์ และแก่สิ่งที่เจ้าหยาดเหงื่อลงแรงไป”

12 แล้วเศรุบบาเบลบุตรเชอัลทิเอล มหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดัก และประชาชนทั้งหมดซึ่งยังเหลืออยู่ที่นั่น ก็เชื่อฟังพระดำรัสของพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาและถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะฮักกัย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาได้ส่งเขามา และประชาชนก็ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

13 แล้วฮักกัยทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็แจ้งพระดำรัสนี้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่ประชาชนว่า “เราอยู่กับเจ้า” องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น 14 ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจเศรุบบาเบลผู้ว่าการของยูดาห์บุตรเชอัลทิเอล และดลใจมหาปุโรหิตโยชูวาบุตรเยโฮซาดัก ตลอดจนดลใจประชาชนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้พากันเริ่มสร้างพระนิเวศของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าของพวกเขา 15 ในวันที่ยี่สิบสี่เดือนที่หก

สง่าราศีของพระนิเวศใหม่ที่ทรงสัญญาไว้

ปีที่สองแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส

Notas al pie

  1. 1:1 เป็นอีกรูปหนึ่งของเยชูวาทั้งในข้อนี้และที่อื่นๆ ในพระธรรมฮักกัย

New International Reader's Version

Haggai 1

Haggai Tells His People to Rebuild the Lord’s Temple

1A message from the Lord came to Haggai the prophet. Haggai gave it to Zerubbabel and Joshua. Zerubbabel was governor of Judah and the son of Shealtiel. Joshua was high priest and the son of Jozadak. The message came on the first day of the sixth month of the second year that Darius was king of Persia. Here is what Haggai said.

Here is what the Lord who rules over all says. “The people of Judah say, ‘It’s not yet time to rebuild the Lord’s temple.’ ”

So the message from the Lord came to me. The Lord said, “My temple is still destroyed. But you are living in your houses that have beautiful wooden walls.”

The Lord who rules over all says, “Think carefully about how you are living. You have planted many seeds. But the crops you have gathered are small. So you eat. But you never have enough. You drink. But you are never full. You put on your clothes. But you are not warm. You earn your pay. But it will not buy everything you need.”

He continues, “Think carefully about how you are living. Go up into the mountains. Bring logs down. Use them to rebuild the temple, my house. Then I will enjoy it. And you will honor me,” says the Lord. “You expected a lot. But you can see what a small amount it turned out to be. I blew away what you brought home. I’ll tell you why,” announces the Lord who rules over all. “Because my temple is still destroyed. In spite of that, each one of you is busy with your own house. 10 So because of what you have done, the heavens have held back the dew. And the earth has not produced its crops. 11 I ordered the rain not to fall on the fields and mountains. Then the ground did not produce any grain. There were not enough grapes to make fresh wine. The trees did not bear enough olives to make oil. People and cattle suffered. All your hard work failed.”

12 Zerubbabel was the son of Shealtiel. Joshua the high priest was the son of Jozadak. They obeyed the Lord their God. So did all the Lord’s people who were still left alive. The Lord had given his message to them through me. He had sent me to speak to them. And the people had respect for him.

13 Haggai was the Lord’s messenger. So Haggai gave the Lord’s message to the people. He told them, “The Lord announces, ‘I am with you.’ ” 14 So the Lord stirred up the spirits of Zerubbabel, the governor of Judah, and Joshua the high priest. The Lord also stirred up the rest of the people to help them. Then everyone began to work on the temple of the Lord who rules over all. He is their God. 15 It was the 24th day of the sixth month.

The New Temple Will Be Beautiful

In the second year of King Darius,