อิสยาห์ 8 TNCV - Matej 8 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 8

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 8:1-22

อัสซีเรียเป็นเครื่องมือขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเอาหนังสือม้วนแผ่นใหญ่มาและใช้ปากกาเขียนลงไปว่า ‘มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส’8:1 แปลว่ารีบไปยังของที่ปล้นมาได้เช่นเดียวกับข้อ 3 2และเราจะเรียกปุโรหิตอุรียาห์กับเศคาริยาห์บุตรเยเบเรคิยาห์ให้เป็นพยานที่เชื่อถือได้ของเรา”

3แล้วข้าพเจ้าก็เข้าหาผู้เผยพระวจนะหญิง นางจึงตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงตั้งชื่อเขาว่ามาเฮอร์ชาลาลหัชบัส 4ก่อนที่เด็กคนนั้นจะรู้จักเรียก ‘พ่อ’ หรือ ‘แม่’ กษัตริย์อัสซีเรียจะริบทรัพย์สมบัติของดามัสกัสและสะมาเรียไป”

5องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า

6“เนื่องจากชนชาตินี้ได้ปฏิเสธ

น้ำแห่งชิโลอาห์ซึ่งไหลเอื่อยๆ

ไปชื่นชมเรซีน

และบุตรของเรมาลิยาห์

7ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะใช้กระแสน้ำอันหลากเชี่ยวของยูเฟรติส

มาท่วมมิดพวกเขา

คือกษัตริย์อัสซีเรียกับกองทัพมหึมา

กระแสน้ำนั้นจะท่วมมิดทุกช่องทาง

และล้นทุกตลิ่ง

8และกวาดเข้ามาในยูดาห์

ไหลวนเหนือดินแดนนั้น ไหลหลากท่วมถึงคอ

โอ อิมมานูเอล8:8 แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเอ๋ย!

ท่วมมิดยูดาห์จนสุดเขตแดน”

9ประชาชาติทั้งหลายเอ๋ย โห่ร้องออกศึกไปเถิด และจงถูกบดขยี้!

ดินแดนไกลโพ้นทั้งปวง จงฟัง

เตรียมทำศึกเถิด และจงถูกบดขยี้!

เตรียมทำศึกเถิด และจงถูกบดขยี้!

10วางแผนกลยุทธ์ไปเถิด แต่มันจะกลับตาลปัตร

ดำเนินตามแผนเถิด แต่จะไปไม่รอด

เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเรา8:10 ภาษาฮีบรูว่าอิมมานูเอล

จงยำเกรงพระเจ้า

11องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนข้าพเจ้าอย่างเข้มงวดไม่ให้ดำเนินตามวิถีทางของชนชาตินี้พระองค์ตรัสว่า

12“ทุกสิ่งที่ชนชาติเหล่านี้เรียกว่าการคบคิดทรยศ

เจ้าอย่าเรียกว่าการคบคิดทรยศ8:12 หรือทุกครั้งที่ชนชาติเหล่านี้เรียกหาสนธิสัญญา / อย่าเรียกหาสนธิสัญญา

อย่ากลัวสิ่งที่พวกเขากลัว

อย่าหวาดหวั่น

13พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์คือผู้ที่เจ้าจะต้องถือว่าบริสุทธิ์

พระองค์คือผู้ที่เจ้าจะต้องยำเกรง

พระองค์คือผู้ที่เจ้าจะต้องขยาดกลัว

14พระองค์จะทรงเป็นสถานนมัสการ

แต่สำหรับวงศ์วานทั้งคู่ของอิสราเอล

พระองค์จะทรงเป็นก้อนหินซึ่งทำให้ผู้คนสะดุด

และเป็นศิลาที่ทำให้พวกเขาล้มลง

และพระองค์จะเป็นกับดัก

และเป็นบ่วงแร้วสำหรับชาวเยรูซาเล็ม

15พวกเขาหลายคนจะสะดุด

พวกเขาจะล้มลงและแตกสลาย

พวกเขาจะติดกับและถูกจับไป”

16จงมัดคำพยานเข้าไว้ด้วยกัน

และประทับตราบทบัญญัติในหมู่สาวกของข้าพเจ้า

17ข้าพเจ้าจะรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ทรงซ่อนพระพักตร์จากวงศ์วานของยาโคบ

ข้าพเจ้าจะไว้วางใจในพระองค์

18ข้าพเจ้าและบุตรทั้งหลายที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว เราคือหมายสำคัญและสัญลักษณ์ในอิสราเอลจากพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ผู้ประทับบนภูเขาศิโยน

19เมื่อคนบอกให้ท่านไปปรึกษาคนทรงเจ้าเข้าผีซึ่งกระซิบกระซาบบ่นพึมพำ ประชาชาติไม่ควรทูลถามพระเจ้าของตนหรือ? เหตุใดไปหารือกับคนตายเพื่อคนเป็น? 20จงไปค้นดูบทบัญญัติและคำพยาน! หากพวกเขาไม่ได้พูดตามนี้ พวกเขาก็ไม่ได้มีแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณอยู่เลย 21พวกเขาจะซัดเซพเนจรไปอย่างทุกข์ลำเค็ญและหิวโหย เมื่อกันดารอาหารเขาจะเดือดดาลคลุ้มคลั่ง เงยหน้าขึ้นฟ้า แช่งด่ากษัตริย์และพระเจ้าของตน 22แล้วพวกเขาจะมองไปยังแผ่นดินโลก และพบแต่ความทุกข์ลำเค็ญ ความมืดมน ความกลัดกลุ้ม และเขาจะถูกผลักเข้าสู่ความมืดมิด

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.