อิสยาห์ 64 TNCV - Matej 64 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 64

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 64:1-12

1โอ อยากให้พระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมา

ให้ภูเขาทั้งหลายสั่นสะท้านต่อหน้าพระองค์!

2เหมือนเมื่อไฟเผากิ่งไม้วอด

และทำให้น้ำเดือดพล่าน

ขอโปรดเสด็จมาเพื่อทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าศัตรู

ทำให้นานาประชาชาติสั่นสะท้านต่อหน้าพระองค์!

3เพราะเมื่อพระองค์ทรงทำสิ่งที่น่าครั่นคร้ามซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายไม่คาดคิด

คือพระองค์เสด็จลงมา ภูเขาทั้งหลายก็สั่นสะท้านต่อหน้าพระองค์

4ตั้งแต่ครั้งโบราณไม่เคยมีใครได้ยิน

ไม่เคยมีใครได้ฟัง

ไม่เคยมีใครได้เห็นพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์

ผู้ทรงกระทำการเพื่อคนทั้งปวงที่รอคอยพระองค์

5พระองค์เสด็จมาช่วยเหลือคนทั้งหลายที่ยินดีทำสิ่งที่ถูกต้อง

ผู้ระลึกถึงวิถีทางของพระองค์

แต่เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายยังคงทำบาปขัดขืนพระมรรคา

พระองค์ก็ทรงพระพิโรธ

แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะรอดได้อย่างไร?

6ข้าพระองค์ทั้งปวงกลายเป็นผู้มีมลทิน

ความประพฤติอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งปวงเหมือนผ้าขี้ริ้วโสโครก

ข้าพระองค์ทั้งหลายเหี่ยวเฉาประหนึ่งใบไม้ร่วง

และบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนลมพัดเอาพวกข้าพระองค์ปลิวหายไป

7ไม่มีสักคนร้องทูลพระนามของพระองค์

หรือขวนขวายยึดมั่นพระองค์ไว้

เพราะพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์จากข้าพระองค์ทั้งหลาย

และทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเสื่อมเสียไปเพราะบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย

8ถึงกระนั้น ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียว พระองค์ทรงเป็นช่างปั้น

ข้าพระองค์ทั้งหลายล้วนเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าทรงพระพิโรธมากเกินไป

ขออย่าทรงจดจำบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายไปตลอดกาล

โอ ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐาน ขอโปรดทอดพระเนตรเหล่าข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์

10นครบริสุทธิ์ของพระองค์กลายเป็นทะเลทราย

แม้แต่ศิโยนก็เป็นทะเลทราย เยรูซาเล็มเป็นที่ถูกทิ้งร้าง

11พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และมีสง่าราศีของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ซึ่งเหล่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์ใช้เป็นที่สรรเสริญพระองค์นั้นถูกเผาวอดวาย

และทุกสิ่งที่พวกเราถือว่าล้ำค่าก็อยู่ในสภาพปรักหักพัง

12ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงเพียงนี้แล้ว พระองค์จะยังคงยับยั้งพระองค์ไว้หรือ?

พระองค์จะยังคงนิ่งเงียบและลงโทษข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างเหลือประมาณอยู่หรือ?

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.