อิสยาห์ 63 TNCV - Matej 63 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 63

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 63:1-19

วันแห่งการแก้แค้นและการไถ่ของพระเจ้า

1นี่ใครหนอที่มาจากเอโดม จากโบสราห์

สวมเครื่องแต่งกายที่เปรอะเปื้อนด้วยสีแดงเข้ม?

นี่ใครหนอผู้ที่ทรงอาภรณ์โอ่อ่าตระการ

รุดหน้าไปด้วยพละกำลังอันยิ่งใหญ่?

“คือเราผู้กล่าวด้วยความชอบธรรม

และมีอานุภาพที่จะช่วยให้รอด”

2เหตุใดฉลองพระองค์จึงมีสีแดงเข้ม

เหมือนกับเสื้อผ้าของคนที่ย่ำองุ่น?

3“เราย่ำบ่อองุ่นแต่ลำพัง

ไม่มีใครจากชาติใดๆ อยู่กับเรา

เรากระทืบพวกเขาด้วยความโกรธ

และเหยียบย่ำพวกเขาด้วยความพิโรธ

เลือดของพวกเขาเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของเรา

และเราได้ทำให้เสื้อผ้าของเราเปื้อนไปหมด

4เพราะเราได้กำหนดวันแก้แค้นไว้ในใจ

และปีแห่งการไถ่ของเราก็มาถึงแล้ว

5เรามองดูแต่ไม่มีใครมาช่วย

เราตกใจที่ไม่มีผู้ใดสนับสนุน

มือของเราเองจึงนำความรอดมาเพื่อเรา

และความพิโรธของเราเองที่ชูเราไว้

6เราบดขยี้นานาประชาชาติด้วยความโกรธของเรา

ด้วยความพิโรธของเรา เราทำให้เขามึนเมา

และหลั่งเลือดชโลมดิน”

คำสรรเสริญและคำอธิษฐาน

7ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เล่าถึงพระราชกิจอันควรแก่การสรรเสริญ

ถึงสิ่งทั้งปวงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเพื่อเรา

สิ่งดีนานัปการที่ทรงทำเพื่อพงศ์พันธุ์อิสราเอล

ตามพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณอันเหลือล้นของพระองค์

8พระองค์ตรัสว่า “แน่นอน พวกเขาเป็นประชากรของเรา

เป็นลูกที่จะไม่ทำผิดต่อเรา”

แล้วพระองค์ก็ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

9พระองค์ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของพวกเขา

และทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ก็ช่วยพวกเขาให้รอด

พระองค์ทรงไถ่พวกเขาด้วยความรักและความเมตตา

พระองค์ทรงยกพวกเขาขึ้นและอุ้มพวกเขาไว้

ตลอดวันคืนในสมัยก่อน

10ถึงกระนั้นพวกเขาก็กบฏ

และทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เสียพระทัย

ดังนั้นพระองค์จึงทรงกลับกลายเป็นศัตรูของพวกเขา

และพระองค์เองก็ทรงต่อสู้พวกเขา

11แล้วเหล่าประชากรของพระองค์ก็หวนระลึกถึง63:11 หรือแต่ขอพระองค์ทรงระลึกถึงวันคืนแต่เก่าก่อน

สมัยโมเสสและเหล่าประชากรของพระองค์

พระองค์ผู้ทรงนำพวกเขาข้ามทะเล

ด้วยคนเลี้ยงแกะของพระองค์นั้นอยู่ที่ไหน?

พระองค์ผู้ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

มาท่ามกลางเขาอยู่ที่ไหน?

12ผู้ประทานพระกรแห่งฤทธานุภาพอันทรงเกียรติสิริ

มาอยู่ที่มือขวาของโมเสส

ผู้แยกน้ำทะเลต่อหน้าคนเหล่านั้น

ทำให้ทรงเป็นที่เลื่องลือตลอดกาล

13ผู้นำพวกเขาข้ามห้วงลึก

พวกเขาไม่สะดุดล้ม

เหมือนม้าวิ่งฉิวในทุ่งโล่ง

14พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้พวกเขาได้พักสงบ

เหมือนฝูงสัตว์ซึ่งลงไปยังที่ราบ

พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ไปเช่นนี้

และทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่อง

15ขอโปรดทอดพระเนตรจากสวรรค์

และทรงมองดูจากที่ประทับอันสูงส่งบริสุทธิ์และทรงเกียรติสิริ

ความกระตือรือร้นและฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ที่ไหน?

ความกรุณาปรานีและความเมตตาสงสารของพระองค์ถูกยับยั้งไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายแล้ว

16แต่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ถึงแม้อับราฮัมไม่รู้จักพวกข้าพระองค์

หรืออิสราเอลไม่ยอมรับข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ทรงพระนามว่า ‘พระผู้ไถ่ตั้งแต่กาลก่อนของข้าพระองค์ทั้งหลาย’

17ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุใดทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหลงเตลิดจากวิถีทางของพระองค์

และทำให้จิตใจของข้าพระองค์แข็งกระด้างจนไม่ยำเกรงพระองค์?

ขอทรงโปรดกลับมาเพื่อเห็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

ชนเผ่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

18ประชากรของพระองค์ครอบครองสถานนมัสการของพระองค์อยู่ชั่วระยะหนึ่ง

แต่บัดนี้บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ทั้งหลายได้เหยียบย่ำสถานนมัสการของพระองค์แล้ว

19ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นของพระองค์มาตั้งแต่กาลก่อน

แต่กลับกลายเป็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงปกครองข้าพระองค์ทั้งหลาย

และข้าพระองค์ทั้งหลายก็ไม่ได้รับการเรียกขานตามพระนามของพระองค์63:19 หรือข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเช่นผู้ที่พระองค์ไม่เคยปกครอง / เป็นเช่นผู้ที่ไม่เคยได้รับการเรียกขานตามพระนามของพระองค์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.