อิสยาห์ 57 TNCV - Isaiah 57 NIV

อิสยาห์
Elegir capítulo 57

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 57

1คนชอบธรรมพินาศไป และไม่มีใครใส่ใจ
คนที่ดำเนินในทางของพระเจ้าถูกคร่าไป
และไม่มีใครเข้าใจ
ว่าคนชอบธรรมถูกรับไป
เพื่อให้พ้นจากความเลวร้าย
บรรดาผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรมเข้าสู่สันติสุข
พวกเขาได้พักสงบเมื่อพวกเขาตาย

“ส่วนเจ้า จงมาที่นี่ เจ้าลูกแม่มดหมอผี
เจ้าผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนล่วงประเวณีและหญิงโสเภณี!
เจ้าเย้ยหยันใคร?
เจ้าหัวเราะเยาะใคร?
เจ้าแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ใคร?
เจ้าเป็นเทือกเถาเหล่ากอของคนทรยศ
และเป็นวงศ์วานของคนโกหกไม่ใช่หรือ?
เจ้าเร่าร้อนด้วยราคะในหมู่ต้นโอ๊ก
และใต้ต้นไม้ใบดกทุกต้น
เจ้าสังเวยลูกของเจ้าในหุบเขาลึก
และใต้ชะง่อนผา
รูปเคารพท่ามกลางหินเรียบในหุบเขาลึกเป็นส่วนของเจ้า
พระเหล่านั้นเป็นส่วนของเจ้า
ใช่ เจ้าได้ถวายเครื่องดื่มบูชา
และเครื่องธัญบูชาแก่พวกมัน
เพราะสิ่งเหล่านี้ เราควรจะยกโทษให้เจ้าหรือ?
เจ้าได้ตั้งเตียงไว้บนภูเขาสูงเด่น
เจ้าขึ้นไปถวายเครื่องบูชาของเจ้าที่นั่น
ข้างหลังประตูและเสาประตูของเจ้า
เจ้าได้ตั้งสัญลักษณ์นอกศาสนาไว้
เจ้าละทิ้งเรา เจ้าเปิดผ้าคลุมเตียง
เจ้าขึ้นไปบนเตียงและเปิดกว้าง
เจ้าทำสัญญากับบรรดาเจ้าของเตียงที่เจ้ารัก
และมองดูความเปลือยเปล่าของเขา
เจ้าไปหาพระโมเลค[a]พร้อมกับน้ำมันมะกอก
และเพิ่มน้ำหอมของเจ้า
เจ้าส่งคณะทูต[b]ของเจ้าไปไกล
ถึงขนาดลงไปยังแดนผู้ตาย!
10 เจ้าอ่อนระโหยไปเพราะวิถีทางของเจ้า
แต่เจ้าก็ไม่เคยพูดว่า ‘หมดหวัง’
เจ้าฟื้นกำลังตัวเอง
เจ้าจึงไม่อ่อนเปลี้ยไป

11 “เจ้าเกรงกลัวใครหนักหนา?
จึงได้ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรา
ไม่นึกถึงเรา
และไม่ใคร่ครวญสิ่งนี้ในใจ
เป็นเพราะเรานิ่งเงียบอยู่นานอย่างนั้นหรือ
เจ้าจึงไม่ยำเกรงเรา?
12 เราจะเปิดเผยความชอบธรรมและการกระทำทั้งหลายของเจ้า
แต่มันจะไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่เจ้า
13 เมื่อเจ้าร้องขอความช่วยเหลือ
ก็ให้รูปเคารพทั้งหลายของเจ้าช่วยเจ้าสิ!
ลมจะหอบเอาพวกมันไป
แค่ลมหายใจวูบเดียวก็พัดพวกมันปลิวไปได้
แต่ส่วนผู้ที่ลี้ภัยในเรา
จะได้รับดินแดนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์
และมีสิทธิ์ครอบครองภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา”

การปลอบโยนผู้สำนึกผิด

14 และจะมีเสียงกล่าวว่า

“จงสร้างขึ้น จงสร้างขึ้นเถิด จงเตรียมทางไว้!
จงขจัดอุปสรรคต่างๆ ออกจากวิถีทางของประชากรของเรา”
15 เพราะพระองค์ผู้สูงเด่นซึ่งดำรงอยู่นิรันดร์
ผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัสว่า
“เราอาศัยอยู่ในที่สูงส่งและบริสุทธิ์
แต่ก็สถิตกับคนที่สำนึกผิดและถ่อมใจลง
เพื่อฟื้นจิตวิญญาณของคนที่ถ่อมใจ
และฟื้นใจคนที่สำนึกผิด
16 เราจะไม่กล่าวโทษเนืองนิตย์หรือโกรธเคืองอยู่ร่ำไป
มิฉะนั้นแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์จะสิ้นแรงต่อหน้าเรา
ลมหายใจของมนุษย์ที่เราสร้างขึ้นจะขาดรอน
17 เราโกรธเพราะความโลภที่เป็นบาปหนาของเขา
เราลงโทษเขาและหันหน้าหนีด้วยความโกรธ
แต่เขาก็ยังคงทำตามใจชอบของตน
18 เราได้เห็นวิถีทางของเขาแล้ว แต่เราจะรักษาเขาให้หาย
เราจะนำเขาและปลอบโยนเขาอีกครั้งหนึ่ง
19 ให้ริมฝีปากของบรรดาผู้ไว้ทุกข์ในอิสราเอลกล่าวคำสรรเสริญ
สันติสุข สันติสุขแก่ทั้งคนที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้
เพราะเราจะรักษาพวกเขา” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น
20 แต่คนชั่วร้ายเหมือนทะเลปั่นป่วน
ซึ่งไม่อาจสงบนิ่ง
คลื่นของเขากวนเลนและโคลนขึ้นมา
21 พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่า
“ไม่มีสันติสุขสำหรับคนชั่ว”

Notas al pie

  1. 57:9 หรือกษัตริย์
  2. 57:9 หรือบรรดารูปเคารพ

New International Version

Isaiah 57

1The righteous perish,
    and no one takes it to heart;
the devout are taken away,
    and no one understands
that the righteous are taken away
    to be spared from evil.
Those who walk uprightly
    enter into peace;
    they find rest as they lie in death.

“But you—come here, you children of a sorceress,
    you offspring of adulterers and prostitutes!
Who are you mocking?
    At whom do you sneer
    and stick out your tongue?
Are you not a brood of rebels,
    the offspring of liars?
You burn with lust among the oaks
    and under every spreading tree;
you sacrifice your children in the ravines
    and under the overhanging crags.
The idols among the smooth stones of the ravines are your portion;
    indeed, they are your lot.
Yes, to them you have poured out drink offerings
    and offered grain offerings.
    In view of all this, should I relent?
You have made your bed on a high and lofty hill;
    there you went up to offer your sacrifices.
Behind your doors and your doorposts
    you have put your pagan symbols.
Forsaking me, you uncovered your bed,
    you climbed into it and opened it wide;
you made a pact with those whose beds you love,
    and you looked with lust on their naked bodies.
You went to Molek[a] with olive oil
    and increased your perfumes.
You sent your ambassadors[b] far away;
    you descended to the very realm of the dead!
10 You wearied yourself by such going about,
    but you would not say, ‘It is hopeless.’
You found renewal of your strength,
    and so you did not faint.

11 “Whom have you so dreaded and feared
    that you have not been true to me,
and have neither remembered me
    nor taken this to heart?
Is it not because I have long been silent
    that you do not fear me?
12 I will expose your righteousness and your works,
    and they will not benefit you.
13 When you cry out for help,
    let your collection of idols save you!
The wind will carry all of them off,
    a mere breath will blow them away.
But whoever takes refuge in me
    will inherit the land
    and possess my holy mountain.”

Comfort for the Contrite

14 And it will be said:

“Build up, build up, prepare the road!
    Remove the obstacles out of the way of my people.”
15 For this is what the high and exalted One says—
    he who lives forever, whose name is holy:
“I live in a high and holy place,
    but also with the one who is contrite and lowly in spirit,
to revive the spirit of the lowly
    and to revive the heart of the contrite.
16 I will not accuse them forever,
    nor will I always be angry,
for then they would faint away because of me—
    the very people I have created.
17 I was enraged by their sinful greed;
    I punished them, and hid my face in anger,
    yet they kept on in their willful ways.
18 I have seen their ways, but I will heal them;
    I will guide them and restore comfort to Israel’s mourners,
19     creating praise on their lips.
Peace, peace, to those far and near,”
    says the Lord. “And I will heal them.”
20 But the wicked are like the tossing sea,
    which cannot rest,
    whose waves cast up mire and mud.
21 “There is no peace,” says my God, “for the wicked.”

Notas al pie

  1. Isaiah 57:9 Or to the king
  2. Isaiah 57:9 Or idols