อิสยาห์ 57 TNCV - Matej 57 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 57

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 57:1-21

1คนชอบธรรมพินาศไป และไม่มีใครใส่ใจ

คนที่ดำเนินในทางของพระเจ้าถูกคร่าไป

และไม่มีใครเข้าใจ

ว่าคนชอบธรรมถูกรับไป

เพื่อให้พ้นจากความเลวร้าย

2บรรดาผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงธรรมเข้าสู่สันติสุข

พวกเขาได้พักสงบเมื่อพวกเขาตาย

3“ส่วนเจ้า จงมาที่นี่ เจ้าลูกแม่มดหมอผี

เจ้าผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนล่วงประเวณีและหญิงโสเภณี!

4เจ้าเย้ยหยันใคร?

เจ้าหัวเราะเยาะใคร?

เจ้าแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ใคร?

เจ้าเป็นเทือกเถาเหล่ากอของคนทรยศ

และเป็นวงศ์วานของคนโกหกไม่ใช่หรือ?

5เจ้าเร่าร้อนด้วยราคะในหมู่ต้นโอ๊ก

และใต้ต้นไม้ใบดกทุกต้น

เจ้าสังเวยลูกของเจ้าในหุบเขาลึก

และใต้ชะง่อนผา

6รูปเคารพท่ามกลางหินเรียบในหุบเขาลึกเป็นส่วนของเจ้า

พระเหล่านั้นเป็นส่วนของเจ้า

ใช่ เจ้าได้ถวายเครื่องดื่มบูชา

และเครื่องธัญบูชาแก่พวกมัน

เพราะสิ่งเหล่านี้ เราควรจะยกโทษให้เจ้าหรือ?

7เจ้าได้ตั้งเตียงไว้บนภูเขาสูงเด่น

เจ้าขึ้นไปถวายเครื่องบูชาของเจ้าที่นั่น

8ข้างหลังประตูและเสาประตูของเจ้า

เจ้าได้ตั้งสัญลักษณ์นอกศาสนาไว้

เจ้าละทิ้งเรา เจ้าเปิดผ้าคลุมเตียง

เจ้าขึ้นไปบนเตียงและเปิดกว้าง

เจ้าทำสัญญากับบรรดาเจ้าของเตียงที่เจ้ารัก

และมองดูความเปลือยเปล่าของเขา

9เจ้าไปหาพระโมเลค57:9 หรือกษัตริย์พร้อมกับน้ำมันมะกอก

และเพิ่มน้ำหอมของเจ้า

เจ้าส่งคณะทูต57:9 หรือบรรดารูปเคารพของเจ้าไปไกล

ถึงขนาดลงไปยังแดนผู้ตาย!

10เจ้าอ่อนระโหยไปเพราะวิถีทางของเจ้า

แต่เจ้าก็ไม่เคยพูดว่า ‘หมดหวัง’

เจ้าฟื้นกำลังตัวเอง

เจ้าจึงไม่อ่อนเปลี้ยไป

11“เจ้าเกรงกลัวใครหนักหนา?

จึงได้ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรา

ไม่นึกถึงเรา

และไม่ใคร่ครวญสิ่งนี้ในใจ

เป็นเพราะเรานิ่งเงียบอยู่นานอย่างนั้นหรือ

เจ้าจึงไม่ยำเกรงเรา?

12เราจะเปิดเผยความชอบธรรมและการกระทำทั้งหลายของเจ้า

แต่มันจะไม่เป็นประโยชน์อันใดแก่เจ้า

13เมื่อเจ้าร้องขอความช่วยเหลือ

ก็ให้รูปเคารพทั้งหลายของเจ้าช่วยเจ้าสิ!

ลมจะหอบเอาพวกมันไป

แค่ลมหายใจวูบเดียวก็พัดพวกมันปลิวไปได้

แต่ส่วนผู้ที่ลี้ภัยในเรา

จะได้รับดินแดนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์

และมีสิทธิ์ครอบครองภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา”

การปลอบโยนผู้สำนึกผิด

14และจะมีเสียงกล่าวว่า

“จงสร้างขึ้น จงสร้างขึ้นเถิด จงเตรียมทางไว้!

จงขจัดอุปสรรคต่างๆ ออกจากวิถีทางของประชากรของเรา”

15เพราะพระองค์ผู้สูงเด่นซึ่งดำรงอยู่นิรันดร์

ผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัสว่า

“เราอาศัยอยู่ในที่สูงส่งและบริสุทธิ์

แต่ก็สถิตกับคนที่สำนึกผิดและถ่อมใจลง

เพื่อฟื้นจิตวิญญาณของคนที่ถ่อมใจ

และฟื้นใจคนที่สำนึกผิด

16เราจะไม่กล่าวโทษเนืองนิตย์หรือโกรธเคืองอยู่ร่ำไป

มิฉะนั้นแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์จะสิ้นแรงต่อหน้าเรา

ลมหายใจของมนุษย์ที่เราสร้างขึ้นจะขาดรอน

17เราโกรธเพราะความโลภที่เป็นบาปหนาของเขา

เราลงโทษเขาและหันหน้าหนีด้วยความโกรธ

แต่เขาก็ยังคงทำตามใจชอบของตน

18เราได้เห็นวิถีทางของเขาแล้ว แต่เราจะรักษาเขาให้หาย

เราจะนำเขาและปลอบโยนเขาอีกครั้งหนึ่ง

19ให้ริมฝีปากของบรรดาผู้ไว้ทุกข์ในอิสราเอลกล่าวคำสรรเสริญ

สันติสุข สันติสุขแก่ทั้งคนที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้

เพราะเราจะรักษาพวกเขา” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

20แต่คนชั่วร้ายเหมือนทะเลปั่นป่วน

ซึ่งไม่อาจสงบนิ่ง

คลื่นของเขากวนเลนและโคลนขึ้นมา

21พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่า

“ไม่มีสันติสุขสำหรับคนชั่ว”

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.