อิสยาห์ 55 TNCV - Matej 55 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 55

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 55:1-13

คำเชื้อเชิญบรรดาผู้กระหาย

1“เชิญทุกคนที่กระหาย

มาดื่มน้ำเถิด

และผู้ที่ไม่มีเงิน

จงมาซื้อกินเถิด!

มาเถิด มาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนม

โดยไม่คิดเงินและไม่คิดมูลค่า

2ทำไมเจ้าจึงใช้จ่ายเงินซื้อสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร

และลงแรงทำสิ่งที่ไม่ช่วยให้อิ่มใจ?

จงฟังเถิด จงฟังเราและรับประทานสิ่งที่ดี

แล้วจิตวิญญาณของเจ้าจะปีติยินดีในอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุด

3จงเงี่ยหูและมาหาเรา

มาฟังเราเพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิตอยู่

เราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า

ว่าด้วยความรักอันซื่อสัตย์ซึ่งเราสัญญาไว้กับดาวิด

4ดูเถิด เราได้ทำให้เขาเป็นพยานแก่ประชาชาติต่างๆ

เป็นผู้นำและผู้บังคับบัญชาประชาชาติทั้งหลาย

5แน่ทีเดียวเจ้าจะเรียกประชาชาติซึ่งเจ้าไม่รู้จักมาชุมนุม

และประชาชาติซึ่งไม่รู้จักเจ้าจะรีบรุดมาหาเจ้า

เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลประทานความรุ่งโรจน์แก่เจ้า”

6จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่จะพบพระองค์ได้

จงร้องทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ยังทรงอยู่ใกล้

7ให้คนชั่วร้ายละทิ้งวิถีทางของตน

และให้คนชั่วละทิ้งความคิดของตน

ให้เขาหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงเมตตาเขา

ให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงให้อภัยโดยไม่คิดมูลค่า

8“เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า

ทั้งวิถีทางของเจ้าไม่เป็นวิถีทางของเรา”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

9“ฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด

วิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้า

และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น

10เฉกเช่นฝนและหิมะ

โปรยลงมาจากฟ้าสวรรค์

และไม่กลับไปที่นั่น

จนกว่าจะทำให้แผ่นดินโลกชุ่มฉ่ำ

และทำให้พืชพันธุ์แตกหน่องอกงาม

เพื่อให้มันเกิดเมล็ดสำหรับผู้หว่านและอาหารสำหรับผู้บริโภค

11ถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้น

มันจะไม่กลับคืนมายังเราโดยเปล่าประโยชน์

แต่จะสัมฤทธิ์ผลตามที่เราปรารถนา

และสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้

12เจ้าจะออกไปด้วยความชื่นชมยินดี

และถูกนำออกไปด้วยสันติสุข

ภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงร้องเพลงต่อหน้าเจ้า

บรรดาต้นไม้ในทุ่งนาจะปรบมือ

13ต้นสนจะงอกขึ้นแทนที่พุ่มหนาม

พันธุ์ไม้หอมจะงอกขึ้นแทนที่ต้นหนาม

การนี้จะเป็นที่เชิดชูองค์พระผู้เป็นเจ้า

เป็นหมายสำคัญนิรันดร์ซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลย”

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.