อิสยาห์ 54 TNCV - Matej 54 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 54

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 54:1-17

พระเกียรติสิริที่จะมาถึงของศิโยน

1“จงร้องเพลงเถิด หญิงหมันเอ๋ย

เจ้าผู้ไม่เคยมีลูก

จงเปล่งเสียงร้องเพลงและจงโห่ร้องยินดีเถิด

เจ้าผู้ไม่เคยเจ็บครรภ์

เพราะลูกของหญิงที่โดดเดี่ยว

ก็ยังมีมากกว่าลูกของหญิงผู้มีสามี”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

2“จงขยายที่ตั้งเต็นท์ของเจ้า

ขึงผ้าเต็นท์ออกกว้าง

อย่ารั้งไว้

ต่อเชือกเต็นท์

และตอกหลักหมุดให้มั่นคง

3เพราะเจ้าจะขยายออกไปทั้งซ้ายและขวา

ลูกหลานของเจ้าจะยึดกรรมสิทธิ์ของประชาชาติต่างๆ

และตั้งถิ่นฐานในนครต่างๆ ที่เริศร้างของพวกเขา

4“อย่ากลัวเลย เจ้าจะไม่ต้องทนอับอาย

อย่ากลัวเลย เจ้าจะไม่ต้องขายหน้า

เจ้าจะลืมความอัปยศในวัยสาว

และไม่จดจำคำถากถางเรื่องความเป็นม่ายของเจ้าอีก

5เพราะพระผู้สร้างของเจ้าเป็นสามีของเจ้า

พระองค์ทรงพระนามว่าพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลคือพระผู้ไถ่ของเจ้า

เขาจะเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าเหนือสากลโลก

6องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเรียกเจ้ากลับมา

เสมือนหนึ่งเจ้าเป็นภรรยาที่ถูกทอดทิ้งและชอกช้ำระกำใจ

เป็นภรรยาที่แต่งงานไปตั้งแต่ยังสาว

เพียงเพื่อจะถูกทอดทิ้ง” พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนั้น

7“เราทอดทิ้งเจ้าชั่วประเดี๋ยวหนึ่ง

แต่ด้วยความเมตตาอย่างลึกซึ้ง เราจะพาเจ้ากลับมา

8ในชั่วขณะหนึ่งของความโกรธ

เราเบือนหน้าหนีไปจากเจ้า

แต่ด้วยความกรุณานิรันดร์

เราจะเมตตาเจ้า”

พระยาห์เวห์พระผู้ไถ่ของเจ้าตรัสไว้ดังนั้น

9“สำหรับเราแล้วเรื่องนี้เป็นเหมือนในสมัยโนอาห์

เราปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ให้น้ำของโนอาห์ท่วมโลกอีกฉันใด

บัดนี้เราก็ปฏิญาณว่าจะไม่โกรธ

และไม่ตำหนิเจ้าอีกฉันนั้น

10แม้ภูเขาจะถูกเขย่า

และเนินเขาถูกเขยื้อนไป

แต่ความรักมั่นคงที่เรามีต่อเจ้าจะไม่คลอนแคลน

และพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่สูญสิ้นไป”

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาเจ้าตรัสไว้ดังนั้น

11“โอ นครซึ่งถูกทรมาน ถูกพายุพัดกระหน่ำ และไม่ได้รับการปลอบโยน

เราจะสร้างเจ้าด้วยไพฑูรย์54:11 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

ฐานรากของเจ้าคือพลอยสีน้ำเงิน

12เราจะสร้างหอรบของเจ้าด้วยทับทิม

ประตูของเจ้าทำจากพลอยอันวาววับ

และกำแพงทั้งหมดทำจากอัญมณีล้ำค่า

13ลูกทุกคนของเจ้าจะรับการสอนจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

พวกเขาจะมีสันติสุขยิ่งใหญ่

14เจ้าจะได้รับการสถาปนาขึ้นในความชอบธรรม

การกดขี่ข่มเหงจะห่างไกลจากเจ้า

ไม่มีอะไรที่เจ้าต้องกลัว

ความอกสั่นขวัญแขวนจะถูกกำจัดไปไกล

มันจะไม่เฉียดกรายเจ้า

15หากมีใครโจมตีเจ้า ก็ไม่ใช่ฝีมือของเรา

ผู้ที่โจมตีเจ้าจะยอมแพ้เจ้า

16“ดูเถิด เราเองเป็นผู้สร้างช่างเหล็ก

ผู้พัดถ่านให้ลุกเป็นไฟ

และผลิตอาวุธที่เหมาะกับงานของมัน

และเราเองที่สร้างผู้ทำลายล้างเพื่อสร้างความย่อยยับ

17ไม่มีอาวุธชิ้นใดที่ต่อสู้เจ้าแล้วเอาชนะเจ้าได้

เจ้าจะหักล้างทุกลิ้นที่ปรักปรำเจ้า

นี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และเป็นการพิสูจน์ยืนยันจากเราว่าเขาไม่ผิด”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.