อิสยาห์ 52 TNCV - Matej 52 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 52

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 52:1-15

1ตื่นเถิด ตื่นเถิด ศิโยนเอ๋ย

จงสวมกำลังวังชา

เยรูซาเล็มนครบริสุทธิ์เอ๋ย

จงสวมอาภรณ์งามตระการของเจ้าเถิด

ผู้ไม่ได้เข้าสุหนัตและผู้มีมลทิน

จะไม่เข้ามาในเจ้าอีก

2จงสะบัดฝุ่นธุลีทิ้งไป

จงลุกขึ้น นั่งบนบัลลังก์เถิด เยรูซาเล็มเอ๋ย

จงปลดโซ่ตรวนที่ล่ามคอของเจ้าเถิด

ธิดาแห่งศิโยน52:2 คือ ชาวเยรูซาเล็มผู้ตกเป็นเชลย

3เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เจ้าถูกขายโดยไม่มีราคาค่างวด

เจ้าก็จะได้รับการไถ่คืนมาโดยไม่ต้องจ่ายเงิน”

4เพราะพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสว่า

“เดิมทีประชากรของเราลงไปอาศัยอยู่ที่อียิปต์

บัดนี้อัสซีเรียได้กดขี่ข่มเหงพวกเขา”

5องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “และบัดนี้เรามีอะไรที่นี่บ้าง?

“เพราะประชากรของเราถูกพาตัวไปเปล่าๆ

และผู้ครอบครองเขาก็เย้ยหยัน52:5 ฉบับ MT. ว่าคร่ำครวญ

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

“ตลอดทั้งวัน

นามของเราถูกหมิ่นประมาทอยู่เสมอ

6ดังนั้นประชากรของเราจะรู้จักนามของเรา

เพราะฉะนั้นในวันนั้นเขาจะรู้ว่า

เราเองเป็นผู้บอกไว้ล่วงหน้า

ใช่ เป็นเราเอง”

7เท้าของผู้นำข่าวดีมาบนภูเขา

ช่างงดงามยิ่งนัก

ผู้ประกาศสันติภาพ

ผู้แจ้งข่าวดี

ผู้ประกาศความรอด

ผู้กล่าวกับศิโยนว่า

“พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง!”

8จงฟังเถิด! พวกยามของเจ้าส่งเสียงร้อง

ร่วมกันโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี

เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมายังศิโยน

พวกเขาจะเห็นกับตา

9จงร่วมกันเปล่งเสียงร้องเพลงเบิกบานเถิด

ซากปรักหักพังของเยรูซาเล็มเอ๋ย

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลอบโยนประชากรของพระองค์แล้ว

พระองค์ได้ทรงไถ่เยรูซาเล็มแล้ว

10องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเผยพระกรอันบริสุทธิ์

ต่อหน้าต่อตาประชาชาติทั้งปวง

ทั่วโลกจะเห็น

ความรอดแห่งพระเจ้าของเรา

11ไปเถิด ไปเสีย จงออกจากที่นั่น!

อย่าแตะต้องสิ่งมลทิน!

จงออกมาจากที่นั่น และรักษาตัวให้บริสุทธิ์

พวกเจ้าผู้อัญเชิญภาชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า

12แต่เจ้าจะไม่จากมาด้วยความรีบร้อน

หรือเตลิดหนีมา

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จนำหน้าเจ้า

พระเจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงระวังหลังให้เจ้า

การทนทุกข์และสง่าราศีของผู้รับใช้

13ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราจะทำการอย่างชาญฉลาด52:13 หรือจะเจริญรุ่งเรือง

เขาจะได้รับการยกย่องเทิดทูนและสดุดีอย่างสูงส่ง

14คนเป็นอันมากตื่นตะลึงเพราะเขา52:14 ภาษาฮีบรูว่าท่าน

เพราะรูปลักษณ์ของเขาเสียโฉมไปจนไม่มีใครเหมือน

และรูปร่างของเขาก็เสียไปจนดูไม่เหมือนมนุษย์

15เขาก็จะทำให้หลายประชาชาติตกตะลึง52:15 ภาษาฮีบรูว่าเขาก็จะประพรมหลายประชาชาติ

และเขาจะทำให้บรรดากษัตริย์ปิดปาก

เพราะพวกเขาจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกพวกเขามาก่อน

และจะเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.