อิสยาห์ 50 TNCV - Matej 50 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 50

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 50:1-11

บาปของอิสราเอลและการเชื่อฟังของผู้รับใช้

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“หนังสือหย่าของแม่เจ้าที่เราใช้ไล่นางไป

อยู่ที่ไหน?

หรือเราขายเจ้าไป

ให้เจ้าหนี้คนไหน?

ที่แท้เจ้าถูกขายไปเพราะบาปของเจ้า

แม่ของเจ้าถูกไล่ออกไปเพราะการล่วงละเมิดของเจ้า

2เมื่อเรามาถึง ทำไมจึงไม่มีใครสักคน?

เมื่อเราเรียก ทำไมไม่มีใครตอบ?

แขนของเราสั้นเกินกว่าที่จะไถ่เจ้าหรือ?

เราขาดกำลังที่จะช่วยเจ้าให้รอดหรือ?

เราสั่งเพียงคำเดียว ทะเลก็แห้งเหือด

เราทำให้แม่น้ำกลับกลายเป็นทะเลทราย

ปลาของพวกเขาเน่าเหม็นเพราะขาดน้ำ

และตายเพราะความกระหาย

3เราเอาความมืดห่อหุ้มท้องฟ้า

เอาผ้ากระสอบคลุมมันเสีย”

4พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตประทานลิ้นที่ฝึกปรือแล้วแก่ข้าพเจ้า

เพื่อจะรู้จักถ้อยคำซึ่งช่วยค้ำชูผู้อ่อนระโหย

ทุกๆ เช้าพระองค์ทรงปลุกข้าพเจ้า

ทรงปลุกหูของข้าพเจ้าให้รับฟังอย่างผู้ที่พระองค์ทรงสอน

5พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตทรงเปิดหูของข้าพเจ้า

และข้าพเจ้าไม่ได้ขัดขืน

หรือถอยหนี

6ข้าพเจ้ายอมหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า

และเอียงแก้มให้แก่ผู้ที่ทึ้งเคราของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าไม่ได้หันหน้าหนี

จากผู้ที่เย้ยหยันและถ่มน้ำลายรด

7เพราะพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตทรงช่วยข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะไม่อัปยศอดสู

ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งหน้าไว้ประหนึ่งหินเหล็กไฟ

และรู้ว่าตัวเองจะไม่ต้องอับอาย

8พระองค์ผู้ทรงพิสูจน์ว่าข้าพเจ้าเป็นฝ่ายถูกนั้นอยู่ใกล้

แล้วใครจะมาฟ้องร้องข้าพเจ้า?

ให้เรามาประจันหน้ากัน!

ใครเป็นโจทก์ของข้าพเจ้า?

ให้เขามาเผชิญหน้ากับข้าพเจ้า!

9พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตนี่แหละทรงช่วยข้าพเจ้า

ใครที่ไหนจะตัดสินโทษข้าพเจ้า?

พวกเขาจะเปื่อยยุ่ยไปเหมือนเสื้อผ้า

และถูกตัวแมลงกินหมด

10ใครบ้างในพวกท่านที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า

และเชื่อฟังถ้อยคำผู้รับใช้ของพระองค์?

ผู้ที่ดำเนินในความมืด

ผู้ที่ไม่มีแสงสว่าง

จงวางใจในพระนามของพระยาห์เวห์

และพึ่งพิงพระเจ้าของตน

11แต่บัดนี้เจ้าทุกคนที่จุดไฟ

ผู้ชูคบไฟลุกโชติช่วงให้ตัวเอง

จงไปเดินอยู่ในแสงสว่างจากไฟของเจ้า

จากคบไฟที่เจ้าจุดโชติช่วง

สิ่งที่เจ้าจะได้รับจากมือของเรา คือ

เจ้าจะนอนลงในความทุกข์ทรมาน

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.