อิสยาห์ 48 TNCV - Matej 48 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 48

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 48:1-22

อิสราเอลผู้ดื้อดึง

1“จงฟังเถิด วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย

เจ้าซึ่งได้ชื่อตามอิสราเอล

และสืบเชื้อสายจากยูดาห์

เจ้าผู้ปฏิญาณในพระนามของพระยาห์เวห์

และอ้างพระเจ้าแห่งอิสราเอล

แต่ไม่ใช่ด้วยความจริงหรือความชอบธรรม

2เจ้าผู้อ้างตนเป็นพลเมืองของนครศักดิ์สิทธิ์

และพึ่งในพระเจ้าแห่งอิสราเอล

ผู้ทรงพระนามว่าพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

3เราได้กล่าวถึงสิ่งเก่าก่อนไว้ล่วงหน้านานมาแล้ว

เราเองได้พูดไว้และบอกให้รู้ทั่วกัน

แล้วเราก็ทำตามนั้นทันที มันก็เป็นไป

4เพราะเรารู้ว่าเจ้าดื้อด้านหัวแข็งเพียงไร

เอ็นคอของเจ้าเป็นเหล็ก

หน้าผากของเจ้าคือทองสัมฤทธิ์

5ฉะนั้นเราจึงบอกสิ่งเหล่านี้แก่เจ้าไว้ล่วงหน้านานแล้ว

ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น เราก็ได้แจ้งเจ้าแล้ว

เพื่อเจ้าจะไม่อาจพูดได้ว่า

‘รูปเคารพของข้าพเจ้าทำสิ่งเหล่านี้

เทวรูปไม้และพระโลหะของข้าพเจ้าบัญชาให้เกิดขึ้น’

6เจ้าได้ยินถึงสิ่งเหล่านี้มาแล้ว จงพิเคราะห์ดูให้ถี่ถ้วน

เจ้าจะไม่ยอมรับหรือ?

“นับแต่นี้ไปเราจะแจ้งสิ่งใหม่ๆ

แจ้งสิ่งเร้นลับที่เจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้า

7เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่นานมาแล้ว

ก่อนหน้านี้เจ้าไม่เคยได้ยินมาก่อน

เจ้าจึงไม่อาจพูดได้ว่า

‘เรารู้แล้ว’

8เจ้าไม่เคยได้ยินหรือเข้าใจมาก่อน

แต่เดิมมาหูของเจ้าไม่ได้เปิดออก

เรารู้ดีว่าเจ้าคิดคดทรยศเพียงไร

เจ้าได้ชื่อว่ากบฏมาตั้งแต่เกิด

9เพราะเห็นแก่นามของเรา เราจึงกลั้นโทสะไว้

เพราะเห็นแก่เราซึ่งเป็นที่สรรเสริญ เราจึงยับยั้งไว้

ไม่ตัดเจ้าออกไป

10ดูเถิด เราได้ถลุงเจ้า แม้ไม่ใช่อย่างถลุงเงิน

เราทดสอบเจ้าในเตาหลอมแห่งความทุกข์ระทม

11เพราะเห็นแก่เราเอง เราทำการนี้เพราะเห็นแก่เราเอง

เราจะปล่อยให้ตัวเองเสียชื่อได้อย่างไร?

เกียรติสิริของเรา เราไม่ยกให้ใครอื่น

อิสราเอลเป็นอิสระ

12“ยาโคบเอ๋ย จงฟังเรา

อิสราเอลซึ่งเราเรียกมา

เราคือผู้นั้น

เราคือปฐมและอวสาน

13มือของเราเองนี่แหละที่วางฐานรากของโลก

มือขวาของเราคลี่ฟ้าสวรรค์ออกมา

เมื่อเราเรียก

มันก็มาชุมนุมกัน

14“เจ้าทุกคนจงมาชุมนุมกันและฟังเถิด

รูปเคารพไหนเล่าได้ทำนายสิ่งเหล่านี้ไว้?

พันธมิตรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรไว้

จะทำให้ความมุ่งหมายของพระองค์ต่อบาบิโลนสำเร็จ

พระกรของพระองค์จะลงโทษชาวบาบิโลน48:14 หรือชาวเคลเดียเช่นเดียวกับข้อ 20

15เราเองเป็นผู้ลั่นวาจาไว้

เราได้เรียกบุคคลผู้นั้น

เราจะนำเขามา

และเขาจะทำพันธกิจของเขาสำเร็จ

16“จงเข้ามาใกล้เราและฟังเถิด

“นับตั้งแต่แรกที่เราลั่นวาจาไว้ เราไม่ได้พูดแบบลับๆ

เราอยู่ที่นั่นแล้วตั้งแต่มันเกิดขึ้น”

และบัดนี้พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต

ทรงใช้ข้าพเจ้ามาด้วยพระวิญญาณของพระองค์

17องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ไถ่ของท่าน

องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสว่า

“เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

ผู้สอนเจ้าว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเจ้า

ผู้นำเจ้าไปตามทางที่เจ้าควรไป

18ถ้าเพียงแต่เจ้าใส่ใจในคำบัญชาของเรา

ป่านนี้เจ้าก็มีสันติสุขหลั่งไหลดั่งแม่น้ำ

มีความชอบธรรมเหมือนคลื่นในทะเล

19ลูกหลานของเจ้าจะเป็นเหมือนเม็ดทราย

เหมือนเมล็ดข้าวนับไม่ถ้วน

ชื่อของพวกเขาจะไม่ถูกตัดออก

หรือถูกทำลายไปต่อหน้าเรา”

20จงออกจากบาบิโลน

หนีให้พ้นจากชาวบาบิโลน!

จงประกาศเช่นนี้ด้วยเสียงโห่ร้องยินดี

จงป่าวร้องเถิด

จงแจ้งไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ยาโคบผู้รับใช้ของพระองค์แล้ว”

21พวกเขาไม่กระหายเมื่อพระองค์ทรงนำพวกเขาผ่านทะเลทราย

พระองค์ทรงทำให้น้ำไหลออกจากศิลาเพื่อพวกเขา

พระองค์ทรงแยกศิลา

และน้ำก็พุ่งขึ้นมา

22องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ไม่มีสันติสุขสำหรับคนชั่ว”

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.