อิสยาห์ 43 TNCV - Matej 43 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 43

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 43:1-28

พระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวของอิสราเอล

1แต่บัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า

ยาโคบเอ๋ย พระองค์ผู้ทรงสร้างท่าน

อิสราเอลเอ๋ย พระองค์ผู้ทรงปั้นท่าน

“อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าไว้แล้ว

เราได้เรียกชื่อเจ้า เจ้าเป็นของเรา

2เมื่อเจ้าลุยน้ำ

เราจะอยู่กับเจ้า

เมื่อเจ้าลุยข้ามแม่น้ำ

น้ำจะไม่ซัดท่วมเจ้า

เมื่อเจ้าลุยไฟ

ไฟจะไม่เผาไหม้

เปลวไฟจะไม่เผาผลาญเจ้า

3เพราะเราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

เป็นองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พระผู้ช่วยให้รอดของเจ้า

เราให้อียิปต์เป็นค่าไถ่ของเจ้า

เอาคูช43:3 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์และเสบาแลกกับเจ้า

4เพราะเจ้าล้ำค่าและมีเกียรติในสายตาของเรา

และเพราะเรารักเจ้า

เราจึงยอมเอาผู้คนแลกกับเจ้า

เอาประชากรแลกกับชีวิตของเจ้า

5อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า

เราจะนำลูกหลานของเจ้ามาจากตะวันออก

และรวบรวมเจ้ามาจากตะวันตก

6เราจะบอกกับทางเหนือว่า ‘ปล่อยพวกเขามา!’

บอกกับทางใต้ว่า ‘อย่ารั้งพวกเขาไว้’

จงพาลูกชายของเรามาจากที่ไกลโพ้น

และพาลูกสาวของเรามาจากสุดปลายแผ่นดินโลก

7คือทุกคนที่ได้ชื่อตามชื่อของเรา

ผู้ที่เราได้สร้างขึ้นเพื่อเกียรติสิริของเรา

ผู้ที่เราได้ปั้นและสร้างขึ้นมา”

8จงนำบรรดาผู้ที่มีตาแต่ตาบอด

ผู้ที่มีหูแต่หูหนวกมา

9มวลประชาชาติประชุมกัน

ชนชาติทั้งหลายชุมนุมกัน

มีใครบ้างทำนายสิ่งนี้

และประกาศสิ่งที่ผ่านมาแล้วแก่พวกเรา?

ให้เขาเบิกพยานมายืนยันว่าเขาถูก

เพื่อคนอื่นจะได้ยินแล้วบอกว่า “เป็นความจริง”

10องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “เจ้าเป็นพยานของเรา

เป็นผู้รับใช้ซึ่งเราได้เลือกสรรไว้แล้ว

เพื่อเจ้าจะรู้จักเราและเชื่อเรา

และเข้าใจว่าเราคือผู้นั้น

ก่อนหน้าเราไม่มีพระเจ้าอื่นใดถูกปั้นขึ้น

และหลังจากเราก็ไม่มีพระใดอีก

11เรานี่แหละคือพระยาห์เวห์

นอกเหนือจากเราแล้ว ไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดอื่นใดอีก

12เราได้สำแดงแก่เจ้าแล้ว ช่วยเจ้าให้รอดแล้วและประกาศแก่เจ้าแล้ว

เราเอง ไม่ใช่พระต่างด้าวอื่นใดท่ามกลางพวกเจ้า”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “เจ้าเป็นพยานของเราว่า เราเป็นพระเจ้า

13เราคือพระเจ้าองค์นั้นตั้งแต่อดีตกาล

ไม่มีผู้ใดช่วยกู้จากมือของเราได้

เมื่อเราลงมือทำ ใครจะขัดขวางได้?”

พระเมตตาของพระเจ้า

และความไม่ซื่อสัตย์ของอิสราเอล

14องค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของเจ้า

องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสว่า

“เพื่อเห็นแก่เจ้า เราจะส่งกองทัพไปยังบาบิโลน

ทำให้ชาวบาบิโลน43:14 หรือชาวเคลเดียทั้งหลายกลายเป็นเชลย

ในเรือซึ่งพวกเขาเคยภาคภูมิใจ

15เราคือพระยาห์เวห์องค์บริสุทธิ์ของเจ้า

พระผู้สร้างของอิสราเอลและกษัตริย์ของเจ้า”

16องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างทางผ่านทะเล

ทำทางผ่านห้วงน้ำอันทรงพลัง

17ผู้ทรงนำรถม้าศึกและม้า

นำกองทัพและแสนยานุภาพต่างๆ มาด้วยกัน

ทำให้พวกเขานอนจมอยู่ที่นั่น ไม่ได้ลุกขึ้นมาอีก

สูญสิ้นดับไปเหมือนไส้ตะเกียง

18ตรัสว่า “จงลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้ว

อย่าฝังใจกับอดีต

19ดูเถิด เรากำลังทำสิ่งใหม่!

มันเริ่มขึ้นแล้ว เจ้าไม่เห็นหรอกหรือ?

เรากำลังสร้างทางในถิ่นกันดาร

และสายธารต่างๆ ในที่แห้งแล้ง

20สัตว์ป่าทั้งหลายเช่นหมาใน นกเค้าแมว

ต่างยกย่องเรา

เพราะเราให้น้ำในถิ่นกันดาร

ให้สายธารในที่แห้งแล้ง

เพื่อจะให้น้ำดื่มแก่ประชากรที่เราเลือกสรรไว้

21ประชากรที่เราได้ปั้นไว้สำหรับเรา

เพื่อพวกเขาจะประกาศเกียรติภูมิของเรา

22“ถึงกระนั้นยาโคบเอ๋ย เจ้าก็ไม่ได้เรียกหาเรา

อิสราเอลเอ๋ย เจ้าไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อเรา

23เจ้าไม่ได้ถวายแกะเป็นเครื่องเผาบูชาแก่เรา

เจ้าไม่ได้ให้เกียรติเราด้วยเครื่องบูชาของเจ้า

เราไม่ได้วางภาระเรื่องธัญบูชาแก่เจ้า

หรือให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยเพราะเรื่องเครื่องหอม

24เจ้าไม่ได้ซื้อเครื่องหอมมาให้เรา

ทั้งไม่ได้ทำให้เราพอใจด้วยไขมันเผาบูชา

แต่เจ้าได้วางภาระเรื่องบาปของเจ้าแก่เรา

และทำให้เราเอือมระอาด้วยการละเมิดทั้งหลายของเจ้า

25“เรานี่แหละ

คือผู้ที่ลบล้างการล่วงละเมิดของเจ้าเพื่อเห็นแก่เราเอง

และจะไม่จดจำบาปของเจ้าอีกต่อไป

26จงรื้อฟื้นอดีตเพื่อเรา ให้เรามาโต้กันเถิด

จงแถลงความมา เพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้าพ้นข้อกล่าวหา

27ต้นตระกูลของเจ้าทำบาป

ผู้นำของเจ้าทรยศเรา

28ฉะนั้นเราจะหยามผู้สูงศักดิ์ประจำวิหารของเจ้า

เราจะมอบยาโคบให้ถูกทำลายย่อยยับ43:28 คำนี้ในภาษาฮีบรูหมายถึงสิ่งของหรือบุคคลที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่อาจเรียกคืนได้ มักจะต้องทำลายให้หมดสิ้นไป

และปล่อยอิสราเอลให้เป็นที่ดูหมิ่น

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.