อิสยาห์ 35 TNCV - Isaiah 35 KJV

อิสยาห์
Elegir capítulo 35

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 35

ความชื่นชมยินดีของผู้รับการไถ่

1ทะเลทรายและดินแดนที่แตกระแหงจะเปรมปรีดิ์
ถิ่นกันดารจะชื่นชมยินดีและเบิกบาน
เหมือนดอกไม้งาม มันจะผลิดอกบาน
มันจะชื่นชมยินดีอย่างเปี่ยมล้นและโห่ร้องยินดี
มันจะได้รับศักดิ์ศรีแห่งเลบานอน
ความโอ่อ่าตระการแห่งคารเมลและชาโรน
คนทั้งปวงจะเห็นพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และความโอ่อ่าตระการของพระเจ้าของเรา

จงช่วยให้มือที่อ่อนล้ามีกำลัง
จงให้หัวเข่าที่อ่อนแรงมั่นคง
จงกล่าวแก่ผู้ที่มีจิตใจหวาดกลัวว่า
“จงเข้มแข็งเถิด อย่ากลัวเลย
พระเจ้าของท่านจะเสด็จมา
พระองค์จะมาพร้อมกับการแก้แค้น
พระองค์จะทรงมาเพื่อช่วยกู้ท่าน
พร้อมกับการแก้แค้นศัตรูของท่าน”

เมื่อนั้นตาของคนตาบอดจะถูกเปิด
และหูของคนหูหนวกจะได้ยิน
คนขาพิการจะโลดเต้นเหมือนกวาง
และบรรดาคนใบ้จะโห่ร้องยินดี
น้ำพุจะพุ่งขึ้นในถิ่นกันดาร
ลำธารทั้งหลายจะพุ่งขึ้นในที่แห้งแล้ง
ทะเลทรายอันร้อนระอุจะกลายเป็นสระน้ำ
ผืนดินแตกระแหงจะกลายเป็นธารน้ำพุ
ที่ร้างซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของหมาใน
จะมีต้นหญ้า ต้นอ้อ และต้นกกงอกขึ้นมา

จะมีทางหลวงที่นั่น
เรียกว่า “ทางแห่งความบริสุทธิ์”
ผู้ที่มีมลทินจะไม่เดินบนนั้น
จะสงวนไว้สำหรับผู้ที่ดำเนินในทางนั้น
คนโง่เขลาชั่วร้ายจะไม่ไปมาในทางนั้น[a]
ที่นั่นไม่มีสิงโต
ไม่มีสัตว์ร้ายอยู่บนทางนั้น
พวกมันไม่โผล่ออกมาให้เห็น
เฉพาะผู้ที่ได้รับการไถ่ไว้แล้วเท่านั้นที่จะเดินในทางนั้น
10 และผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ไว้จะกลับมา
พวกเขาจะเดินร้องเพลงเข้าเมืองศิโยน
มีความสุขนิรันดร์เป็นมงกุฎประดับศีรษะพวกเขา
พวกเขาเปรมปรีดิ์และชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้น
ความทุกข์โศกและการทอดถอนใจจะสูญสิ้นไป

Notas al pie

  1. 35:8 หรือคนเขลาจะไม่หลงจากทางนั้น

King James Version

Isaiah 35

1The wilderness and the solitary place shall be glad for them; and the desert shall rejoice, and blossom as the rose.

It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing: the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the Lord, and the excellency of our God.

Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees.

Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, even God with a recompence; he will come and save you.

Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped.

Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing: for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert.

And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water: in the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with reeds and rushes.

And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men, though fools, shall not err therein.

No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon, it shall not be found there; but the redeemed shall walk there:

10 And the ransomed of the Lord shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away.