อิสยาห์ 33 TNCV - Matej 33 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 33

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 33:1-24

ความทุกข์และการทรงช่วย

1วิบัติแก่เจ้า ผู้ทำลายเอ๋ย

เจ้าผู้ไม่เคยถูกทำลายมาก่อน!

วิบัติแก่เจ้าคนทรยศ

เจ้าผู้ไม่เคยถูกทรยศมาก่อน!

เมื่อเจ้าหยุดทำลาย

เจ้าจะถูกทำลาย

เมื่อเจ้าหยุดทรยศ

เจ้าจะถูกทรยศ

2ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าพระองค์ทั้งหลายใฝ่หาพระองค์

ขอทรงเป็นกำลังของเหล่าข้าพระองค์ทุกเช้า

เป็นความรอดของข้าพระองค์ในยามทุกข์ลำเค็ญ

3บรรดาประชาชาติเตลิดหนีเมื่อได้ยินพระสุรเสียงกึกก้อง

เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้น ชนชาติต่างๆ ก็กระจัดกระจายไป

4ประชาชาติทั้งหลายเอ๋ย ของที่พวกเจ้าปล้นมา จะถูกกอบโกยเหมือนถูกฝูงตั๊กแตนหนุ่มกัดกิน

ผู้คนจะกลุ้มรุมเข้าใส่เหมือนฝูงตั๊กแตน

5องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูน เพราะพระองค์ประทับอยู่ในที่สูงส่ง

พระองค์จะทรงทำให้ศิโยนเปี่ยมด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม

6พระองค์จะทรงเป็นความมั่นคงสำหรับวันเวลาของเจ้า

เป็นคลังอันมั่งคั่งแห่งความรอด สติปัญญา และความรู้

ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกุญแจไขคลังนี้33:6 หรือเป็นทรัพย์สมบัติจากพระองค์

7ดูเถิด บรรดาผู้กล้าหาญร้องไห้เสียงดังกลางถนน

ทูตแห่งสันติภาพร่ำไห้อย่างขมขื่น

8ทางหลวงก็เริศร้าง

ตามถนนหนทางไม่มีผู้สัญจร

สนธิสัญญาถูกละเมิด

บรรดาพยาน33:8 ฉบับ MT. ว่าเมืองต่างๆถูกดูหมิ่น

ไม่มีใครได้รับความเคารพ

9ดินแดนร่ำไห้33:9 หรือแห้งไปและอ่อนระโหย

เลบานอนอดสูและเหี่ยวแห้งไป

ชาโรนเป็นดั่งอาราบาห์

บาชานและคารเมลก็สลัดใบ

10องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “บัดนี้เราจะลุกขึ้น

บัดนี้เราจะได้รับการยกย่องเทิดทูน

บัดนี้เราจะได้รับการเชิดชูขึ้น

11เจ้าตั้งท้องแกลบ

ให้กำเนิดฟาง

ลมหายใจของเจ้าเป็นไฟเผาผลาญเจ้า

12เหล่าประชากรจะถูกเผาราวกับเป็นหินปูน

จะลุกเป็นไฟเหมือนเผาพุ่มหนามที่ถูกตัด”

13เจ้าผู้อยู่ไกล จงฟังสิ่งที่เราได้ทำ

เจ้าผู้อยู่ใกล้ จงรับรู้อำนาจของเรา!

14เหล่าคนบาปในศิโยนอกสั่นขวัญแขวน

คนที่ไม่นับถือพระเจ้าตัวสั่นงันงก

“มีใครในพวกเราอยู่กับไฟที่เผาผลาญนี้ได้?

มีใครในพวกเราอยู่กับการเผาไหม้ชั่วนิรันดร์ได้?”

15คือผู้ที่ดำเนินอย่างชอบธรรม

และกล่าวสิ่งที่ถูกต้อง

ผู้ปฏิเสธประโยชน์จากการบีบบังคับ

ผู้หดมือไม่รับสินบน

ผู้อุดหูไม่ยอมฟังแผนฆาตกรรม

ผู้ปิดตาไม่เห็นด้วยกับการวางแผนชั่ว

16คนเช่นนี้จะอาศัยอยู่บนที่สูง

ป้อมปราการบนภูเขาจะเป็นที่ลี้ภัยของเขา

จะมีอาหารและน้ำ

อำนวยแก่เขา

17ตาของท่านจะเห็นกษัตริย์ผู้ทรงงามสง่า

และเห็นดินแดนซึ่งแผ่ไพศาล

18ใจของท่านจะหวนระลึกถึงความสยดสยองในครั้งก่อนว่า

“เจ้านายคนนั้นอยู่ที่ไหน?

ผู้เก็บส่วยสาอากรนั้นอยู่ที่ใด?

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอคอยต่างๆ ไปไหนแล้ว?”

19ท่านจะไม่เห็นคนหยิ่งยโสเหล่านี้อีก

ผู้ซึ่งพูดจาคลุมเครือ

ผู้ซึ่งมีสำเนียงภาษาแปลกๆ ที่ท่านไม่อาจเข้าใจได้

20จงมองดูศิโยน นครแห่งเทศกาลของเรา

ตาของท่านจะเห็นเยรูซาเล็ม

ที่พำนักอันสงบสุข เต็นท์ซึ่งไม่ต้องเคลื่อนย้ายหลักหมุด

เสาจะไม่ถูกถอนเลย

และเชือกก็ไม่ถูกตัดขาด

21ที่นั่นพระยาห์เวห์จะเป็นองค์ทรงฤทธิ์ของเรา

จะเป็นดินแดนแห่งแม่น้ำและลำธารกว้าง

ไม่มีเรือกรรเชียงใหญ่แล่น

ไม่มีเรือใหญ่โอฬารผ่าน

22เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นตุลาการของเรา

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ตรากฎหมายของเรา

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของเรา

เป็นพระองค์เองที่จะทรงช่วยเราให้รอด

23สายโยงในเรือของเจ้าก็หย่อนยาน

เสาเรือก็คลอนแคลน

ใบเรือก็ไม่กาง

แล้วของที่ริบมาได้มากมายนั้น เขาก็จะแบ่งกัน

แม้แต่คนง่อยก็จะได้รับส่วนแบ่งด้วย

24ไม่มีใครที่อาศัยในศิโยนจะพูดว่า “ฉันป่วย”

และบาปทั้งหลายของผู้ที่พำนักอยู่ที่นั่นจะได้รับการอภัย

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.