อิสยาห์ 32 TNCV - Matej 32 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 32

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 32:1-20

อาณาจักรแห่งความชอบธรรม

1ดูเถิด กษัตริย์องค์หนึ่งจะครองราชย์ด้วยความชอบธรรม

และบรรดาเจ้านายจะปกครองด้วยความยุติธรรม

2แต่ละคนจะเป็นเหมือนที่กำบังลม

เป็นที่ลี้ภัยจากพายุ

เหมือนธารน้ำหลายสายในถิ่นกันดาร

และร่มเงาของศิลาใหญ่ในดินแดนอันแห้งระโหย

3แล้วนัยน์ตาของผู้ที่มองเห็นจะไม่ถูกปิดอีกต่อไป

และหูของผู้ที่ได้ยินจะฟัง

4จิตใจของผู้ที่หุนหันจะรู้และเข้าใจ

และลิ้นตะกุกตะกักจะพูดคล่องฉะฉาน

5คนโง่จะไม่ได้รับการยกย่องว่าสูงศักดิ์อีกต่อไป

ทั้งพวกวายร้ายจะไม่ได้รับการเคารพนับถืออย่างสูงอีก

6เพราะคนโง่พูดแต่เรื่องโฉดเขลา

จิตใจของเขาหมกมุ่นในความชั่วร้าย

เขาประพฤติชั่ว

และเผยแผ่เรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างผิดๆ

เขาไม่ให้สิ่งใดกับคนหิวโหย

และไม่ยอมให้น้ำกับคนกระหาย

7วิธีการของพวกวายร้ายนั้นร้ายกาจ

เขาวางแผนชั่ว

เพื่อทำลายคนยากไร้ด้วยคำโกหก

แม้คำอ้อนวอนของคนขัดสนนั้นถูกต้องเที่ยงธรรม

8ส่วนคนมีคุณธรรมคิดแต่สิ่งดีงาม

เขายืนหยัดอยู่ด้วยการกระทำที่ถูกต้องสูงส่ง

ผู้หญิงเยรูซาเล็ม

9พวกเจ้า เหล่าผู้หญิงที่นอนเป็นทองไม่รู้ร้อน

จงลุกขึ้นและฟังเรา

เหล่าบุตรีผู้รู้สึกมั่นคง

จงฟังสิ่งที่เราจะพูด!

10ในเวลาปีเศษๆ

ผู้ที่รู้สึกมั่นคงจะตัวสั่น

การเก็บเกี่ยวองุ่นจะล้มเหลว

และไม่มีการเก็บผลไม้

11จงสั่นสะท้านเถิด หญิงผู้เรื่อยเฉื่อย

จงตัวสั่นงันงก พวกเจ้าเหล่าธิดาผู้รู้สึกมั่นคง!

จงเปลื้องเสื้อผ้าออก

และสวมเสื้อผ้ากระสอบเถิด

12จงตีอกชกตัวเพราะเรื่องท้องทุ่งอันอุดมสมบูรณ์

และเพราะเถาองุ่นผลดก

13และเพราะดินแดนแห่งประชากรของเรา

ซึ่งรกไปด้วยหนามน้อยใหญ่

จงไว้ทุกข์ให้บ้านเรือนทั้งปวงที่รื่นเริงเฮฮา

และให้นครสำมะเลเทเมาแห่งนี้

14ป้อมปราการจะถูกทิ้งร้าง

นครที่อึกทึกจะถูกทอดทิ้ง

ที่มั่นและหอยามจะกลายเป็นดินแดนร้างตลอดไปเป็นนิตย์

เป็นที่สำราญของลา เป็นทุ่งหญ้าสำหรับฝูงแกะ

15จนกระทั่งพระวิญญาณจะถูกเทจากเบื้องบนลงมาเหนือเรา

ถิ่นกันดารกลับกลายเป็นท้องทุ่งอันอุดมสมบูรณ์

และท้องทุ่งอันอุดมสมบูรณ์ดูเหมือนป่า

16ความยุติธรรมจะพำนักในถิ่นกันดาร

และความชอบธรรมจะอาศัยในท้องทุ่งอันอุดมสมบูรณ์

17ผลของความชอบธรรมจะเป็นสันติสุข

สิ่งที่เกิดจากความชอบธรรมจะเป็นความสงบและความมั่นใจตลอดกาล

18ชนชาติของเราจะอาศัยอยู่ในที่พำนักอันสงบสุข

ในบ้านที่ปลอดภัย

ในที่พักอันปราศจากการรบกวน

19ถึงแม้ว่าลูกเห็บทำให้ป่าเตียน

และนครนั้นราบเป็นหน้ากลอง

20แต่พวกท่านจะเป็นสุขยิ่งนัก

เมื่อท่านได้หว่านเมล็ดพืชของท่านริมธารทุกแห่ง

และปล่อยฝูงสัตว์และฝูงลาของท่านอยู่อย่างเสรี

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.