อิสยาห์ 28 TNCV - Matej 28 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 28

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 28:1-29

วิบัติแก่เอฟราอิม

1วิบัติแก่มงกุฎดอกไม้แห่งเกียรติยศของเหล่าคนขี้เมาแห่งเอฟราอิม

วิบัติแก่ดอกไม้อันร่วงโรย แก่ความงามอันเชิดหน้าชูตาของเอฟราอิม

ซึ่งประดับอยู่บนหัวของหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์

วิบัติแก่นครแห่งนั้น เกียรติยศของพวกเขาตกต่ำลงเพราะเหล้าองุ่น!

2ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีผู้หนึ่งซึ่งมีอำนาจและเข้มแข็ง

เหมือนพายุลูกเห็บและพายุล้างผลาญ

เหมือนฝนกระหน่ำ เหมือนน้ำทะลักท่วม

พระองค์จะทรงเหวี่ยงพวกเขาลงกับพื้นอย่างแรง

3มงกุฎดอกไม้แห่งเกียรติยศของเหล่าคนขี้เมาแห่งเอฟราอิมนั้น

จะถูกเหยียบย่ำใต้ฝ่าเท้า

4ดอกไม้อันร่วงโรย ความงามอันเชิดหน้าชูตาของเอฟราอิม

ซึ่งประดับอยู่บนหัวของหุบเขาอันอุดมสมบูรณ์

จะเป็นเหมือนมะเดื่อสุกก่อนหน้าฤดูเก็บเกี่ยว

เมื่อใครเห็นเข้าก็คว้า

และกลืนกินเข้าไป

5ในวันนั้นพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

จะเป็นมงกุฎอันทรงสง่าราศี

เป็นมงกุฎดอกไม้ที่งดงาม

สำหรับชนหยิบมือที่เหลืออยู่ของพระองค์

6พระองค์จะทรงเป็นวิญญาณแห่งความยุติธรรม

แก่ผู้ให้คำตัดสิน

ทรงเป็นขุมพลัง

แก่ผู้พลิกผันสงครามที่ประตูเมือง

7คนเหล่านี้ซึ่งโซซัดโซเซเพราะเหล้าองุ่น

และหมุนเคว้งเพราะเมรัย

คือปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะ

ซึ่งโซซัดโซเซเพราะเหล้า

มึนเมาเพราะเมรัย

ตุปัดตุเป๋เมื่อเห็นนิมิต

ล้มคะมำเมื่อให้คำตัดสิน

8โต๊ะทุกตัวเต็มไปด้วยอาเจียน

ไม่มีจุดไหนที่ไม่โสโครก

9“ใครกันหนอที่เขาพยายามสอน?

เขากำลังอธิบายเนื้อความของเขาให้ใครฟังกันนี่?

ให้เด็กอมมือที่เพิ่งหย่านมหรือ?

ให้ทารกที่เพิ่งพ้นอกแม่หรือ?

10เพราะมันเป็นอย่างนี้คือ

ทำนี่ ทำนั่น

กฎของสิ่งนี้ กฎของสิ่งนั้น28:10 ในภาษาฮีบรูข้อความตอนนี้เป็นเสียงที่ไม่มีความหมาย คงจะล้อเลียนเสียงของผู้เผยพระวจนะ เช่นเดียวกับข้อ 13

ตรงนี้นิด ตรงนั้นหน่อย”

11ฉะนั้นพระเจ้าจะตรัสกับชนชาตินี้

โดยใช้ปากของคนต่างชาติและสำเนียงภาษาแปลกๆ

12พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า

“ที่นี่คือสถานพักพิง ผู้ที่เหนื่อยอ่อนจงพักเถิด”

และตรัสว่า “ที่นี่เป็นที่พักสงบ”

แต่พวกเขาจะไม่ฟัง

13ฉะนั้นพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับพวกเขาจึงกลายเป็นว่า

ทำนี่ ทำนั่น

กฎของสิ่งนี้ กฎของสิ่งนั้นตรงนี้นิด ตรงนั้นหน่อย เพื่อพวกเขาจะได้ไปและหงายหลังกลับมา

บาดเจ็บ ติดกับ และตกเป็นเชลย

14ฉะนั้นจงฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด เหล่านักถากถาง

ผู้ปกครองชนชาตินี้ในเยรูซาเล็ม

15เจ้าอวดว่า “เราเข้าร่วมพันธสัญญากับความตาย

เราทำข้อตกลงกับแดนมรณะไว้แล้ว

เมื่อหายนะโหมกระหน่ำมา

มันจะแตะเราไม่ได้

เพราะการโกหกเป็นเกราะป้องกันเรา

ความเท็จ28:15 หรือพระเท็จเป็นที่ซ่อนของเรา”

16ฉะนั้นพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนี้ว่า

“ดูเถิด เราวางศิลาก้อนหนึ่งไว้ในศิโยน

เป็นศิลามุมเอกล้ำค่า

เหมาะเป็นรากฐานอันมั่นคง

ผู้ที่วางใจจะไม่มีวันท้อแท้

17เราจะใช้ความยุติธรรมเป็นสายวัด

ใช้ความชอบธรรมเป็นลูกดิ่ง

ลูกเห็บจะกวาดล้างการโกหกอันเป็นเกราะกำบังของเจ้า

น้ำจะซัดท่วมที่ซ่อนของเจ้า

18พันธสัญญาที่เจ้าทำไว้กับความตายจะเป็นโมฆะ

ข้อตกลงของเจ้ากับแดนมรณะจะไม่คงอยู่

เมื่อหายนะโหมกระหน่ำมา

เจ้าจะถูกโค่นล้ม

19มันมาบ่อยเท่าไร มันก็ซัดพาเจ้าไปบ่อยเท่านั้น

ทุกเช้าทุกเย็น ทั้งวันทั้งคืน

มันจะกวาดล้างไปทั่ว”

เมื่อเข้าใจเนื้อความนี้

ก็จะเกิดความหวาดหวั่นขวัญผวา

20เตียงก็สั้นเกินกว่าจะเหยียดกายนอน

ผ้าห่มก็แคบเกินกว่าจะห่มตัวมิด

21องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลุกขึ้นเหมือนที่พระองค์ทรงทำต่อพวกฟีลิสเตียที่ภูเขาเปริซิม

พระองค์จะทรงเร่งเร้าพระองค์เองขึ้นเหมือนที่พระองค์ทรงต่อสู้ชาวอาโมไรต์ที่หุบเขากิเบโอน

พระองค์จะเสด็จมาเพื่อทำสิ่งที่แปลกประหลาดผิดปกติ คือ

พระองค์จะทรงทำลายประชากรของพระองค์เอง!

22จงหยุดเย้ยหยันถากถางเดี๋ยวนี้

มิฉะนั้นโซ่ตรวนของเจ้าจะหนักขึ้นอีก

องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสแก่ข้าพเจ้าถึงหายนะ

ซึ่งกำหนดไว้แล้วสำหรับดินแดนนี้ทั้งหมด

23ฟังข้าพเจ้าเถิด

จงตั้งใจฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าพูด

24เมื่อชาวนาไถที่เพื่อเพาะปลูก เขาไถไปเรื่อยๆ หรือ?

เขาจะไถคราดพรวนดินอยู่ตลอดไปหรือ?

25เมื่อเขาปรับหน้าดินเสร็จแล้ว

เขาไม่โปรยหว่านเทียนแดงและยี่หร่าหรือ?

เขาไม่ปลูกข้าวสาลี

ข้าวบาร์เลย์ และข้าวสแปลต์

ในแปลงของเขาหรือ?

26พระเจ้าของเขากำชับเขา

สอนเขาให้รู้วิธีที่ถูกต้อง

27เทียนแดงไม่ต้องนวดด้วยรถเลื่อน

และยี่หร่าไม่ต้องบดด้วยล้อเกวียน

แต่ใช้ไม้พลองฟาดเทียนแดง

และใช้ไม้นวดบุบยี่หร่า

28เมล็ดข้าวต้องโม่เพื่อใช้ทำขนมปัง

แต่คนไม่ได้บดอยู่ตลอดเวลา

ถึงแม้เขาขับล้อเลื่อนนวดข้าวทับมัน

เขาก็ไม่ได้อาศัยม้าบดข้าว

29ทั้งหมดนี้มาจากพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

ผู้ทรงให้คำปรึกษาที่เยี่ยมยอดและทรงมีสติปัญญาล้ำเลิศ

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.