อิสยาห์ 26 TNCV - Matej 26 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 26

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 26:1-21

บทเพลงสรรเสริญ

1ในวันนั้นทั่วแดนยูดาห์จะร้องเพลงบทนี้ว่า

เรามีเมืองแข็งแกร่งเมืองหนึ่ง

พระเจ้าทรงทำให้ความรอด

เป็นกำแพงและเชิงเทินของมัน

2เปิดประตูเถิด

เพื่อชนชาติที่ชอบธรรม

ซึ่งรักษาความเชื่อไว้จะได้เข้ามา

3จิตใจที่แน่วแน่นั้น

พระองค์จะทรงปกป้องไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์

เพราะเขาไว้วางใจในพระองค์

4จงวางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป

เพราะพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระศิลานิรันดร์

5พระองค์ทรงทำให้คนที่อยู่สูงตกต่ำลง

ทรงดึงนครที่ยโสโอหังลงมา

พระองค์ทรงปราบมันให้ราบคาบ

และทรงเหวี่ยงมันลงมาคลุกฝุ่น

6เท้าของผู้ยากไร้

และผู้ถูกข่มเหง

ก็เหยียบย่ำมัน

7หนทางของคนชอบธรรมราบเรียบ

ข้าแต่องค์ผู้เที่ยงธรรม พระองค์ทรงทำให้วิถีของคนชอบธรรมราบรื่น

8ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายรอคอยพระองค์

โดยดำเนินอยู่ในทางแห่งบทบัญญัติของพระองค์26:8 หรือการพิพากษา

พระนามและกิตติศัพท์ของพระองค์

เป็นความปรารถนาในใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย

9ยามค่ำคืนจิตวิญญาณของข้าพระองค์โหยหาพระองค์

ยามเช้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ใฝ่หาพระองค์

เมื่อคำพิพากษาของพระองค์มายังโลก

ชาวโลกจึงได้เรียนรู้ความชอบธรรม

10แม้ทรงแสดงพระคุณแก่คนชั่วร้าย

พวกเขาก็ไม่ได้เรียนรู้ความชอบธรรม

แม้ในดินแดนแห่งความเที่ยงธรรม พวกเขาก็ยังคงทำชั่วต่อไป

และไม่คำนึงถึงพระบารมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเงื้อพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นสูง

แต่พวกเขาไม่เห็น

ขอทรงให้พวกเขาเห็นพระทัยอันกระตือรือร้นที่ทรงมีต่อประชากรของพระองค์ แล้วเขาจะได้ละอายอดสู

ขอให้ไฟที่ทรงสงวนไว้สำหรับเหล่าศัตรูเผาผลาญพวกเขา

12ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานสันติสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

สิ่งสารพัดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำสำเร็จ พระองค์ทรงเป็นผู้กระทำเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย

13ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย แม้เคยมีเจ้านายอื่นๆ ปกครองข้าพระองค์ทั้งหลาย

แต่ข้าพระองค์ทั้งหลายเทิดทูนพระนามของพระองค์เท่านั้น

14บัดนี้เขาเหล่านั้นตายแล้ว ไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไป

วิญญาณที่จากไปไม่ได้กลับมาอีก

พระองค์ทรงลงโทษและนำพวกเขาไปสู่หายนะ

ทรงกวาดล้างทุกอย่างที่เป็นอนุสรณ์ของพวกเขา

15ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเพิ่มพูนประชากร

พระองค์ทรงขยายประเทศชาติ

พระองค์ทรงได้รับพระเกียรติสิริของพระองค์

พระองค์ได้ทรงขยายพรมแดนของแผ่นดิน

16ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขามาหาพระองค์ยามทุกข์ลำเค็ญ

เมื่อทรงตีสั่งสอนพวกเขา พวกเขาก็ทุกข์จนแทบอธิษฐานไม่ออก26:16 ในภาษาฮีบรูข้อความนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

17ดั่งหญิงมีครรภ์ใกล้คลอด

บิดกาย กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นต่อหน้าพระองค์

18เหล่าข้าพระองค์เจ็บท้อง ทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด

แต่ก็เบ่งออกมาได้แต่ลม

ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้นำความรอดมาสู่โลก

และไม่ได้ให้กำเนิดมวลมนุษย์

19แต่ผู้ที่เป็นของพระองค์ แม้ตายแล้วจะยังมีชีวิตอยู่

ร่างกายของเขาจะลุกขึ้นมา

ท่านผู้นอนอยู่ในฝุ่นธุลี

จงลุกขึ้นและโห่ร้องยินดี

น้ำค้างสำหรับท่านเหมือนน้ำค้างยามเช้า

โลกจะให้ชีวิตแก่ผู้ที่ตายแล้ว

20ประชากรของข้าเอ๋ย จงเข้าไปในห้องของพวกท่านเถิด

แล้วปิดประตู

ซ่อนตัวอยู่สักระยะหนึ่ง

จนกว่าพระพิโรธของพระองค์ผ่านพ้นไป

21ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จออกมาจากที่ประทับของพระองค์

เพื่อลงโทษชาวโลกเพราะบาปของพวกเขา

โลกจะเผยโลหิตซึ่งหลั่งนอง

และจะไม่ซ่อนผู้ที่ถูกเข่นฆ่าไว้อีกต่อไป

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.