อิสยาห์ 17 TNCV - Matej 17 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 17

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 17:1-14

พระดำรัสกล่าวโทษดามัสกัส

1พระดำรัสเกี่ยวกับดามัสกัสมีดังนี้ว่า

“ดูเถิด ดามัสกัสจะไม่เป็นนครอีกต่อไป

แต่จะกลายเป็นซากปรักหักพัง

2นครต่างๆ ของอาโรเออร์จะถูกทิ้งร้าง

ทิ้งไว้ให้ฝูงแพะแกะซึ่งจะนอนลงที่นั่น

และไม่มีใครทำให้พวกมันตกใจกลัว

3เมืองป้อมปราการจะสาบสูญไปจากเอฟราอิม

และอำนาจของดามัสกัสจะสิ้นสุดลง

ชนที่เหลืออยู่ของอารัมจะเป็นเหมือนศักดิ์ศรีของอิสราเอล”

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ประกาศดังนั้น

4“ในวันนั้นศักดิ์ศรีของยาโคบจะโรยรา

ความอ้วนพีแห่งเรือนร่างของเขาจะหายไป

5จะเป็นเหมือนเวลาที่มีคนมาเกี่ยวข้าวที่ชูรวง

และแขนของเขาโอบฟ่อนข้าวไว้

เหมือนเวลาที่คนเก็บเศษรวงข้าวที่ตกอยู่

ในหุบเขาเรฟาอิม

6ถึงกระนั้นก็ยังมีบางส่วนเหลืออยู่

เหมือนเมื่อใช้ไม้ฟาดต้นมะกอก

ก็ยังมีเหลืออยู่สองสามผลบนยอดสูง

หรือสี่ห้าผลบนกิ่งผลดก”

พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

ประกาศดังนั้น

7ในวันนั้นคนทั้งหลายจะมุ่งมององค์พระผู้สร้างของตน

และหันมาจับตามองที่องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

8พวกเขาจะไม่มุ่งมองแท่นบูชาต่างๆ

อันเป็นฝีมือสร้างของตน

พวกเขาจะไม่เคารพนับถือเสาเจ้าแม่อาเชราห์17:8 คือ สัญลักษณ์ของเจ้าแม่อาเชราห์

และแท่นเผาเครื่องหอมซึ่งตนสร้างขึ้นกับมือ

9ในวันนั้นนครต่างๆ ที่เข้มแข็งซึ่งพวกเขาทิ้งไว้เพราะชาวอิสราเอลจะเป็นเหมือนที่ร้าง และมีพุ่มไม้น้อยใหญ่ขึ้นรกไปหมด และทุกสิ่งจะถูกทิ้งร้าง

10เจ้าได้หลงลืมพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเจ้า

เจ้าไม่ได้ระลึกถึงพระศิลาผู้เป็นป้อมปราการของเจ้า

ฉะนั้นถึงแม้ว่าพวกเจ้าปลูกพืชพันธุ์ที่ดีที่สุด

และปลูกเถาองุ่นจากต่างแดน

11แม้เจ้าทำให้มันงอกในวันเดียวกับที่เจ้าปลูกได้

และทำให้มันผลิตาในเช้าวันที่เจ้าลงต้นได้

ถึงอย่างนั้นก็จะไม่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งใด

ในวันแห่งโรคภัยและความเจ็บปวดที่เกินเยียวยาได้

12แน่ะ เสียงกระหึ่มของประชาชาติทั้งหลาย

กึกก้องดั่งทะเลคึกคะนอง!

เสียงคำรามของชนชาติต่างๆ ดังสนั่น

คล้ายกับทะเลคำราม!

13แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาคำรามลั่นเหมือนเสียงน้ำบ่า

เมื่อพระเจ้าตรัสกำราบ พวกเขาก็หนีกระเจิดกระเจิง

เหมือนแกลบต้องลมบนเนินเขา

เหมือนหญ้าที่ถูกพายุพัดกระหน่ำ

14ในยามเย็นมีความสยดสยองฉับพลัน!

ก่อนรุ่งสางพวกเขาก็จากไปแล้ว!

นี่คือส่วนของผู้ที่ปล้น

และแย่งชิงของของเราไป

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.