อิสยาห์ 10 TNCV - Matej 10 CRO

อิสยาห์
Elegir capítulo 10

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 10:1-34

1วิบัติแก่บรรดาผู้ออกบทบัญญัติอันไม่เป็นธรรม

วิบัติแก่ผู้ที่ออกกฎหมายกดขี่ข่มเหง

2เพื่อริดรอนสิทธิของผู้ยากไร้

และไม่ให้ความยุติธรรมแก่ประชากรผู้ถูกข่มเหงของเรา

ทำให้หญิงม่ายตกเป็นเหยื่อของพวกเขา

และลูกกำพร้าพ่อถูกปล้น

3พวกเจ้าจะทำอย่างไรในวันลงทัณฑ์

เมื่อภัยพิบัติมาจากแดนไกล?

เจ้าจะหนีไปพึ่งใคร?

เจ้าจะเอาทรัพย์สมบัติไปเก็บไว้ที่ไหน?

4จะไม่มีอะไรเหลือ นอกจากต้องไปคุดคู้อยู่ในหมู่เชลย

หรือไม่ก็ล้มลงในหมู่คนที่ถูกฆ่าตาย

ถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเห

พระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์ค้างอยู่

พระเจ้าพิพากษาอัสซีเรีย

5“วิบัติแก่ชาวอัสซีเรีย ผู้เป็นไม้เรียวแห่งความโกรธของเรา

ผู้ถือกระบองแห่งความกริ้วของเรา!

6เราส่งอัสซีเรียไปปราบชนชาติอธรรม

ไปเล่นงานชนชาติที่ยั่วโทสะเรา

ให้ไปปล้นและริบทรัพย์สิน

และเหยียบย่ำเขาดั่งย่ำโคลนในถนน

7แต่เขาไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้น

ไม่ได้คิดตามนั้น

เป้าหมายของเขาคือล้างผลาญ

ทำลายชนชาติต่างๆ ให้ดับสูญ

8เขากล่าวว่า ‘แม่ทัพของเราล้วนแต่เป็นกษัตริย์ไม่ใช่หรือ?

9คาลโนไม่ได้เหมือนคารเคมิชหรอกหรือ?

ฮามัทก็เหมือนอารปัดไม่ใช่หรือ?

และสะมาเรียก็เหมือนดามัสกัสไม่ใช่หรือ?

10เช่นเดียวกับที่เรายึดบรรดาอาณาจักรที่เต็มไปด้วยรูปเคารพ

อาณาจักรซึ่งมีรูปเคารพมากกว่าของเยรูซาเล็มและสะมาเรีย

11เราจะไม่จัดการกับเยรูซาเล็มและรูปเคารพต่างๆ

เหมือนที่เราทำกับสะมาเรียและรูปเคารพของพวกเขาหรือ?’”

12เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดการกับภูเขาศิโยนและเยรูซาเล็มเรียบร้อยแล้ว พระองค์จะตรัสว่า “เราจะลงโทษกษัตริย์อัสซีเรียเพราะใจที่เย่อหยิ่งอหังการและท่าทีที่ยโสโอหังของเขา 13เพราะเขาโอ้อวดว่า

“ ‘เราทำการนี้ด้วยกำลังแห่งน้ำมือของเรา

และด้วยสติปัญญาของเรา เพราะเรามีความเข้าใจ

เรารื้อพรมแดนของประชาชาติต่างๆ

ปล้นทรัพย์สมบัติของเขา

เราปราบบรรดากษัตริย์ของพวกเขาเฉกเช่นผู้พิชิต10:13 หรือเราปราบผู้ยิ่งใหญ่คือกษัตริย์ของพวกเขา

14มือของเราฉกชิงทรัพย์สมบัติของประชาชาติต่างๆ

เหมือนคนเอื้อมไปเก็บรังนก

เรารวบรวมประเทศทั้งปวง

เหมือนคนเก็บไข่ที่ถูกทิ้งไว้

ไม่มีหน้าไหนกล้าขยับปีก

หรือปริปากร้อง’ ”

15ขวานจะยกตนขึ้นข่มผู้ใช้มันหรือ?

เลื่อยจะอวดเบ่งทับถมผู้เลื่อยหรือ?

เฉกเช่นไม้ตะพดจะแกว่งใส่ผู้ใช้มันหรือ?

หรือไม้กระบองกวัดแกว่งเข้าใส่ผู้ที่ถือมันหรือ?

16ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

จะทรงส่งโรคระบาดมาล้างผลาญเหนือนักรบแข็งแกร่งของเขา

จะมีไฟไหม้ลุกโชติช่วง

ภายใต้ความจองหองพองขนของพวกเขา

17พระผู้เป็นแสงสว่างแห่งอิสราเอลจะกลายเป็นไฟ

องค์บริสุทธิ์ของพวกเขาจะเป็นเปลวเพลิง

ซึ่งเผาผลาญต้นหนามน้อยใหญ่ของเขา

วอดสิ้นภายในวันเดียว

18ป่าอันมโหฬารและท้องทุ่งอันอุดมสมบูรณ์ของเขา

จะถูกทำลายไปสิ้น

เหมือนคนป่วยที่ชีวิตถูกกัดกร่อนไป

19ต้นไม้ในป่าของเขาจะเหลืออยู่น้อยนิด

ขนาดเด็กก็ยังเขียนตัวเลขจำนวนนั้นได้

ชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอล

20ในวันนั้นชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอล

คือวงศ์วานของยาโคบซึ่งรอดชีวิต

จะไม่พึ่งผู้นั้นซึ่งปราบพวกตนลง

แต่จะพึ่งพิงพระยาห์เวห์องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลอย่างแท้จริง

21ชนหยิบมือที่เหลืออยู่จะกลับมา

ชนหยิบมือที่เหลือของยาโคบจะกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

22โอ อิสราเอลเอ๋ย ถึงแม้ประชากรของเจ้าจะมากมายเหมือนทรายชายทะเล

ก็จะมีคนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่จะกลับมา

หายนะครั้งนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว

อย่างเหลือล้นและชอบธรรม

23องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์นี่แหละ

จะใช้หายนะซึ่งกำหนดไว้แล้วลงทัณฑ์ดินแดนทั้งหมด

24ฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า

“ประชากรของเราในศิโยนเอ๋ย

อย่ากลัวชาวอัสซีเรีย

ซึ่งเอาไม้เรียวเฆี่ยนเจ้า

เอาไม้กระบองฟาดเจ้าเหมือนที่อียิปต์ได้ทำ

25โทสะของเราที่พลุ่งขึ้นต่อเจ้าจะยุติลงในไม่ช้านี้

และความโกรธของเราจะหันไปทำลายล้างพวกเขา”

26พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์จะใช้แส้ฟาดพวกเขา

เหมือนเมื่อทรงปราบชาวมีเดียนที่ศิลาแห่งโอเรบ

จะทรงยกไม้เท้าขึ้นฟาดแม่น้ำทั้งหลาย

เหมือนที่ทรงกระทำในอียิปต์

27ในวันนั้นภาระที่พวกเขาวางไว้จะถูกยกออกจากบ่าของพวกเจ้า

แอกของพวกเขาจะพ้นจากคอของพวกเจ้า

แอกนั้นจะถูกหัก

เพราะพวกเจ้าเติบโตขึ้นจนอ้วนพี10:27 ฉบับ LXX. ว่าจากบ่าของเจ้า

28พวกเขาเข้ามาทางเมืองอัยยาท

ผ่านมิโกรนและสะสมเสบียงและอาวุธที่มิคมาช

29พวกเขาผ่านด่านมาและพูดกันว่า

“เราจะตั้งค่ายพักแรมที่เกบา”

รามาห์สะทกสะท้าน

กิเบอาห์ของซาอูลเตลิดหนี

30ร้องออกมาเถิด ธิดาแห่งกัลลิม10:30 คือชาวกัลลิมเอ๋ย!

ไลชาห์เอ๋ย จงฟังเถิด!

อานาโธทที่น่าสงสารเอ๋ย!

31มัดเมนาห์เตลิดหนี

ชาวเกบิมหลบเข้าที่ซ่อน

32ในวันนี้พวกเขาจะหยุดอยู่ที่โนบ

จะชูหมัดหราบนภูเขาของธิดาแห่งศิโยน10:32 คือชาวเยรูซาเล็ม

ที่ภูเขาแห่งเยรูซาเล็ม

33ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

จะทรงโค่นกิ่งทั้งหลายด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่

ต้นไม้สูงตระหง่านจะถูกโค่น

ต้นที่สูงผงาดถูกโค่นราบ

34พระองค์จะทรงใช้ขวานฟันป่าทึบ

เลบานอนจะล้มลงต่อหน้าองค์ทรงฤทธิ์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.