อาโมส 9 TNCV - Amos 9 NIV

อาโมส
Elegir capítulo 9

Thai New Contemporary Bible

อาโมส 9:1-15

อิสราเอลจะถูกทำลาย

1ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับยืนอยู่ข้างแท่นบูชา และพระองค์ตรัสว่า

“จงฟาดยอดเสา

เพื่อให้ธรณีประตูสั่นสะเทือน

ให้พังทับประชาชนทั้งปวง

ผู้ที่เหลือรอดเราจะประหารด้วยดาบ

จะไม่มีใครหนีรอดไปได้สักคนเดียว

จะไม่มีใครหนีไปได้เลย

2แม้พวกเขาจะขุดลึกลงไปถึงก้นหลุมฝังศพ

มือของเราก็จะควานลงไปดึงขึ้นมา

แม้พวกเขาปีนขึ้นถึงฟ้าสวรรค์

เราก็จะนำพวกเขาลงมา

3แม้พวกเขาซ่อนตัวบนยอดเขาคารเมล

เราก็จะตามล่าจับพวกเขาลงมาจากที่นั่น

แม้พวกเขาหนีไปซ่อนที่ก้นทะเล

เราก็จะสั่งงูพิษให้กัดพวกเขา

4แม้พวกเขาถูกศัตรูกวาดต้อนไปเป็นเชลย

เราก็จะสั่งให้ดาบประหารพวกเขาที่นั่น

เราจะจับตาดูพวกเขาอย่างมุ่งร้าย

ไม่ใช่ด้วยหวังดี”

5องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

ผู้ทรงแตะโลกแล้ว มันก็หลอมละลาย

และชาวโลกทั้งปวงก็ไว้ทุกข์

ทั่วทั้งดินแดนเอ่อท้นขึ้นเหมือนแม่น้ำไนล์

แล้วก็จมลงเหมือนแม่น้ำอียิปต์

6พระองค์ผู้ทรงสร้างที่ประทับอันสูงส่ง9:6 ในภาษาฮีบรูวลีนี้มีความหมายไม่ชัดเจนไว้ในฟ้าสวรรค์

และวางฐานราก9:6 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจนของมันไว้ที่แผ่นดินโลก

ผู้ทรงเรียกน้ำทะเลขึ้นมา

และเทมันรดผิวโลก

ทรงพระนามว่าพระยาห์เวห์

7“อิสราเอลเอ๋ย สำหรับเราแล้ว

เจ้าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากชาวคูช9:7 คือผู้คนจากตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์ไม่ใช่หรือ?”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

“เราไม่ได้นำอิสราเอลออกมาจากอียิปต์

นำชาวฟีลิสเตียออกจากคัฟโทร์9:7 คือเกาะครีต

และนำชาวอารัมออกจากคีร์หรอกหรือ?”

8“แน่นอน พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต

ทรงจับตาดูอาณาจักรอันบาปหนา

เราจะทำลายมัน

จากพื้นโลก

ถึงกระนั้นเราจะไม่ทำลายพงศ์พันธุ์ยาโคบ

ลงอย่างสิ้นเชิง”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น

9“เพราะเราจะออกคำสั่ง

และเราจะเขย่าพงศ์พันธุ์อิสราเอล

ท่ามกลางมวลประชาชาติ

เหมือนเขย่ากระด้งฝัดข้าว

แต่จะไม่มีสักเมล็ดเดียวตกถึงพื้น

10บรรดาคนบาปในหมู่ประชากรของเรา

จะตายด้วยคมดาบ

คือคนทั้งปวงที่พูดว่า

‘ภัยพิบัติจะไม่มาเล่นงานเราหรือมาถึงเรา’

อิสราเอลคืนสู่สภาพดี

11“ในวันนั้นเราจะตั้งเต็นท์ของดาวิด

“ที่ล้มลงแล้วขึ้นมาใหม่

เราจะซ่อมแซมสถานที่ที่พังทลายลง

และปฏิสังขรณ์ซากปรักหักพัง

และสร้างมันขึ้นเหมือนอย่างแต่ก่อน

12เพื่อพวกเขาจะครอบครองชนหยิบมือที่เหลืออยู่ของเอโดม

และครอบครองประชาชาติทั้งปวงที่ได้ชื่อตามนามของเรา9:12 ฉบับLXX. ว่าเพื่อคนหยิบมือที่เหลืออยู่ / และทุกชาติที่ได้ชื่อตามนามของเราจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้จะทรงกระทำสิ่งเหล่านี้

ประกาศดังนั้น

13องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า

“วันเวลาจะมาถึงเมื่อคนที่ไถจะตามทันคนที่เกี่ยว

และคนย่ำองุ่นจะตามทันคนที่ปลูก

จะมีเหล้าองุ่นใหม่หยดจากภูเขา

และไหลจากเนินเขาทั้งปวง

14เราจะนำอิสราเอลประชากรของเราซึ่งตกเป็นเชลยนั้นกลับคืนมา9:14 หรือเราจะให้อิสราเอลประชากรของเรากลับสู่สภาพดี

พวกเขาจะสร้างเมืองต่างๆ ที่ปรักหักพังขึ้นใหม่ แล้วเข้าอยู่อาศัย

พวกเขาจะทำสวนองุ่นและดื่มเหล้าองุ่น

พวกเขาจะทำสวนและกินผลผลิต

15เราจะปลูกอิสราเอลไว้ในดินแดนของพวกเขาเอง

พวกเขาจะไม่ถูกถอนรากถอนโคน

ออกจากดินแดนที่เรามอบให้พวกเขาอีกเลย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าตรัสดังนั้น

New International Version

Amos 9:1-15

Israel to Be Destroyed

1I saw the Lord standing by the altar, and he said:

“Strike the tops of the pillars

so that the thresholds shake.

Bring them down on the heads of all the people;

those who are left I will kill with the sword.

Not one will get away,

none will escape.

2Though they dig down to the depths below,

from there my hand will take them.

Though they climb up to the heavens above,

from there I will bring them down.

3Though they hide themselves on the top of Carmel,

there I will hunt them down and seize them.

Though they hide from my eyes at the bottom of the sea,

there I will command the serpent to bite them.

4Though they are driven into exile by their enemies,

there I will command the sword to slay them.

“I will keep my eye on them

for harm and not for good.”

5The Lord, the Lord Almighty—

he touches the earth and it melts,

and all who live in it mourn;

the whole land rises like the Nile,

then sinks like the river of Egypt;

6he builds his lofty palace9:6 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain. in the heavens

and sets its foundation9:6 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain. on the earth;

he calls for the waters of the sea

and pours them out over the face of the land—

the Lord is his name.

7“Are not you Israelites

the same to me as the Cushites9:7 That is, people from the upper Nile region?”

declares the Lord.

“Did I not bring Israel up from Egypt,

the Philistines from Caphtor9:7 That is, Crete

and the Arameans from Kir?

8“Surely the eyes of the Sovereign Lord

are on the sinful kingdom.

I will destroy it

from the face of the earth.

Yet I will not totally destroy

the descendants of Jacob,”

declares the Lord.

9“For I will give the command,

and I will shake the people of Israel

among all the nations

as grain is shaken in a sieve,

and not a pebble will reach the ground.

10All the sinners among my people

will die by the sword,

all those who say,

‘Disaster will not overtake or meet us.’

Israel’s Restoration

11“In that day

“I will restore David’s fallen shelter—

I will repair its broken walls

and restore its ruins—

and will rebuild it as it used to be,

12so that they may possess the remnant of Edom

and all the nations that bear my name,9:12 Hebrew; Septuagint so that the remnant of people / and all the nations that bear my name may seek me

declares the Lord, who will do these things.

13“The days are coming,” declares the Lord,

“when the reaper will be overtaken by the plowman

and the planter by the one treading grapes.

New wine will drip from the mountains

and flow from all the hills,

14and I will bring my people Israel back from exile.9:14 Or will restore the fortunes of my people Israel

“They will rebuild the ruined cities and live in them.

They will plant vineyards and drink their wine;

they will make gardens and eat their fruit.

15I will plant Israel in their own land,

never again to be uprooted

from the land I have given them,”

says the Lord your God.