อาโมส 3 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

อาโมส
Elegir capítulo 3

Thai New Contemporary Bible

อาโมส 3:1-15

เรียกพยานมากล่าวโทษอิสราเอล

1ประชากรอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ต่อว่าพวกเจ้า ต่อว่าครอบครัวทั้งหมดที่เรานำออกมาจากอียิปต์ ความว่า

2“เจ้าเท่านั้นที่เราได้เลือกสรรไว้

จากเผ่าพันธุ์ทั้งปวงในโลก

ฉะนั้นเราจะลงโทษเจ้า

เนื่องด้วยบาปทั้งสิ้นของเจ้า”

3สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ?

หากทั้งคู่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน

4เมื่อสิงโตล่าเหยื่อไม่ได้

มันจะคำรามลั่นป่าหรือ?

เมื่อมันจับสัตว์อะไรไม่ได้

มันจะร้องครวญครางอยู่ในถ้ำหรือ?

5เมื่อไม่ได้วางเหยื่อล่อไว้

นกจะตกลงในกับดักซึ่งวางอยู่ที่พื้นดินได้หรือ?

หากไม่มีอะไรไปติด

กับดักจะลั่นขึ้นได้หรือ?

6เมื่อเสียงแตรดังขึ้นในเมือง

ผู้คนจะไม่ตกใจหรือ?

เมื่อเกิดภัยพิบัติในเมืองใด

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเป็นผู้บันดาลหรือ?

7แน่ทีเดียว พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตจะไม่ทรงกระทำสิ่งใด

โดยไม่เปิดเผยแผนการของพระองค์

ให้บรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ได้รู้

8เมื่อสิงโตคำราม

ใครบ้างจะไม่กลัว?

เมื่อพระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสแล้ว

ใครเล่าจะไม่เผยพระวจนะ?

9จงป่าวร้องแก่ป้อมแห่งอัชโดด

และแก่ป้อมแห่งอียิปต์ว่า

“จงมาชุมนุมกันบนภูเขาของสะมาเรีย

มาดูความโกลาหลวุ่นวายในเมืองนั้น

และดูการกดขี่ข่มเหงท่ามกลางประชากรของเมืองนั้น”

10องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า “บรรดาผู้สะสมของริบของปล้นไว้ในป้อมต่างๆ

ไม่รู้จักทำสิ่งที่ถูกต้อง”

11ฉะนั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสว่า

“ศัตรูจะมาล้างผลาญแผ่นดินนั้น

เขาจะทลายที่มั่น

และปล้นป้อมปราการต่างๆ ของเจ้า”

12องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เหมือนคนเลี้ยงแกะช่วยแกะออกมาจากปากสิงโต

ได้แค่กระดูกขาสองชิ้นและเศษหูชิ้นเดียวฉันใด

ชาวอิสราเอลจะได้รับการช่วยเหลือแบบเดียวกันฉันนั้น

คือคนเหล่านั้นที่นั่งอยู่บนขอบเตียงของพวกเขา ในสะมาเรีย

และนั่งอยู่บนเก้าอี้ในดามัสกัส3:12 ในภาษาฮีบรูวรรคนี้มีความหมายไม่ชัดเจน

13องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ประกาศว่า “จงฟัง แล้วไปกล่าวโทษพงศ์พันธุ์ยาโคบว่า

14“ในวันที่เราลงโทษอิสราเอลเพราะบาปทั้งหลายของพวกเขา

เราจะทำลายแท่นบูชาแห่งเบธเอล

เชิงงอนแท่นจะถูกเฉือนออก

และร่วงหล่นลงกับพื้น

15เราจะทลายตำหนักฤดูหนาว

พร้อมทั้งตำหนักฤดูร้อน

บ้านต่างๆ ที่ตกแต่งด้วยงาช้างจะถูกทำลาย

คฤหาสน์ทั้งหลายจะสูญสิ้นไป”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น