อาโมส 1 TNCV - Амос 1 NRT

อาโมส
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

อาโมส 1:1-15

1ถ้อยคำของอาโมส คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งในเทโคอา สิ่งที่อาโมสได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลสองปีก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว เมื่อครั้งอุสซียาห์เป็นกษัตริย์ยูดาห์ และเยโรโบอัมบุตรเยโฮอาช1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาชเป็นกษัตริย์อิสราเอล

2อาโมสกล่าวว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องจากศิโยน

ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม

แล้วทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะก็เหี่ยวเฉา1:2 หรือทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะคร่ำครวญไว้อาลัย

และยอดเขาคารเมลก็เหี่ยวแห้งไป”

คำพิพากษาบรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอล

3องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากดามัสกัสทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะมันนวดกิเลอาดด้วยเลื่อน

ซึ่งมีฟันเป็นเหล็ก

4เราจะส่งไฟมายังบ้านของฮาซาเอล

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของเบนฮาดัด

5เราจะทลายประตูเมืองดามัสกัส

เราจะทำลายล้างกษัตริย์ซึ่งอยู่ใน1:5 หรือผู้ที่อาศัยในหุบเขาอาเวน1:5 แปลว่าความชั่วร้าย

และทำลายผู้ถือคทาในเบธเอเดน

ชาวอารัมจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองคีร์”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากกาซาทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขากวาดต้อนคนทั้งชุมชนไปเป็นเชลย

และขายให้แก่เอโดม

7เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองกาซา

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน

8เราจะทำลายกษัตริย์แห่ง1:8 หรือผู้ที่อาศัยในอัชโดด

และทำลายผู้ถือคทาในอัชเคโลน

เราจะตวัดมือฟาดเอโครน

จวบจนชาวฟีลิสเตียคนสุดท้ายตายไป”

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนั้น

9องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากไทระทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาขายเชลยทั้งชุมชนให้แก่เอโดม

ไม่คำนึงถึงสัญญาไมตรีฉันพี่น้อง

10เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองไทระ

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน”

11องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากเอโดมทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาถือดาบตามล่าน้องชาย

โดยไม่ปรานี1:11 หรือและทำลายพันธมิตรของเขา

เพราะโทสะของเขาพลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลา

และเกรี้ยวกราดไม่ได้หยุดหย่อน

12เราจะส่งไฟมายังเทมาน

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของโบสราห์”

13องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากอัมโมนทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในกิเลอาด

เพื่อขยายเขตแดน

14เราจะส่งไฟลงมายังกำแพงเมืองรับบาห์

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน

ท่ามกลางเสียงโห่ร้องคะนองศึกในวันสงคราม

ท่ามกลางสายลมปั่นป่วนในวันที่มีพายุจัด

15กษัตริย์1:15 หรือโมเลคของอัมโมนกับเหล่าข้าราชบริพาร

จะตกเป็นเชลย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

New Russian Translation

Амос 1:1-15

1Слова Амоса, одного из пастухов Текоа1:1 Текоа – небольшое селение приблизительно в 10–15 км южнее Иерусалима и в 10 км от Вифлеема., – то, что он видел об Израиле за два года до землетрясения, когда Уззия был царем Иудеи, а Иеровоам, сын Иоаша, царем Израиля1:1 Уззия правил Иудеей в период с 791 г. по 739 г. до н. э., в то время как Иеровоам II правил Израилем в 793–753 гг. до н. э. Упомянутое землетрясение произошло в 760 г. до н. э..

2Он сказал:

– Прогремит Господь с Сиона

воскликнет Он громким голосом из Иерусалима,

и засохнут пастбища пастухов1:2 Или: «заплачут пастухи».,

и завянет вершина Кармила.

Суд над соседями Израиля

3Так говорит Господь:

– За три греха Дамаска

и за четыре1:3 Повторяющаяся конструкция «за три греха … и за четыре» является особым литературным приемом. По-видимому, она означает «преступление за преступлением», «народ грешит вновь и вновь». не отвращу Мой гнев.

За то, что он молотил Галаад молотильными досками

с железными зубьями,

4Я пошлю огонь на дом Хазаила1:4 Хазаил – царь Дамаска (ок. 842–796 гг. до н. э.). Основал династию в Араме, как это предсказывал Елисей (см. 4 Цар. 8:7-15).,

и он пожрет крепости Венадада1:4 По крайней мере два царя Арама носили имя Венадад..

5Я сокрушу ворота Дамаска;

погублю обитателей1:5 Или: «царя». из долины Авен1:5 Авен – это название означает «долина зла».

и того, кто держит скипетр в Бет-Эдене1:5 Бет-Эден значит «дом удовольствия»..

Народ Арама пойдет в плен в Кир, –

говорит Господь.

6Так говорит Господь:

– За три греха Газы

и за четыре не отвращу Мой гнев.

Потому что она брала в плен целые народы

и продавала их в Эдом1:6 Эдом – потомки брата Иакова (см. Быт. 25:25, 30), тем не менее они получали из филистимской земли израильтян в качестве рабов. За участие в этом преступлении Газе, представляющей в данном случае всю филистимскую землю, выносится приговор..

7Я пошлю огонь на стены Газы,

и он пожрет ее крепости.

8Я погублю горожан Ашдода

и того, кто держит скипетр в Ашкелоне.

Я обращу Свою руку против Экрона,

пока не умрет последний из филистимлян, –

говорит Владыка Господь.

9Так говорит Господь:

– За три греха Тира

и за четыре не отвращу Мой гнев.

За то, что он продавал в рабство Эдому

жителей целых поселений,

пренебрегая братским союзом1:9 Царь Соломон и царь Тира Хирам в свое время заключили дружеское соглашение и установили прочные торговые связи (см. 3 Цар. 5:1-12)..

10Я пошлю огонь на стены Тира,

и он пожрет его крепости.

11Так говорит Господь:

– За три греха Эдома

и за четыре не отвращу Мой гнев.

За то, что он преследовал своего брата1:11 Эдомитяне были потомками Исава, а израильтяне потомками Иакова, которые были братьями друг другу (см. Быт. 35:22-26; 36:9-19). Об атаках Эдома на Израиль и Иудею см. Чис. 20:14-21; 2 Пар. 28:17; Авд. 10-14. мечом,

подавляя всякое сострадание1:11 Или: « … мечом и союзников его уничтожил».,

что гнев его горел непрестанно,

и ярость его всегда пылала –

12Я пошлю огонь на Теман,

и он пожрет крепости Боцры.

13Так говорит Господь:

– За три греха Аммона

и за четыре не отвращу Мой гнев.

За то, что он вспарывал животы беременным женщинам в Галааде,

когда расширял свои границы1:13 Целью таких преступлений, по-видимому, было уничтожение потомков этих народов, которые могли попытаться вернуть себе свою страну.,

14Я зажгу огонь на стенах Раввы,

он пожрет ее крепости

среди криков войны в день брани,

среди вихрей свирепых в день бури.

15Царь ее пойдет в плен

вместе со своими приближенными, –

говорит Господь.