อาโมส 1 TNCV - 阿摩司書 1 CCBT

อาโมส
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

อาโมส 1:1-15

1ถ้อยคำของอาโมส คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งในเทโคอา สิ่งที่อาโมสได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลสองปีก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว เมื่อครั้งอุสซียาห์เป็นกษัตริย์ยูดาห์ และเยโรโบอัมบุตรเยโฮอาช1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาชเป็นกษัตริย์อิสราเอล

2อาโมสกล่าวว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องจากศิโยน

ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม

แล้วทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะก็เหี่ยวเฉา1:2 หรือทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะคร่ำครวญไว้อาลัย

และยอดเขาคารเมลก็เหี่ยวแห้งไป”

คำพิพากษาบรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอล

3องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากดามัสกัสทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะมันนวดกิเลอาดด้วยเลื่อน

ซึ่งมีฟันเป็นเหล็ก

4เราจะส่งไฟมายังบ้านของฮาซาเอล

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของเบนฮาดัด

5เราจะทลายประตูเมืองดามัสกัส

เราจะทำลายล้างกษัตริย์ซึ่งอยู่ใน1:5 หรือผู้ที่อาศัยในหุบเขาอาเวน1:5 แปลว่าความชั่วร้าย

และทำลายผู้ถือคทาในเบธเอเดน

ชาวอารัมจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองคีร์”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

6องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากกาซาทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขากวาดต้อนคนทั้งชุมชนไปเป็นเชลย

และขายให้แก่เอโดม

7เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองกาซา

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน

8เราจะทำลายกษัตริย์แห่ง1:8 หรือผู้ที่อาศัยในอัชโดด

และทำลายผู้ถือคทาในอัชเคโลน

เราจะตวัดมือฟาดเอโครน

จวบจนชาวฟีลิสเตียคนสุดท้ายตายไป”

พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนั้น

9องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากไทระทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาขายเชลยทั้งชุมชนให้แก่เอโดม

ไม่คำนึงถึงสัญญาไมตรีฉันพี่น้อง

10เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองไทระ

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน”

11องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากเอโดมทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาถือดาบตามล่าน้องชาย

โดยไม่ปรานี1:11 หรือและทำลายพันธมิตรของเขา

เพราะโทสะของเขาพลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลา

และเกรี้ยวกราดไม่ได้หยุดหย่อน

12เราจะส่งไฟมายังเทมาน

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของโบสราห์”

13องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากอัมโมนทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง

เราจึงไม่หายโกรธ

เพราะเขาผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในกิเลอาด

เพื่อขยายเขตแดน

14เราจะส่งไฟลงมายังกำแพงเมืองรับบาห์

ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน

ท่ามกลางเสียงโห่ร้องคะนองศึกในวันสงคราม

ท่ามกลางสายลมปั่นป่วนในวันที่มีพายุจัด

15กษัตริย์1:15 หรือโมเลคของอัมโมนกับเหล่าข้าราชบริพาร

จะตกเป็นเชลย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

阿摩司書 1:1-15

1猶大烏西雅約阿施的兒子以色列耶羅波安執政期間,大地震前兩年,提哥亞的牧人阿摩司看到了關於以色列的異象。以下是阿摩司的話。

2他說:

「耶和華在錫安1·2 錫安」位於耶路撒冷北部,即大衛城,有時用來指耶路撒冷。怒吼,

在耶路撒冷呼喊。

牧人的草場枯乾,

迦密山頂枯黃。」

對亞蘭的審判

3耶和華說:

大馬士革人三番四次地犯罪,

我必不收回對他們的懲罰,

因為他們用打糧食的鐵器蹂躪基列

4所以我要降火在哈薛王家,

燒毀便·哈達王的城堡。

5我要折斷大馬士革城的門閂,

剷除亞文平原1·5 亞文平原」希伯來文是「邪惡谷」。亞文平原和伯·伊甸皆屬於亞蘭人。的居民和伯·伊甸的掌權者,

使亞蘭人被擄到吉珥1·5 吉珥的位置不詳,亞蘭人原來自吉珥。

這是耶和華說的。」

對非利士的審判

6耶和華說:

迦薩人三番四次地犯罪,

我必不收回對他們的懲罰,

因為他們把被擄之人全都帶走,

賣到以東做奴隸。

7所以,我要降火在迦薩的城牆上,

燒毀它的城堡。

8我要剷除亞實突的居民和亞實基倫的掌權者,

伸手攻擊以革倫

剩下的非利士人都要滅亡。

這是主耶和華說的。」

對泰爾的審判

9耶和華說:

泰爾人三番四次地犯罪,

我必不收回對他們的懲罰,

因為他們背棄弟兄之盟,

把被擄之人都賣到以東

10所以,我要降火在泰爾的城牆上,

燒毀它的城堡。」

對以東的審判

11耶和華說:

以東人三番四次地犯罪,

我必不收回對他們的懲罰,

因為他們拔刀追趕自己的弟兄,

沒有半點憐憫之心;

他們怒氣不息,永懷憤怒。

12所以,我要降火在提幔

燒毀波斯拉的城堡。」

對亞捫的審判

13耶和華說:

亞捫人三番四次地犯罪,

我必不收回對他們的懲罰,

因為他們為了擴張領土,

竟剖開基列孕婦的肚腹。

14所以,我要在戰爭的吶喊聲中,

在暴風雨吹襲的時候,

降火在拉巴的城牆上,

燒毀它的城堡。

15他們的君王和首領都要被擄。

這是耶和華說的。」