อาโมส 1 TNCV - Amos 1 BDS

อาโมส
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

อาโมส 1

1ถ้อยคำของอาโมส คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งในเทโคอา สิ่งที่อาโมสได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลสองปีก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว เมื่อครั้งอุสซียาห์เป็นกษัตริย์ยูดาห์ และเยโรโบอัมบุตรเยโฮอาช[a]เป็นกษัตริย์อิสราเอล

อาโมสกล่าวว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องจากศิโยน
ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม
แล้วทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะก็เหี่ยวเฉา[b]
และยอดเขาคารเมลก็เหี่ยวแห้งไป”

คำพิพากษาบรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอล

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากดามัสกัสทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะมันนวดกิเลอาดด้วยเลื่อน
ซึ่งมีฟันเป็นเหล็ก
เราจะส่งไฟมายังบ้านของฮาซาเอล
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของเบนฮาดัด
เราจะทลายประตูเมืองดามัสกัส
เราจะทำลายล้างกษัตริย์ซึ่งอยู่ใน[c]หุบเขาอาเวน[d]
และทำลายผู้ถือคทาในเบธเอเดน
ชาวอารัมจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองคีร์”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากกาซาทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขากวาดต้อนคนทั้งชุมชนไปเป็นเชลย
และขายให้แก่เอโดม
เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองกาซา
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน
เราจะทำลายกษัตริย์แห่ง[e]อัชโดด
และทำลายผู้ถือคทาในอัชเคโลน
เราจะตวัดมือฟาดเอโครน
จวบจนชาวฟีลิสเตียคนสุดท้ายตายไป”
            พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากไทระทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาขายเชลยทั้งชุมชนให้แก่เอโดม
ไม่คำนึงถึงสัญญาไมตรีฉันพี่น้อง
10 เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองไทระ
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน”

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากเอโดมทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาถือดาบตามล่าน้องชาย
โดยไม่ปรานี[f]
เพราะโทสะของเขาพลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลา
และเกรี้ยวกราดไม่ได้หยุดหย่อน
12 เราจะส่งไฟมายังเทมาน
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของโบสราห์”

13 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากอัมโมนทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในกิเลอาด
เพื่อขยายเขตแดน
14 เราจะส่งไฟลงมายังกำแพงเมืองรับบาห์
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน
ท่ามกลางเสียงโห่ร้องคะนองศึกในวันสงคราม
ท่ามกลางสายลมปั่นป่วนในวันที่มีพายุจัด
15 กษัตริย์[g]ของอัมโมนกับเหล่าข้าราชบริพาร
จะตกเป็นเชลย”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

Notas al pie

 1. 1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาช
 2. 1:2 หรือทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะคร่ำครวญไว้อาลัย
 3. 1:5 หรือผู้ที่อาศัยใน
 4. 1:5 แปลว่าความชั่วร้าย
 5. 1:8 หรือผู้ที่อาศัยใน
 6. 1:11 หรือและทำลายพันธมิตรของเขา
 7. 1:15 หรือโมเลค

La Bible du Semeur

Amos 1

1Paroles d’Amos, l’un des éleveurs de Teqoa[a], qui lui furent révélées au sujet d’Israël[b], au temps d’Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d’Israël, deux ans avant le tremblement de terre[c]. Amos dit :

De Sion, l’Eternel rugit[d]
et, de Jérusalem, |il donne de la voix.
Les pâturages des bergers |se flétriront.
Le sommet du Carmel |se desséchera.

Le jugement approche

Contre les Syriens

L’Eternel dit ceci :
Damas[e] a perpétré |de nombreux crimes ;
il a dépassé les limites[f]. |Voilà pourquoi |je ne reviendrai pas |sur l’arrêt que j’ai pris,
car ils ont écrasé |sous des herses de fer |les gens de Galaad[g].
Je mettrai donc le feu |au palais d’Hazaël[h],
et il consumera |les palais du roi Ben-Hadad[i].
Oui, je ferai sauter |les verrous de Damas,
je ferai disparaître |celui qui siège sur le trône[j] |dans la vallée d’Aven
et celui qui est au pouvoir |à Beth-Eden[k],
et les Syriens |partiront en exil à Qir[l],
l’Eternel le déclare.

Contre les Philistins

L’Eternel dit ceci :
Gaza[m] a perpétré |de nombreux crimes ;
il a dépassé les limites. |Voilà pourquoi |je ne reviendrai pas |sur l’arrêt que j’ai pris,
car ils ont déporté |des gens en masse |pour les livrer |à Edom comme esclaves.
Je mettrai donc le feu |aux remparts de Gaza,
et il consumera |les palais qui s’y trouvent.
Je ferai disparaître |celui qui, dans Ashdod, |est assis sur le trône[n],
et celui qui est au pouvoir |à Ashkelôn.
Je me tournerai contre Eqrôn
et ainsi périront |les derniers Philistins[o].
Voici ce que déclare |le Seigneur, l’Eternel.

Contre les Phéniciens

L’Eternel dit ceci :
Tyr a commis |de nombreux crimes ;
il a dépassé les limites. |Voilà pourquoi |je ne reviendrai pas |sur l’arrêt que j’ai pris,
car ils ont livré à Edom |des déportés en masse[p],
ils n’ont fait aucun cas |de l’alliance[q] |qui les liait au peuple frère.
10 Je mettrai donc le feu |aux murailles de Tyr,
et il consumera |les palais qui s’y trouvent.

Contre les Edomites

11 L’Eternel dit ceci :
Edom a perpétré |de nombreux crimes ;
il a dépassé les limites. |Voilà pourquoi |je ne reviendrai pas |sur l’arrêt que j’ai pris,
car il a poursuivi |le peuple frère avec l’épée[r],
en étouffant toute pitié,
et il n’a pas cessé |de le meurtrir avec colère
et de nourrir sans fin |sa rage invétérée.
12 Je mettrai donc le feu |au milieu de Témân,
et il consumera |les palais de Botsra[s].

Contre les Ammonites

13 L’Eternel dit ceci :
Les Ammonites[t] ont perpétré |de nombreux crimes ;
ils ont dépassé les limites. |Voilà pourquoi |je ne reviendrai pas |sur l’arrêt que j’ai pris,
parce qu’ils ont ouvert le ventre
des femmes qui étaient enceintes |en Galaad,
en recherchant |à agrandir leur territoire.
14 J’incendierai |les remparts de Rabba[u].
Alors le feu consumera |les palais qui s’y trouvent,
au bruit des cris de guerre
en un jour de combat,
dans la tempête
en un jour d’ouragan.
15 Leur roi s’en ira en exil
avec tous ses ministres,
l’Eternel le déclare.

Notas al pie

 1. 1.1 A une vingtaine de kilomètres au sud de Jérusalem.
 2. 1.1 C’est-à-dire le royaume du Nord.
 3. 1.1 Sur le règne d’Ozias ou Azaria (792 à 740 av. J.-C.), voir 2 R 15.1-7 ; 2 Ch 26.1-23 ; sur celui de Jéroboam II (793 à 753 av. J.-C.), voir 2 R 14.23-29. On ne sait rien de ce tremblement de terre, sinon qu’il a dû frapper les esprits puisque Zacharie le mentionne encore deux siècles et demi plus tard (Za 14.5).
 4. 1.2 Voir Jl 4.16.
 5. 1.3 Capitale de la Syrie, sur la frontière nord d’Israël.
 6. 1.3 Tel est le sens de l’expression hébraïque : à cause de trois crimes de Damas et même de quatre. On trouve une expression identique en 1.6, 9, 11, 13 ; 2.1, 4, 6 (voir Pr 6.16 ; 30.15, 18, 21, 29 ; Mi 5.14).
 7. 1.3 Partie du territoire israélite à l’est du Jourdain.
 8. 1.4 Roi de Syrie de 842 à 796 av. J.-C., fondateur d’une nouvelle dynastie (2 R 8.7-15, 28).
 9. 1.4 Fils de Hazaël (2 R 13.24), deuxième du nom (voir 2 R 8.14-15), roi de 796 à 775 av. J.-C.
 10. 1.5 celui qui siège sur le trône. Autre traduction : ceux qui habitent.
 11. 1.5 La vallée d’Aven (c’est-à-dire du Péché) et Beth-Eden (c’est-à-dire la Maison du Plaisir), endroits à la localisation inconnue, sont certainement des noms symboliques ou des sobriquets qui désignent la Syrie et Damas, située dans la vallée de l’Amana (voir 2 R 5.12).
 12. 1.5 Voir 9.7 et note.
 13. 1.6 Ville de Philistie.
 14. 1.8 celui qui, dans Ashdod … trône. Autre traduction : les habitants d’Ashdod.
 15. 1.8 Ashdod, Ashkelôn et Eqrôn : trois autres villes philistines. Gath, la cinquième (voir 6.2), a sans doute déjà été vaincue par Ozias (2 Ch 26.6).
 16. 1.9 Il s’agit d’Israélites livrés par les Phéniciens de Tyr aux Edomites.
 17. 1.9 Sur les rapports entre les Phéniciens et Israël, voir 2 S 5.11 ; 1 R 5.15-26 ; 9.11-14 ; Jl 4.4-8.
 18. 1.11 Les Edomites, descendants d’Isaac par Esaü (Gn 36), occupant le sud de la mer Morte, ont toujours été ennemis d’Israël (voir Nb 20.14-21 ; Lm 4.21 ; Jl 4.19 ; Ab 11-14 ; Ps 137.7).
 19. 1.12 Témân, ville ou région d’Edom, qui représente souvent l’ensemble du pays ; Botsra, ville importante d’Edom.
 20. 1.13 Les Ammonites étaient installés en Transjordanie près de la tribu de Gad.
 21. 1.14 Capitale des Ammonites, la ville moderne d’Amman.