อาโมส 1 TNCV - Amos 1 AMP

อาโมส
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

อาโมส 1

1ถ้อยคำของอาโมส คนเลี้ยงแกะคนหนึ่งในเทโคอา สิ่งที่อาโมสได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอลสองปีก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว เมื่อครั้งอุสซียาห์เป็นกษัตริย์ยูดาห์ และเยโรโบอัมบุตรเยโฮอาช[a]เป็นกษัตริย์อิสราเอล

อาโมสกล่าวว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องจากศิโยน
ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม
แล้วทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะก็เหี่ยวเฉา[b]
และยอดเขาคารเมลก็เหี่ยวแห้งไป”

คำพิพากษาบรรดาเพื่อนบ้านของอิสราเอล

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากดามัสกัสทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะมันนวดกิเลอาดด้วยเลื่อน
ซึ่งมีฟันเป็นเหล็ก
เราจะส่งไฟมายังบ้านของฮาซาเอล
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของเบนฮาดัด
เราจะทลายประตูเมืองดามัสกัส
เราจะทำลายล้างกษัตริย์ซึ่งอยู่ใน[c]หุบเขาอาเวน[d]
และทำลายผู้ถือคทาในเบธเอเดน
ชาวอารัมจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่เมืองคีร์”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากกาซาทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขากวาดต้อนคนทั้งชุมชนไปเป็นเชลย
และขายให้แก่เอโดม
เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองกาซา
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน
เราจะทำลายกษัตริย์แห่ง[e]อัชโดด
และทำลายผู้ถือคทาในอัชเคโลน
เราจะตวัดมือฟาดเอโครน
จวบจนชาวฟีลิสเตียคนสุดท้ายตายไป”
            พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตตรัสดังนั้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากไทระทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาขายเชลยทั้งชุมชนให้แก่เอโดม
ไม่คำนึงถึงสัญญาไมตรีฉันพี่น้อง
10 เราจะส่งไฟมายังกำแพงเมืองไทระ
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน”

11 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากเอโดมทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาถือดาบตามล่าน้องชาย
โดยไม่ปรานี[f]
เพราะโทสะของเขาพลุ่งพล่านอยู่ตลอดเวลา
และเกรี้ยวกราดไม่ได้หยุดหย่อน
12 เราจะส่งไฟมายังเทมาน
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของโบสราห์”

13 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“เนื่องจากอัมโมนทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสามสี่ครั้ง
เราจึงไม่หายโกรธ
เพราะเขาผ่าท้องหญิงมีครรภ์ในกิเลอาด
เพื่อขยายเขตแดน
14 เราจะส่งไฟลงมายังกำแพงเมืองรับบาห์
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมต่างๆ ของมัน
ท่ามกลางเสียงโห่ร้องคะนองศึกในวันสงคราม
ท่ามกลางสายลมปั่นป่วนในวันที่มีพายุจัด
15 กษัตริย์[g]ของอัมโมนกับเหล่าข้าราชบริพาร
จะตกเป็นเชลย”
            องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

Notas al pie

 1. 1:1 ภาษาฮีบรูว่าโยอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮอาช
 2. 1:2 หรือทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะคร่ำครวญไว้อาลัย
 3. 1:5 หรือผู้ที่อาศัยใน
 4. 1:5 แปลว่าความชั่วร้าย
 5. 1:8 หรือผู้ที่อาศัยใน
 6. 1:11 หรือและทำลายพันธมิตรของเขา
 7. 1:15 หรือโมเลค

Amplified Bible

Amos 1

Judgment on Neighboring Nations

1The words of Amos, who was among the sheepherders of [a]Tekoa, which he saw [in a divine revelation] concerning [b]Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.


And he said,
“The Lord thunders and roars from Zion [in judgment]
And utters His voice from Jerusalem;
Then the pastures of the shepherds mourn,
And the summit of [Mount] Carmel dries up [because of God’s judgment].”


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Damascus and for four (multiplied delinquencies)
I shall not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they have threshed Gilead [east of the Jordan River] with sharp iron sledges [having spikes that crushed and shredded].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon the house of [c]Hazael,
And it shall devour the palaces and strongholds of [d]Ben-hadad (Hazael’s son).

“I also will break the bar [of the gate] of Damascus,
And cut off and destroy the inhabitant from the Valley of Aven (Wickedness),
And the ruler who holds the scepter, from Beth-eden (Damascus);
And the people of Aram [conquered by the Assyrians] will go into exile to [e]Kir,”
Says the Lord.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Gaza [in Philistia] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because [as slave traders] they took captive the entire [Jewish] population [of defenseless Judean border villages, of which none was spared]
And deported them to Edom [for the slave trade].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Gaza
And it shall consume her citadels.

“And I will cut off and destroy the inhabitants from Ashdod,
And the ruler who holds the scepter, from Ashkelon;
And I will unleash My power and turn My hand [in judgment] against Ekron,
And the rest of the Philistines [in Gath and the towns dependent on these four Philistine cities] shall die,”
Says the Lord God.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Tyre and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they [as middlemen] deported an entire [Jewish] population to Edom
And did not [seriously] remember their covenant of brotherhood.
10 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Tyre,
And it shall consume her citadels.”

11 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of Edom [the descendants of Esau] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because he pursued his brother Jacob (Israel) with the sword,
Corrupting and stifling his compassions and casting off all mercy;
His destructive anger raged continually,
And he maintained [and nurtured] his wrath forever.
12 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon Teman,
And it shall consume the citadels of Bozrah [in Edom].”

13 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of the children of [f]Ammon and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because the Ammonites have ripped open the pregnant women of Gilead,
That they might enlarge their border.
14 
“So I will kindle a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Rabbah [in Ammon]
And it shall devour its strongholds
Amid war cries and shouts of alarm on the day of battle,
And a tempest on the day of the whirlwind [when the enemy captures the city].
15 
“Their king shall go into exile,
He and his princes together,” says the Lord.

Notas al pie

 1. Amos 1:1 Tekoa was a small town in Judah about 10 miles south of Jerusalem.
 2. Amos 1:1 Amos was from the Southern Kingdom, Judah, but his message of divine judgment was primarily directed to the Northern Kingdom, Israel.
 3. Amos 1:4 Hazael ruled from Damascus (842-796 b.c.) as king of Aram (Syria). He was an important official in the court of Hadadezer whom he assassinated and then succeeded.
 4. Amos 1:4 Ben-hadad succeeded his father and ruled from 796-775 b.c.
 5. Amos 1:5 Perhaps back to the homeland of the Arameans (Syrians). Its location is uncertain.
 6. Amos 1:13 Descendants of Ben-ammi, the son born to Lot and his younger daughter (Gen 19:30-38).