อพยพ 37 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

อพยพ
Elegir capítulo 37

Thai New Contemporary Bible

อพยพ 37

หีบพันธสัญญา

1เบซาเลลใช้ไม้กระถินเทศทำหีบขนาดยาว 2.5 ศอก กว้างและสูงเท่ากัน 1.5 ศอก[a] เขาหุ้มหีบนี้ด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอก และใช้ทองคำทำเป็นคิ้วทับโดยรอบ เขาหล่อห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมทั้งสี่ของขอบหีบ โดยมีสองห่วงอยู่ทางด้านหนึ่งและอีกสองห่วงอยู่อีกด้านหนึ่ง แล้วเขาทำคานหามสองอันจากไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำ และเขาสอดคานลอดห่วงทั้งสองด้านของหีบไว้สำหรับหาม

จากนั้นเขาทำฝาหีบพันธสัญญา (คือพระที่นั่งกรุณา)[b] จากทองคำบริสุทธิ์ขนาดยาว 2.5 ศอก กว้าง 1.5 ศอก[c] เขาเคาะทองคำบริสุทธิ์เป็นเครูบสองตนที่ปลายทั้งสองด้านของพระที่นั่งกรุณา เครูบทั้งสองนี้ติดเข้าเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา หันหน้าเข้าหากัน มองมายังพระที่นั่งกรุณา และคลี่ปีกจดกันเหนือพระที่นั่งกรุณา

โต๊ะเครื่องถวายเบื้องพระพักตร์

10 แล้วเขาใช้ไม้กระถินเทศทำโต๊ะตัวหนึ่งขนาดยาว 2 ศอก กว้าง 1 ศอก และสูง 1.5 ศอก[d] 11 หุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์และใช้ทองคำทำเป็นคิ้วโดยรอบ 12 คิ้วรอบขอบโต๊ะนี้กว้างหนึ่งฝ่ามือ[e] และมีลวดลายเป็นทองคำทาบลงไปโดยรอบอีกครั้ง 13 แล้วเขาหล่อห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมด้านนอกของขาโต๊ะทั้งสี่ขา 14 ห่วงเหล่านั้นจะอยู่ใกล้กับขอบบนสำหรับสอดคานเพื่อหามโต๊ะ 15 แล้วทำคานจากไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำเพื่อใช้หามโต๊ะ 16 และเขาทำภาชนะสำหรับโต๊ะนี้ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ได้แก่ จานและชาม อ่างและคนโทสำหรับใช้เทเครื่องดื่มบูชา

คันประทีป

17 เขาใช้ทองคำบริสุทธิ์เคาะให้เป็นตัวคันประทีปและลวดลายทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกัน คือทั้งฐาน ลำคันประทีป ถ้วยรองตะเกียงลักษณะคล้ายดอกไม้ และดอกไม้ทั้งตูมและบาน 18 มีหกกิ่งแยกจากลำคันประทีป ข้างละสามกิ่งขนานกัน 19 ทำกิ่งแต่ละกิ่งคล้ายดอกอัลมอนด์ทั้งตูมและบานอย่างละสามดอก บนยอดของแต่ละกิ่งนั้นทำเป็นถ้วยรองตะเกียงมีลักษณะคล้ายดอกอัลมอนด์เช่นกัน 20 ลำคันประทีปทำเป็นดอกอัลมอนด์ทั้งตูมและบานอย่างละสี่ดอก บนยอดของลำคันประทีปทำเป็นถ้วยรองตะเกียงลักษณะคล้ายดอกอัลมอนด์เช่นกัน 21 มีดอกตูมดอกหนึ่งรองรับกิ่งขนานคู่แรก อีกดอกหนึ่งรองรับกิ่งขนานคู่ที่สอง และอีกดอกหนึ่งรองรับกิ่งขนานคู่ที่สาม 22 ลวดลายที่ตกแต่งทั้งหมดรวมทั้งกิ่งและตัวคันประทีปล้วนเป็นเนื้อเดียวกัน เคาะจากทองคำบริสุทธิ์

23 เขาทำตะเกียงเจ็ดดวง กรรไกรตัดไส้ตะเกียง และถาดรองจากทองคำบริสุทธิ์ 24 เขาทำคันประทีปและเครื่องประกอบทั้งหมดโดยใช้ทองคำบริสุทธิ์หนักประมาณ 34 กิโลกรัม[f]

แท่นเผาเครื่องหอม

25 เขาใช้ไม้กระถินเทศทำแท่นเผาเครื่องหอมเป็นแท่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างและยาว 1 ศอก สูง 2 ศอก[g] มีเชิงงอนแกะสลักจากตัวแท่นเป็นเนื้อเดียวกัน 26 เขาใช้ทองคำบริสุทธิ์หุ้มด้านบนและด้านข้างทุกด้านและเชิงงอน และทำคิ้วทองคำคาดรอบแท่น 27 ใต้คิ้วทั้งสองด้าน เขาทำห่วงทองคำข้างละสองอันสำหรับสอดคานหามเวลาเคลื่อนย้ายแท่น 28 เขาทำคานหามจากไม้กระถินเทศหุ้มทองคำ

29 จากนั้นเขายังได้ปรุงน้ำมันเจิมศักดิ์สิทธิ์และเครื่องหอมบริสุทธิ์ตามศิลปะของช่างปรุง

Notas al pie

  1. 37:1 คือ ยาวประมาณ 1.1 เมตร กว้างและสูงประมาณ 0.7 เมตร
  2. 37:6 คือ สถานลบบาป
  3. 37:6 คือ ยาวประมาณ 1.1 เมตร กว้างประมาณ 0.7 เมตร
  4. 37:10 คือ ยาวประมาณ 0.9 เมตร กว้างประมาณ 0.5 เมตร และสูงประมาณ 0.7 เมตร
  5. 37:12 คือ ประมาณ 8 เซนติเมตร
  6. 37:24 ภาษาฮีบรูว่า 1 ตะลันต์
  7. 37:25 คือ กว้างยาวประมาณด้านละ 0.5 เมตร สูงประมาณ 0.9 เมตร