อพยพ 35 TNCV - 出埃及 35 CCB

อพยพ
Elegir capítulo 35

Thai New Contemporary Bible

อพยพ 35

ระเบียบวันสะบาโต

1โมเสสจึงเรียกชนอิสราเอลทั้งหมดมาประชุมและกล่าวกับพวกเขาว่า “ต่อไปนี้คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายทำ จงทำงานเพียงหกวัน ส่วนวันที่เจ็ดจะเป็นวันบริสุทธิ์ เป็นสะบาโตแห่งการหยุดพักถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใดทำงานในวันนั้นจะต้องตาย ในวันสะบาโตอย่าก่อไฟในที่พักของพวกเจ้า”

วัสดุสำหรับพลับพลา

โมเสสกล่าวแก่ชุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่า ทุกคนที่เต็มใจ จงนำสิ่งต่างๆ ที่เจ้ามีดังต่อไปนี้มาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้แก่ทองคำ เงิน และทองสัมฤทธิ์ ด้ายสีน้ำเงิน สีม่วง และสีแดง ผ้าลินินเนื้อดี ขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง หนังพะยูน ไม้กระถินเทศ น้ำมันมะกอกสำหรับจุดประทีป เครื่องเทศสำหรับปรุงน้ำมันเพื่อใช้เจิมและสำหรับเครื่องหอม โกเมนและอัญมณีอื่นๆ เพื่อใช้ทำเอโฟดและทับทรวง

10 “พวกท่านทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญ จงมาช่วยกันทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเถิด 11 คือพลับพลารวมทั้งเต็นท์และเครื่องคลุมพลับพลา ตะขอ ไม้ฝาพลับพลา คานขวาง เสาและฐานเสา 12 หีบพร้อมคานหาม พระที่นั่งกรุณา และม่านกั้นอภิสุทธิสถาน 13 โต๊ะพร้อมคานหามและภาชนะเครื่องใช้ทุกอย่าง รวมทั้งขนมปังเบื้องพระพักตร์ 14 คันประทีปพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆ ตะเกียงและน้ำมันจุดประทีป 15 แท่นเผาเครื่องหอมพร้อมคานหาม น้ำมันเจิมและเครื่องหอม ม่านสำหรับทางเข้าพลับพลา 16 แท่นบูชาพร้อมตะแกรงทองสัมฤทธิ์ คานหามและเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่าง อ่างทองสัมฤทธิ์และฐานรอง 17 ม่านกั้นลานพลับพลาพร้อมเสาและฐานเสา ม่านกั้นทางเข้าลานพลับพลา 18 หลักหมุดสำหรับพลับพลา และหลักหมุดสำหรับลานพลับพลาพร้อมกับเชือก 19 เครื่องแต่งกายที่ทอสำหรับปุโรหิตเมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานนมัสการ ทั้งเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์สำหรับปุโรหิตอาโรนและเครื่องแต่งกายสำหรับบรรดาบุตรชายของเขาเมื่อทำหน้าที่ปุโรหิต”

20 แล้วชุมชนอิสราเอลทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับไปจากโมเสส 21 ทุกคนที่เต็มใจและปรารถนาที่จะถวาย ต่างก็นำของมาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับการสร้างเต็นท์นัดพบ อุปกรณ์ทุกอย่าง และเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์ของปุโรหิต 22 ชายหญิงทุกคนที่เต็มใจพากันนำเครื่องประดับทองคำทุกชนิด ได้แก่ เข็มกลัด ตุ้มหู แหวน และเครื่องประดับต่างๆ มาถวายเป็นเครื่องบูชายื่นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 23 ทุกคนที่มีผ้าลินินเนื้อดี ด้ายสีน้ำเงิน สีม่วง และสีแดง ขนแพะ หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และหนังพะยูนก็นำมาถวาย 24 บางคนก็นำเงินหรือทองสัมฤทธิ์มาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและทุกคนที่มีไม้กระถินเทศก็นำมาถวายเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 25 ผู้หญิงทุกคนที่เชี่ยวชาญการปั่นด้ายและทอผ้าก็นำผ้าลินินเนื้อดี ด้ายสีน้ำเงิน สีม่วง และสีแดงมาถวาย 26 และผู้หญิงทุกคนที่เต็มใจและมีความชำนาญก็ปั่นด้ายจากขนแพะมาทอเป็นผ้า 27 บรรดาผู้นำก็เอาโกเมนและอัญมณีอื่นๆ มาให้เพื่อใช้ฝังลงบนเอโฟดและทับทรวง 28 พวกเขายังได้นำเครื่องเทศและน้ำมันมะกอกมาสำหรับจุดประทีป สำหรับปรุงน้ำมันเพื่อใช้เจิมและสำหรับเครื่องหอมมาด้วย 29 ดังนั้นชนอิสราเอลทุกคนทั้งชายและหญิงที่เต็มใจต่างก็นำของมาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสมัครใจเพื่องานทั้งปวงตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาพวกเขาไว้ผ่านทางโมเสส

เบซาเลลและโอโฮลีอับ

30 แล้วโมเสสกล่าวแก่ชนอิสราเอลว่า “ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรเบซาเลลบุตรชายของอูรี ซึ่งเป็นบุตรชายของเฮอร์จากเผ่ายูดาห์ 31 และพระองค์ทรงให้เขาเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในเชิงช่างทุกแบบ 32 เพื่อออกแบบเครื่องทอง เงิน และทองสัมฤทธิ์อย่างวิจิตร 33 เจียระไนเพชรพลอย แกะสลักไม้ และงานฝีมือทุกแบบ 34 และพระเจ้าทรงให้เขากับโอโฮลีอับบุตรชายของอาหิสะมัคจากเผ่าดานสามารถสอนคนอื่นๆ ได้ 35 พระเจ้าทรงให้เขาทั้งสองเชี่ยวชาญในงานฝีมือเชิงช่างทุกแบบ เป็นนักออกแบบ ทั้งชำนาญงานปักบนผ้าลินินด้วยด้ายสีน้ำเงิน สีม่วง และสีแดง และงานทอ คนทั้งสองเป็นช่างฝีมือเอกและเป็นนักออกแบบชั้นเยี่ยม

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

出埃及 35

安息日的条例

1摩西招聚以色列全体会众,对他们宣布说:“以下是耶和华吩咐你们遵守的事。 一周可以工作六天,但第七天是圣日,是你们为耶和华守安息的日子。凡在这一天工作的,必被处死。 在安息日,家家户户都不可生火。”

为造圣幕奉献

摩西对以色列全体会众说:“以下是耶和华给你们的吩咐。

“凡慷慨乐捐的,都可以把下列物品献给耶和华为礼物,即金,银,铜, 细麻线,山羊毛,蓝色、紫色和朱红色的线, 染成红色的公羊皮,海狗皮,皂荚木, 灯油,制作膏油和香的香料, 镶嵌在以弗得和胸牌上的红玛瑙及其他宝石。

10 “你们当中的能工巧匠都要来建造耶和华所吩咐的物件, 11 即圣幕和圣幕的罩棚、顶盖、钩子、木板、横闩、柱子和底座; 12 约柜和抬约柜的横杠、施恩座和遮掩约柜的幔子; 13 桌子和抬桌子的横杠、桌上的一切器具和供饼; 14 灯台和灯台用的器具、灯盏和灯油; 15 香坛和抬香坛的横杠、膏油和芬芳的香;圣幕门口的帘子; 16 燔祭坛、祭坛的铜网、抬祭坛的横杠、祭坛用的一切器具、洗濯盆和盆座; 17 院子的帷幔、悬挂幔子的柱子和底座、遮挡院子入口的门帘; 18 圣幕和院子用的橛子和绳索; 19 在圣所供职时穿的精制礼服、亚伦祭司的圣衣及其众子供祭司之职时穿的衣服。”

20 摩西说完后,以色列全体会众便从他面前退去。 21 凡心里有感动又甘愿奉献的,都把礼物拿来献给耶和华,作会幕、会幕中的一切器具及圣衣之用。 22 凡甘心奉献的,不论男女,都把别针、耳环、戒指、项链等各样金饰拿来献给耶和华。 23 凡有细麻线,山羊毛,蓝色、紫色和朱红色的线,染成红色的公羊皮,海狗皮的,都把它们拿来了。 24 凡奉献银器和铜器的,都拿来献给耶和华。凡有皂荚木的,只要用得上,都拿来奉献。 25 凡懂得纺线的妇女,都把亲手纺成的细麻线和蓝色、紫色、朱红色的线拿来奉献。 26 凡心里受感动又懂得纺织的妇女都来纺山羊毛。 27 众首领奉献了红玛瑙和其他宝石,用来镶嵌在以弗得和胸牌上。 28 他们又献出香料和油,用来做香、点灯、做膏油。 29 以色列人,不论男女、凡是甘心乐意奉献的,都把礼物带来献给耶和华,好完成耶和华借摩西吩咐他们的一切工作。

30 摩西对以色列人说:“看啊,耶和华已经亲自选出犹大支派中户珥的孙子、乌利的儿子比撒列, 31 上帝的灵已经充满他,使他有聪明智慧,精于各种技能和手艺, 32 懂得用金、银和铜制造各式各样精巧的器具, 33 又能雕刻和镶嵌宝石,精通木工和各种手艺。 34 耶和华又使他与但支派亚希撒抹的儿子亚何利亚伯有能力教授别人。 35 耶和华使他们成为能工巧匠,精通各样技艺,包括雕刻、图案设计、纺织以及用细麻线和蓝色、紫色、朱红色的线刺绣。”