อพยพ 30 TNCV - 出埃及 30 CCB

อพยพ
Elegir capítulo 30

Thai New Contemporary Bible

อพยพ 30

แท่นเผาเครื่องหอม

1“จงใช้ไม้กระถินเทศทำแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม เป็นแท่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างและยาว 1 ศอก สูง 2 ศอก[a] มีเชิงงอนแกะสลักจากตัวแท่นเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้ทองคำบริสุทธิ์หุ้มด้านบน ด้านข้างทุกด้าน และเชิงงอน และทำคิ้วทองคำคาดรอบแท่น ใต้คิ้วทั้งสองด้านทำห่วงทองคำข้างละสองอัน สำหรับสอดคานหามเวลาเคลื่อนย้ายแท่น จงทำคานหามจากไม้กระถินเทศหุ้มทองคำ จงตั้งแท่นนี้ไว้นอกม่านหน้าหีบพันธสัญญา คืออยู่หน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพันธสัญญา เราจะพบกับเจ้าที่นั่น

“ทุกเช้าเมื่ออาโรนมาดูแลความเรียบร้อยของตะเกียง เขาต้องเผาเครื่องหอมบนแท่น และทุกเย็นเมื่อมาจุดประทีป เขาต้องเผาเครื่องหอมต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่ง จงปฏิบัติเช่นนี้สืบไปทุกชั่วอายุ เครื่องหอมอื่นๆ เครื่องเผาบูชา เครื่องธัญบูชา อย่านำมาเผาบนแท่นนี้เลย และอย่าเทเครื่องดื่มบูชาบนแท่นนี้ 10 อาโรนจะทำพิธีลบมลทินชำระแท่นปีละครั้งโดยต้องใช้เลือดของเครื่องบูชาไถ่บาปทาเชิงงอน จงปฏิบัติตามกฎข้อนี้ทุกๆ ปีสืบไปทุกชั่วอายุ เพราะแท่นนี้เป็นแท่นบริสุทธิ์ที่สุดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า”

เงินค่าไถ่ชีวิต

11 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 12 “เมื่อเจ้าทำสำมะโนประชากรชนอิสราเอลเพื่อนับจำนวนพวกเขา ให้ทุกคนที่เข้าชื่อแล้วนำค่าไถ่ชีวิตมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติขึ้นในหมู่พวกเขา 13 ค่าไถ่ชีวิตดังกล่าวคือเงินหนักครึ่งเชเขล[b]ตามเชเขลของสถานนมัสการ ซึ่ง 1 เชเขลหนัก 20 เกราห์ นี่เป็นเงินครึ่งเชเขลซึ่งถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 14 ทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสำมะโนประชากรที่มีอายุยี่สิบปีขึ้นไปจะต้องถวายเงินจำนวนนี้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 15 คนรวยไม่ต้องถวายเกินครึ่งเชเขล ส่วนคนจนต้องถวายให้ครบ เพราะเป็นเงินถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นค่าไถ่ชีวิต 16 จงรับเงินค่าลบบาปจากชนอิสราเอลและใช้เงินจำนวนนี้สำหรับทำนุบำรุงเต็นท์นัดพบ นี่เป็นอนุสรณ์สำหรับชนอิสราเอลต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการไถ่ชีวิตสำหรับพวกเจ้า”

อ่างสำหรับล้างชำระ

17 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 18 “จงทำอ่างทองสัมฤทธิ์และฐานรองทองสัมฤทธิ์เพื่อการล้างชำระ วางไว้ระหว่างเต็นท์นัดพบกับแท่นบูชา และใส่น้ำในอ่างนั้น 19 อาโรนและบรรดาบุตรชายจะใช้น้ำนั้นล้างมือล้างเท้า 20 เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเข้าไปในเต็นท์นัดพบ พวกเขาจะล้างชำระด้วยน้ำเพื่อจะได้ไม่ตาย เช่นเดียวกันกับเมื่อพวกเขาเข้าไปปรนนิบัติที่แท่นบูชาโดยการถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 21 พวกเขาจะล้างมือและเท้าเพื่อพวกเขาจะไม่ตาย นี่จะต้องเป็นข้อปฏิบัติถาวรสำหรับอาโรนและวงศ์วานของเขาสืบไปทุกชั่วอายุ”

น้ำมันเจิม

22 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 23 “จงนำเครื่องหอมอย่างดีต่อไปนี้คือ มดยอบแท้หนักประมาณ 6 กิโลกรัม[c] อบเชยหอมและตะไคร้หอมอย่างละครึ่งของมดยอบ คือ ประมาณ 3 กิโลกรัม[d] 24 การบูร ประมาณ 6 กิโลกรัมและน้ำมันมะกอกประมาณ 4 ลิตร[e] 25 ให้นำเครื่องปรุงเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมบริสุทธิ์ น้ำหอมที่ปรุงตามศิลปะของช่างปรุง เพื่อใช้เป็นน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์ 26 แล้วจงใช้น้ำมันหอมนี้เจิมเต็นท์นัดพบ หีบพันธสัญญา 27 โต๊ะพร้อมทั้งเครื่องใช้ไม้สอย คันประทีปพร้อมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมด แท่นเผาเครื่องหอม 28 แท่นบูชาพร้อมทั้งภาชนะใช้สอยครบครัน อ่างทองสัมฤทธิ์และฐานรองอ่าง 29 จงชำระของเหล่านี้เพื่อจะได้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด สิ่งใดก็ตามเมื่อสัมผัสสิ่งของเหล่านี้จะบริสุทธิ์ไปด้วย

30 “จงเจิมอาโรนและบรรดาบุตรชายของเขา เป็นการชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์และแยกไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตรับใช้เรา 31 จงแจ้งชนอิสราเอลว่า ‘นี่คือน้ำมันเจิมบริสุทธิ์ของเราสืบไปทุกชั่วอายุ 32 อย่าเทน้ำมันนี้ลงบนร่างกายคนทั่วไป อย่าใช้สูตรนี้ปรุงน้ำมันใดๆ เพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าจะต้องถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ 33 ผู้ใดผสมน้ำมันหอมอย่างนี้หรือนำไปใช้กับผู้ที่ไม่ใช่ปุโรหิต จะต้องถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขา’ ”

เครื่องหอม

34 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงนำเครื่องเทศหอม อันได้แก่ยางไม้หอม น้ำมันชะมด มหาหิงค์ และกำยานบริสุทธิ์ ชั่งให้ได้ส่วนเท่ากันหมด 35 ปรุงเป็นเครื่องหอมตามศิลปะของช่างปรุง เจือด้วยเกลือ จะเป็นของที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ 36 จงเอาส่วนหนึ่งมาบดละเอียดแล้ววางไว้หน้าหีบพันธสัญญาในเต็นท์นัดพบที่ซึ่งเราจะมาพบเจ้า เครื่องหอมนี้ถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดสำหรับเจ้า 37 อย่าปรุงเครื่องหอมสูตรนี้เพื่อใช้เอง จงถือเป็นของบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 38 ผู้ใดทำขึ้นไว้เพื่อความรื่นรมย์ส่วนตัวจะต้องถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขา”

Notas al pie

  1. 30:2 คือ กว้างและยาวประมาณ 0.5 เมตร สูงประมาณ 0.9 เมตร
  2. 30:13 คือ ประมาณ 6 กรัม เช่นเดียวกับข้อ 15
  3. 30:23 ภาษาฮีบรูว่า 500 เชเขล เช่นเดียวกับข้อ 24
  4. 30:23 ภาษาฮีบรูว่า 250 เชเขล
  5. 30:24 ภาษาฮีบรูว่า 1 ฮิน

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

出埃及 30

造香坛的条例

1“你要用皂荚木造一座烧香用的坛。 坛是四方形的,长宽各四十五厘米,高九十厘米,上面有突出的角状物,与坛连成一体。 坛顶、坛的四面和坛上的角状物要包上纯金,四周镶上金边。 要在坛两侧的金边下面安两个金环,使横杠穿过金环,以便抬香坛。 要用皂荚木造横杠,包上金。 要把香坛放在约柜前幔子的外面,对着约柜上的施恩座——就是我要跟你会面的地方。

“亚伦每天早上料理灯台的时候,要在这坛上烧芬芳的香。 黄昏点灯的时候,他也要在耶和华面前烧香,世世代代都要如此。 不可在这香坛上烧别的香料,不可用这坛来献燔祭或素祭,也不可在上面浇奠祭。 10 亚伦每年要在坛的角上行一次赎罪礼,用赎罪祭牲的血涂在坛角上,世代如此。这是耶和华至圣的坛。”

人丁的赎价

11 耶和华对摩西说: 12 “你统计以色列人口的时候,每一个被统计的男子都要缴付赎价给耶和华,赎回自己的性命,免得在统计人口期间发生灾祸。 13 凡被统计的人都要付六克银子,即十季拉,以圣所的秤为准,作为献给耶和华的礼物。 14 凡被统计的,年龄在二十岁以上的男子都要献此礼物给耶和华。 15 富有的不用多缴,贫穷的也不可少付,每个人都要付六克银子,作为献给耶和华的礼物,用来赎他们自己的性命。 16 要向以色列人收赎命的款项,供会幕使用,可以使以色列人在耶和华面前蒙眷顾,赎性命。”

洗濯盆

17 耶和华对摩西说: 18 “你用铜造一个洗濯盆和盆座,放在会幕和祭坛之间,盆里盛着水, 19 供亚伦父子们洗手洗脚, 20 他们进会幕或在坛上献火祭之前,一定要自洁才可以供职,免得死亡。 21 他们要洗手洗脚,免得死亡,这是亚伦和他的子孙世世代代都要守的条例。”

22 耶和华对摩西说: 23 “要以圣所的秤为准,用上等的香料,就是没药液六公斤、香肉桂和菖蒲各三公斤、 24 肉桂皮六公斤,再加上橄榄油四升, 25 按着调制香料的方法制作圣膏油。 26 要用这些膏油来抹会幕、约柜、 27 桌子和桌上所有的器具、灯台和灯台上的器具、香坛、 28 燔祭坛和坛上所有的器具、洗濯盆和盆座。 29 你要使这一切圣洁,成为至圣之物。凡碰到它们的都会圣洁。

30 “你也要用这种油来膏亚伦父子们,使他们分别出来,做圣洁的祭司事奉我。 31 你要把我的话告诉以色列百姓,‘我要世世代代以这油为圣膏油。 32 不要把这膏油用在普通人身上,也不可仿制,因为这是圣膏油,你们也要视之为圣物。 33 任何人若仿制或用这油抹祭司以外的人,要将他从民中铲除。’”

34 耶和华对摩西说:“要取各种芬芳的香料,就是苏合香、香螺、白松香和纯乳香,分量相同, 35 用调制香料的方法调制,加上盐,做成纯净圣洁的香。 36 你们要把一些香捣成极细的粉末,放在会幕内的约柜前面,就是我与你会面的地方,你们要视这香为至圣之物。 37 你们不可用同样的配方为自己做香,要视它为耶和华的圣物。 38 任何人若仿制这香,自己拿来私用[a],必从民中被铲除。”

Notas al pie

  1. 30:38 私用”希伯来文是“闻这香味”。