สุภาษิต 9 TNCV - Hulubaton 9 HLGN

สุภาษิต
Elegir capítulo 9

Thai New Contemporary Bible

สุภาษิต 9

คำเชื้อเชิญของปัญญาและความโง่เขลา

1ปัญญาได้สร้างบ้านขึ้นบนเสาหลักเจ็ดต้น
นางได้เตรียมเนื้อและผสมเหล้าองุ่นไว้
แล้วได้จัดโต๊ะอาหารของนางไว้ด้วย
แล้วส่งสาวใช้ออกไปเชื้อเชิญทุกคน
ปัญญาร้องเรียกจากจุดสูงสุดของเมืองว่า
“ให้บรรดาคนอ่อนต่อโลกมาที่บ้านของเราเถิด!”
นางกล่าวกับคนไร้สามัญสำนึกว่า
“เชิญมารับประทานอาหาร
และดื่มเหล้าองุ่นที่เราได้ผสมไว้
จงทิ้งวิถีอันอ่อนต่อโลกของเจ้า แล้วเจ้าจะมีชีวิตอยู่
จงดำเนินในวิถีแห่งความเข้าใจ”

“ผู้ที่ตักเตือนคนชอบเยาะเย้ย มีแต่จะถูกตอกกลับ
ผู้ที่ตักเตือนคนชั่วร้าย มีแต่จะถูกทำร้าย
อย่าไปว่ากล่าวคนชอบเยาะเย้ย ไม่อย่างนั้นเขาจะเกลียดชังเจ้า
จงตักเตือนคนฉลาด แล้วเขาจะรักเจ้า
จงสอนคนฉลาด แล้วเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น
จงสอนคนชอบธรรม แล้วเขาจะเรียนรู้มากขึ้น

10 “ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญา
การรู้จักองค์บริสุทธิ์ทำให้เกิดความเข้าใจ
11 เพราะเรา วันเวลาของเจ้าจะยืนยาว
และปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน
12 หากเจ้าฉลาด สติปัญญาของเจ้าจะให้บำเหน็จแก่เจ้า
หากเจ้าชอบเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนทุกข์ตามลำพัง”

13 ผู้หญิงที่ได้ชื่อว่า “โง่” ชอบพูดพล่าม
นางไร้ระเบียบวินัยและไม่รู้อะไรเลย
14 นางนั่งอยู่ที่ประตูบ้าน
หรือในที่สูงของเมือง
15 คอยร้องเรียกผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา
ผู้มุ่งหน้าไปตามทางของตน
16 “ให้บรรดาคนอ่อนต่อโลก มาที่บ้านของเราเถิด!”
นางกล่าวกับบรรดาคนไร้สามัญสำนึกว่า
17 “น้ำที่ลักเขาดื่มก็ชื่นใจดี
อาหารที่แอบเขากินก็เอร็ดอร่อย!”
18 แต่คนเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าที่นั่นมีแต่คนตาย
และแขกของนางล้วนอยู่ก้นหลุมฝังศพ

Ang Pulong Sang Dios

Hulubaton 9

Ang Kaalam kag ang Kabuangan

1Ang kaalam pareho sa isa ka tawo nga nagpatindog sang dako kag matahom nga balay.[a] Nagpapunsyon siya. Ginpreparar niya ang mga pagkaon kag mga ilimnon. Dayon ginsugo niya ang iya mga suluguon nga babayi sa pagkadto sa mataas nga mga lugar sang siyudad agod ipahibalo ini: “Kamo nga mga wala sing alam kag pag-intiendi, imbitado kamo sa punsyon. Kadto kamo kag magkaon sang pagkaon kag mag-inom sang ilimnon nga akon ginpreparar. Dulaa na ninyo ang inyo pagkaignorante agod padayon kamo nga magakabuhi. Magkabuhi kamo nga may pag-intiendi.”

Kon sawayon mo ang tawo nga nagapangyaguta, insultuhon ka niya. Kon sabdungon mo ang malaot nga tawo, sakiton ka niya. Indi pagsawaya ang tawo nga nagapangyaguta kay kainitan ka niya. Sawaya ang maalamon nga tawo kag higugmaon ka niya. Kon tudluan mo ang maalamon, madugangan pa gid ang iya kaalam. Kon tudluan mo ang matarong nga tawo, madugangan pa gid ang iya natun-an.

10 Kon gusto mo nga magmaalamon, dapat magtahod ka sa Ginoo. Kon ginakilala mo ang Balaan nga Dios, may pag-intiendi ka. 11 Paagi sa kaalam, magalawig ang imo kabuhi. 12 Kon maalamon ka, makahatag ini sa imo sang kaayuhan, pero kon ginahikayan mo ang kaalam, ginapaantos mo lang ang imo kaugalingon.

13 Ang kabuangan pareho sa isa ka babayi nga magahod, wala sing alam, kag wala sing may nahibaluan. 14 Nagapungko siya sa puwertahan sang iya balay ukon sa mataas nga mga lugar sang siyudad, 15 kag nagapanawag sa mga nagaalagi, nga nagapakadto sa ila mga trabaho. 16 Siling niya, “Dali kamo diri, kamo nga mga wala sing alam.” Kag siling pa niya sa mga wala sing pag-intiendi, 17 “Mas manami ang tubig nga kinawat kag mas manamit ang pagkaon kon kaunon sa tago.”[b] 18 Pero wala kahibalo ini nga mga tawo nga ang mga nagakadto sa iya nagakapatay. Ang mga nakakadto na sa iya ara na subong sa lugar sang mga patay.

Notas al pie

  1. 9:1 dako kag matahom nga balay: sa literal, balay nga may pito ka haligi.
  2. 9:17 Siguro ang buot silingon nga ang ginadumilian amo pa ang nami himuon.