สุภาษิต 5 TNCV - Engero 5 LCB

สุภาษิต
Elegir capítulo 5

Thai New Contemporary Bible

สุภาษิต 5

อย่าสำส่อน

1ลูกเอ๋ย จงตั้งใจฟังปัญญาของเรา
จงเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งของเรา
เพื่อเจ้าจะได้รักษาความสุขุมรอบคอบ
และริมฝีปากของเจ้าจะสงวนความรู้ไว้
เพราะริมฝีปากของหญิงแพศยาหวานปานน้ำผึ้ง
และคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน
แต่ท้ายที่สุด นางขมยิ่งกว่าบอระเพ็ด
คมยิ่งกว่าดาบสองคม
เท้าของนางนำไปสู่ความตาย
ย่างก้าวของนางตรงดิ่งไปยังหลุมฝังศพ
นางไม่สนใจทางแห่งชีวิต
วิถีของนางวกวนไร้จุดหมาย แต่นางไม่รู้เลย

ลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังเรา
และอย่าหันหนีจากถ้อยคำของเรา
จงให้วิถีของเจ้าห่างไกลจากนาง
อย่าเฉียดกรายไปใกล้ประตูบ้านของนาง
เกรงว่าเจ้าจะสูญเสียเกียรติให้แก่คนอื่น
และให้ศักดิ์ศรี[a]ของเจ้าแก่คนโหดร้าย
10 เกรงว่าคนแปลกหน้าจะมาเสวยสุขอยู่บนทรัพย์สินความสามารถของเจ้า
และน้ำพักน้ำแรงของเจ้าจะตกแก่บ้านของคนอื่น
11 ในบั้นปลายชีวิต เจ้าจะร้องโอดครวญ
เมื่อกำลังและร่างกายของเจ้าถูกกัดกินจนเสื่อมโทรมไป
12 เจ้าจะกล่าวว่า “เราเคยเกลียดการตีสั่งสอนยิ่งนัก!
และไม่แยแสคำตักเตือน!
13 เราไม่ยอมเชื่อฟังครูอาจารย์
หรือรับฟังผู้สั่งสอนของเรา
14 เราจวนเจียนจะถลำสู่หายนะ
ต่อหน้าสาธารณชน”

15 จงดื่มน้ำจากบ่อเก็บของเจ้า
น้ำที่ไหลจากบ่อของเจ้าเอง
16 ควรหรือที่จะให้น้ำพุของเจ้าไหลล้นออกไปตามถนน
หรือให้ธารน้ำของเจ้าไหลไปยังย่านชุมชน?
17 จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียว
ไม่ใช่แบ่งปันกับคนแปลกหน้า
18 จงให้ธารน้ำพุของเจ้าได้รับพร
จงปีติยินดีในภรรยาคู่ชีวิตที่ได้มาในวัยหนุ่ม
19 ดั่งนางกวางที่น่ารัก เลียงผาที่น่าชม
จงให้อ้อมอกของนางเป็นที่หนำใจเจ้าเสมอ
จงหลงใหลในความรักของนางตลอดไป
20 ลูกเอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงไปหลงใหลภรรยาของชายอื่น?
เหตุใดเจ้าจึงไปซบอกหญิงแพศยา?

21 เพราะว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์อยู่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงพิเคราะห์ดูทุกวิถีของเขา
22 คนชั่วติดกับเพราะบาปของตน
และบาปนั้นก็เป็นบ่วงรัดเขาไว้แน่น
23 เขาจะตายเพราะขาดวินัย
และหลงเตลิดไปเพราะความโง่มหันต์ของตน

Notas al pie

  1. 5:9 หรือปีเดือน

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Engero 5

Okulabula ku Bwenzi

1Mutabani, ossangayo omwoyo eri ebiragiro byange,
    era owulirizanga bulungi ebigambo byange eby’amagezi,
olyoke oyige okusalawo okw’amagezi,
    era akamwa ko kavengamu eby’obutegevu.
Kubanga emimwa gy’omukazi omwenzi gitonnya omubisi gw’enjuki,
    n’ebigambo bye biweweevu okusinga omuzigo;
naye enkomerero ya byonna, akaawa ng’omususa
    era asala ng’ekitala eky’obwogi obubiri.
Ebigere bye bituuka mu kufa,
    ebisinde bye biraga emagombe.
Tafaayo ku kkubo lya bulamu,
    amakubo ge gaakyamakyama dda, naye nga takimanyi.

Kaakano, batabani bange mumpulirize,
    temuvanga ku bigambo bya kamwa kange.
Mwewalenga omukazi oyo
    era temusembereranga luggi lwa nnyumba ye;
si kulwa nga mufiirwa ekitiibwa kyammwe,
    n’okumalira ebiseera byammwe ku oyo alina ettima,
10 ate si kulwa nga b’otolina ky’obamanyiiko bakwavuwaza,
    n’amaanyi go n’ogamalira ku maka g’omulala.
11 Ku nkomerero y’obulamu bwo olisinda,
    ennyama yo n’omubiri gwo nga biweddewo.
12 Oligamba nti, “Nga nakyawa okulabulwa,
    n’omutima gwange ne gukyawa okunenyezebwa,
13 era ne sigondera ddoboozi ly’abasomesa bange,
    wadde okussaayo omwoyo eri abo abampanga amagezi.
14 Ntuuse ku njegoyego z’okuzikirira
    nga ndi wakati mu kuŋŋaaniro ly’ekibiina.”

Obuvunaanyizibwa n’Essanyu mu Bufumbo

15 Onoonywanga amazzi ag’omu kidiba kyo,
    n’amazzi agava mu luzzi lwo goonoonywanga.
16 Ensulo zo zisaanye okukulukutira mu nguudo,
    n’enzizi zo mu bifo ebigazi eby’omu kibuga?
17 Leka bibeere bibyo wekka,
    bireme kugabanibwako b’otomanyiiko n’akamu.
18 Kale leka ensulo yo ebeere n’omukisa,
    era osanyuke ne mukazi wo ow’omu buvubuka bwo.
19 Ng’ennangaazi eyeeyagaza n’empeewo esanyusa,
    leka okusuuta kwe kukumalenga ennaku zonna era naye akwetoloozenga okwagala kwe.
20 Lwaki mwana wange osendebwasendebwa omukazi omwenzi,
    n’ogwa mu kifuba ky’omukazi w’omusajja omulala?

21 Kubanga Mukama alaba amakubo g’omuntu gonna,
    era n’akebera n’amakubo ge gonna.
22 Ebikolwa by’omukozi w’ebibi bimufuukira omutego,
    era emiguwa gy’ebikolwa bye ebibi girimusibira ddala.
23 Alifa, kubanga yagaana okwekuuma,
    era alizikirira olw’obusirusiru bwe obungi.