สุภาษิต 31 TNCV - Ordsprogenes Bog 31 BPH

สุภาษิต
Elegir capítulo 31

Thai New Contemporary Bible

สุภาษิต 31:1-31

คำสอนของกษัตริย์เลมูเอล

1นี่คือคำสอนของกษัตริย์เลมูเอล เป็นถ้อยคำที่ได้รับการดลใจ31:1 หรือเลมูเอลแห่งมัสสาซึ่งมารดาของพระองค์ทรงสอนไว้

2“ฟังให้ดี ลูกของแม่ ฟังให้ดี ลูกจากครรภ์ของแม่!

ฟังให้ดี ลูกของแม่ ผู้เป็นคำตอบคำอธิษฐานของแม่!

3อย่าเสียแรงกับเหล่าอิสตรี31:3 หรือทรัพย์สิน

อย่าเสียกำลังให้แก่บรรดาผู้ที่ทำลายกษัตริย์

4“เลมูเอลเอ๋ย มันไม่เหมาะสำหรับกษัตริย์ ไม่เหมาะสำหรับกษัตริย์ที่จะดื่มเหล้าองุ่น

ไม่เหมาะสำหรับชนชั้นปกครองที่จะกระหายหาของมึนเมา

5เพราะเมื่อดื่มแล้ว จะลืมสิ่งที่ตราไว้ในตัวบทกฎหมาย

และจะเปลี่ยนบทบัญญัติทำให้ผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงเดือดร้อน

6สุรามีไว้ให้คนที่กำลังพินาศ

เหล้าองุ่นมีไว้เพื่อผู้ที่ทุกข์ใจ

7ให้เขาดื่มจะได้ลืมความอับจน

และไม่นึกถึงทุกข์เข็ญของตนอีก

8“จงเป็นปากเป็นเสียงให้ผู้ที่ไม่อาจปริปากเพื่อตนเอง

เพื่อสิทธิ์ของผู้ที่สิ้นไร้ไม้ตอก

9จงเป็นปากเป็นเสียงให้พวกเขาและตัดสินอย่างยุติธรรม

จงออกบทบัญญัติเพื่อประโยชน์ของผู้ยากไร้และขัดสน”

บทส่งท้าย

1031:10-31 ในภาษาฮีบรู แต่ละข้อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรฮีบรูเรียงตามลำดับใครจะพบภรรยาที่ดีเลิศ?

นางล้ำค่ายิ่งกว่าทับทิมมากนัก

11สามีของนางไว้ใจนางอย่างเต็มที่

และไม่ขาดสิ่งล้ำค่าอันใดเลย

12นางนำสิ่งดีมาสู่เขาไม่ใช่สิ่งร้าย

ตลอดวันเวลาของนาง

13นางเลือกหาขนสัตว์และใยป่าน

และสองมือทำงานอย่างขยันขันแข็ง

14นางเป็นดั่งเรือสินค้า

ที่บรรทุกอาหารมาจากแดนไกล

15นางตื่นขึ้นตั้งแต่ก่อนรุ่งสาง

เพื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับคนในครัวเรือน

และแบ่งอาหารให้บรรดาสาวใช้

16นางออกไปสำรวจไร่นาแล้วซื้อไว้

และลงทุนทำสวนองุ่นด้วยเงินที่นางหามาได้

17นางทำงานอย่างขยันขันแข็ง

แขนของนางแข็งแกร่งสู้งานต่างๆ

18นางดูแลกิจการให้ผลกำไรงอกเงย

และกลางคืนตะเกียงของนางก็ไม่ดับ

19มือของนางจับไน

นิ้วของนางจับกระสวย

20นางหยิบยื่นให้คนยากจน

และยื่นมือช่วยคนขัดสน

21เมื่อหิมะตก นางไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับคนในครัวเรือน

เพราะทุกคนสวมเสื้อผ้าอย่างดีและอบอุ่น31:21 ภาษาฮีบรูว่าเพราะทุกคนสวมเสื้อผ้าสีแดง

22นางทำผ้าปูที่นอนเอง

เสื้อผ้าของนางทำด้วยผ้าลินินเนื้อดีและผ้าขนสัตว์สีม่วงราคาแพง

23สามีของนางเป็นที่นับหน้าถือตาที่ประตูเมือง

ที่ซึ่งเขานั่งอยู่ในหมู่ผู้อาวุโสของแผ่นดิน

24นางยังได้ทำเครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าลินินไว้ขาย

และส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้า

25พลังและศักดิ์ศรีคืออาภรณ์ที่นางสวม

ดังนั้นนางจึงหัวเราะกับอนาคตที่จะมาถึงได้

26ปากของนางเอื้อนเอ่ยสติปัญญา

ลิ้นของนางสอนสิ่งดีงาม

27นางคอยดูแลกิจการทั้งสิ้นในครัวเรือน

และไม่เคยเกียจคร้าน

28ลูกๆ ของนางยืนขึ้นกล่าวยกย่อง

สามีของนางก็ชมเชยนางว่า

29“สตรีจำนวนมากทำสิ่งดีเลิศ

แต่เธอล้ำเลิศยิ่งกว่าพวกเขาทั้งหมด”

30เสน่ห์เป็นสิ่งหลอกลวง และความสวยงามไม่จีรังยั่งยืน

แต่สตรีที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการสรรเสริญ

31จงยกย่องนางเพราะทุกสิ่งที่นางทำ

ให้ประชาชนที่ประตูเมืองสรรเสริญนางเพราะการงานของนาง

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogenes Bog 31:1-31

Kong Lemuels sentenser

1Her følger nogle ord af kong Lemuel, gode råd, som hans mor lærte ham.

2Lemuel, min søn, min elskede søn, du, som er svaret på mine bønner, hør godt efter, hvad jeg siger.

3Brug ikke energi, penge og tid på at jagte kvinder,

for det har ført konger før dig på vildspor.

4Det er upassende for en konge at drikke sig fuld,

ledere må ikke være afhængige af alkohol,

5for da kommer de let til at gøre noget forkert,

og de værner ikke længere om de svages ret.

6Men giv gerne alkohol til de døende,

og vin til dem, der lider.

7Lad dem drikke, så de glemmer deres smerter

og kan udholde deres lidelser.

8Forsvar dem, der ikke kan tale deres egen sag,

sørg for, at de hjælpeløse opnår retfærdighed.

9Når du afsiger dine domme, da døm retfærdigt,

og stil dig gerne på den svages side.

En ode til den ideelle hustru

10At31,10 Følgende lovprisning af den ædle og ideelle hustru er akrostisk, idet hvert af de 22 vers begynder med et af de 22 hebraiske bogstaver i alfabetisk rækkefølge. For at gøre det samme på dansk har vi rokeret lidt rundt på rækkefølgen af vers 20-25 og oversat teksten lidt friere end normalt. finde den ideelle hustru er enhver mands drøm.

Lykkes det, har han fundet en uvurderlig skat.

11Bedre kan ingen mand ønske sig det,

altid har hun hans fulde tillid.

12Charmerende er hun tillige,

støtter og opmuntrer ham livet igennem.

13Dagene bruger hun flittigt,

hun samler uld og hør og har travlt med at spinde.

14Eksotiske retter forstår hun at frembringe,

for hun har en bred horisont.

15Før daggry står hun op for at lave mad til familien

og fordele opgaverne mellem husets piger.

16Går hun forbi et frugtbart jordstykke, køber hun det

og planter en vingård for, hvad hun har tjent.

17Hun går energisk i gang

og arbejder med stor udholdenhed.

18Indsatsen bærer frugt,

og der er lys i hendes vindue til langt ud på natten.

19Jævnligt sidder hun ved sin rok

eller spinder dygtigt ved tenen.

21Kulden er ikke noget problem,

for hun er klar med det varme tøj.

20Lider de fattige nød,

er hun der straks med en hjælpende hånd.

23Man ser hendes mand som en af byens ledere,

for han er en mand, der aftvinger respekt.

22Nydeligt er hun klædt i dragter af det fineste stof,

hun syr selv sit tøj og væver sine tæpper.

25Optimistisk ser hun fremtiden i møde,

hun optræder værdigt og karakterfast.

24Penge har hun nok af,

for hun sælger af det pragtfulde tøj, hun fremstiller.

26Råd og opmuntring giver hun gerne,

hun taler med visdom og venlige ord.

27Sit hus har hun styr på,

hun kender ikke til lediggang.

28Til hver en tid får hun ros af sine børn,

og hendes mand lovpriser hende med følgende ord:

29„Utallige kvinder er dygtige,

men du overgår dem alle!”

30Ydre skønhed falmer, og charme kan bedrage,

men en kvinde, der følger Herren, er al beundring værd.

31Ære og hæder fortjener hun fuldt ud,

og hendes gerninger lovprises overalt i byen.