สุภาษิต 29 TNCV - Proverbs 29 NASB

สุภาษิต
Elegir capítulo 29

Thai New Contemporary Bible

สุภาษิต 29

1ผู้ที่ถูกตักเตือนบ่อยๆ แต่ยังทำคอแข็งไม่ฟัง
จะแหลกสลายเกินเยียวยาในชั่วพริบตา

เมื่อคนชอบธรรมเจริญ ผู้คนก็ชื่นชมยินดี
เมื่อคนชั่วขึ้นปกครอง ผู้คนก็โอดครวญ

ชายที่รักสติปัญญาทำให้พ่อสุขใจ
แต่คนที่คบหาสมาคมกับหญิงโสเภณีก็จะหมดเนื้อหมดตัว

กษัตริย์สร้างความมั่นคงให้ชาติด้วยความยุติธรรม
แต่กษัตริย์ที่รับสินบน[a]ก็ทำลายชาติ

ผู้ที่ประจบสอพลอเพื่อนบ้านของตน
ก็กางข่ายไว้ดักเท้าของตน[b]

คนเลวติดกับเพราะบาปของตน
แต่คนชอบธรรมโห่ร้องยินดี

คนชอบธรรมใส่ใจในความยุติธรรมเพื่อผู้ยากไร้
แต่คนชั่วไม่แยแส

คนชอบเยาะเย้ยทำให้บ้านเมืองโกลาหล
แต่คนฉลาดทำให้ความโกลาหลสงบลง

หากคนฉลาดต้องเผชิญหน้ากับคนโง่ในศาล
คนโง่ก็จะโกรธจนตัวสั่น หัวเราะเย้ยหยัน และไม่มีความสงบสุข

10 คนกระหายเลือดเกลียดชังคนสุจริต
และหาทางกำจัดผู้ที่เที่ยงธรรม

11 คนโง่เขลาระบายความโกรธเต็มที่
แต่คนฉลาดจะสงบนิ่งได้ในที่สุด

12 ถ้าผู้ครอบครองฟังความเท็จ
ข้าราชการทุกคนของเขาจะกลายเป็นคนชั่วไปด้วย

13 ผู้ยากไร้และผู้กดขี่ข่มเหงก็เหมือนกันอย่างหนึ่ง
คือองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานตาที่แลเห็นให้พวกเขาทั้งคู่

14 หากกษัตริย์ให้ความเที่ยงธรรมแก่ผู้ยากไร้
ราชบัลลังก์ก็จะยืนยงเสมอ

15 ไม้เรียวและการลงโทษจะให้ปัญญา
แต่เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลยจะทำให้แม่อับอายขายหน้า

16 เมื่อคนชั่วเจริญ บาปก็ทวีขึ้น
แต่คนชอบธรรมจะเห็นความล่มจมของเหล่าคนชั่ว

17 จงอบรมสั่งสอนลูกของเจ้า แล้วเขาจะทำให้เจ้ามีสันติสุข
เขาจะทำให้เจ้าชื่นอกชื่นใจ

18 ในที่ซึ่งไม่มีการเผยพระวจนะ สังคมก็โกลาหลวุ่นวาย
แต่ความสุขมีแก่ผู้ที่รักษาบทบัญญัติ

19 จะอบรมสั่งสอนคนรับใช้ด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้
แม้เขาเข้าใจ เขาก็ไม่ยอมทำตาม

20 เจ้าเห็นคนที่พูดพล่อยๆ หรือไม่?
ยังมีความหวังสำหรับคนโง่มากกว่าเขา

21 การประคบประหงมคนรับใช้ตั้งแต่เด็ก
เขาจะนำความทุกข์โศกมาให้[c]ในที่สุด

22 คนขี้โมโหก่อการวิวาท
และคนเลือดร้อนทำบาปมากมาย

23 ความหยิ่งผยองทำให้คนเราตกต่ำ
ส่วนผู้ที่จิตใจถ่อมสุภาพได้รับเกียรติ

24 ผู้ที่สมคบกับขโมยก็เป็นศัตรูกับตัวเอง
ต้องสาบานในศาลแต่ไม่กล้าเป็นพยาน

25 ความกลัวของคนเป็นเพียงกับดัก
แต่ผู้ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ปลอดภัย

26 หลายคนวิ่งเต้นเข้าหาเจ้านาย
แต่คนเราได้รับความยุติธรรมจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

27 คนอยุติธรรมชิงชังคนชอบธรรม
แต่คนเที่ยงตรงชิงชังคนชั่ว

Notas al pie

 1. 29:4 หรือให้สินบน
 2. 29:5 หรือของเขา
 3. 29:21 หรือเขาจะกลายเป็นลูกหรือเขาจะกลายเป็นผู้รับมรดก

New American Standard Bible

Proverbs 29

Warnings and Instructions

1A man who hardens his neck after much reproof
Will suddenly be broken [a]beyond remedy.
When the righteous [b]increase, the people rejoice,
But when a wicked man rules, people groan.
A man who loves wisdom makes his father glad,
But he who keeps company with harlots wastes his wealth.
The king gives stability to the land by justice,
But a man who takes bribes overthrows it.
A man who flatters his neighbor
Is spreading a net for his steps.
By transgression an evil man is ensnared,
But the righteous sings and rejoices.
The righteous [c]is concerned for the rights of the poor,
The wicked does not understand such [d]concern.
Scorners set a city aflame,
But wise men turn away anger.
When a wise man has a controversy with a foolish man,
[e]The foolish man either rages or laughs, and there is no rest.
10 Men of bloodshed hate the blameless,
But the upright [f]are concerned for his life.
11 A fool [g]always loses his temper,
But a wise man holds it back.
12 If a ruler pays attention to falsehood,
All his ministers become wicked.
13 The poor man and the oppressor [h]have this in common:
The Lord gives light to the eyes of both.
14 If a king judges the poor with truth,
His throne will be established forever.
15 The rod and reproof give wisdom,
But a child [i]who gets his own way brings shame to his mother.
16 When the wicked [j]increase, transgression increases;
But the righteous will see their fall.
17 Correct your son, and he will give you comfort;
He will also [k]delight your soul.
18 Where there is no [l]vision, the people are unrestrained,
But happy is he who keeps the law.
19 A slave will not be instructed by words alone;
For though he understands, there will be no response.
20 Do you see a man who is hasty in his words?
There is more hope for a fool than for him.
21 He who pampers his slave from childhood
Will in the end find him to be a son.
22 An angry man stirs up strife,
And a hot-tempered man abounds in transgression.
23 A man’s pride will bring him low,
But a humble spirit will obtain honor.
24 He who is a partner with a thief hates his own life;
He hears the oath but tells nothing.
25 The fear of man [m]brings a snare,
But he who trusts in the Lord will be exalted.
26 Many seek the ruler’s [n]favor,
But justice for man comes from the Lord.
27 An unjust man is abominable to the righteous,
And he who is upright in the way is abominable to the wicked.

Notas al pie

 1. Proverbs 29:1 Lit and there is no remedy
 2. Proverbs 29:2 Or become great
 3. Proverbs 29:7 Lit knows the cause
 4. Proverbs 29:7 Lit knowledge
 5. Proverbs 29:9 Lit He
 6. Proverbs 29:10 Lit seek his soul
 7. Proverbs 29:11 Lit sends forth all his spirit
 8. Proverbs 29:13 Lit meet together
 9. Proverbs 29:15 Lit left to himself
 10. Proverbs 29:16 Or become great
 11. Proverbs 29:17 Lit give delight to
 12. Proverbs 29:18 Or revelation
 13. Proverbs 29:25 Lit gives
 14. Proverbs 29:26 Lit face