สุภาษิต 25 TNCV - Spreuken 25 HTB

สุภาษิต
Elegir capítulo 25

Thai New Contemporary Bible

สุภาษิต 25

สุภาษิตเพิ่มเติมของโซโลมอน

1ต่อไปนี้เป็นสุภาษิตของโซโลมอน

ซึ่งคนของกษัตริย์เฮเซคียาห์แห่งยูดาห์คัดลอกและรวบรวมไว้
พระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากการที่ทรงปิดบังสิ่งต่างๆ
และเหล่ากษัตริย์ได้รับเกียรติจากการพินิจพิเคราะห์สิ่งต่างๆ
ฟ้าสูงแผ่นดินลึกฉันใด
พระทัยของเหล่ากษัตริย์ก็สุดจะพินิจพิเคราะห์ฉันนั้น

เมื่อไล่ขี้แร่ออกจากเงิน
ช่างเงินก็จะสร้างสรรค์ภาชนะได้
เช่นเดียวกัน เมื่อไล่คนชั่วให้พ้นจากกษัตริย์แล้ว
ราชบัลลังก์ก็จะยั่งยืนโดยความชอบธรรม

อย่ายกยอตนเองต่อหน้ากษัตริย์
หรืออวดอ้างตนเป็นคนสำคัญ
จงรอให้กษัตริย์เชื้อเชิญว่า “มาที่นี่เถิด”
ดีกว่าพระองค์ทำให้เจ้าอับอายต่อหน้าขุนนาง

สิ่งที่เจ้าได้เห็นกับตา
อย่ารีบร้อนนำไป[a]ฟ้องร้องที่ศาล
เพราะในบั้นปลายเจ้าจะทำอย่างไร
หากเพื่อนบ้านของเจ้าทำให้เจ้าอับอายขายหน้า?

หากเจ้ามีเรื่องฟ้องร้องกับเพื่อนบ้าน
อย่าใส่ร้ายเขาให้คนอื่นไม่ไว้ใจ
10 เกรงว่าผู้ที่ได้ยินจะฉีกหน้าเจ้า
และเจ้าต้องเสียชื่อเสียงไม่จบสิ้น

11 คำพูดที่เหมาะกับกาลเทศะ[b]
ก็เหมือนแอปเปิ้ลทองคำล้อมเงิน
12 คำตักเตือนของตุลาการผู้ชาญฉลาดสำหรับหูที่รับฟัง
ก็เหมือนต่างหูทองหรือเครื่องประดับทองเนื้อดี

13 ผู้สื่อสารที่ไว้ใจได้
ก็เหมือนน้ำเย็นจากหิมะในฤดูเก็บเกี่ยว
ทำให้นายที่ส่งเขาไปชื่นใจ
14 ผู้ที่อวดเรื่องของกำนัลซึ่งตนไม่ได้ให้
ก็เหมือนเมฆและลมที่ไม่ให้ฝน

15 จงอดทน แล้วจะชนะใจเจ้านายได้
ลิ้นที่อ่อนโยนสามารถบดขยี้กระดูกได้

16 เมื่อพบน้ำผึ้ง จงกินแต่พอประมาณ
หากกินมากเกินไป จะสำรอกออกมา
17 เช่นเดียวกัน จงไปเยือนเพื่อนบ้านนานๆ ครั้ง
หากบ่อยเกินไป เขาจะเกลียดชังเจ้า

18 ผู้ที่เป็นพยานเท็จกล่าวหาเพื่อนบ้าน
ก็เหมือนกระบอง หรือดาบ หรือลูกศรคมกริบ
19 การพึ่งคนไม่ซื่อในยามทุกข์ร้อน
ก็เหมือนฟันผุหรือเท้าพิการ
20 ผู้ที่ร้องเพลงให้คนทุกข์ใจฟัง
ก็เหมือนผู้ที่ถอดเสื้อในวันที่อากาศหนาว
หรือเอาเกลือถูลงบนแผล

21 หากศัตรูของเจ้าหิว จงให้อาหารเขารับประทาน
เมื่อเขากระหาย จงให้น้ำเขาดื่ม
22 เพราะการทำเช่นนี้ เท่ากับว่าเจ้าสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา
และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานบำเหน็จแก่เจ้า

23 ลมเหนือพัดพาฝนนอกฤดูมาฉันใด
คำติฉินนินทาก็ทำให้หน้าบึ้งตึงฉันนั้น

24 อยู่ที่มุมดาดฟ้า
ดีกว่าอยู่ร่วมชายคากับภรรยาที่ชอบหาเรื่อง

25 ข่าวดีจากแดนไกล
ก็เหมือนน้ำเย็นชื่นใจสำหรับคนที่อ่อนล้า
26 หากคนชอบธรรมออมชอมกับคนชั่ว
ก็เหมือนน้ำพุมีโคลนหรือบ่อที่น้ำเสีย

27 การกินน้ำผึ้งมากไปไม่ดีฉันใด
การพินิจพิเคราะห์สิ่งที่ล้ำลึกเกินไปก็ทำให้เสียเกียรติฉันนั้น[c]

28 ผู้ที่ขาดการควบคุมตนเอง
ก็เหมือนเมืองที่กำแพงถูกทำลาย

Notas al pie

  1. 25:7,8 หรือขุนนาง / ผู้ซึ่งเจ้าจับตาดู / อย่ารีบร้อนไป
  2. 25:11 หรือการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์
  3. 25:27 หรือการหาเกียรติให้ตัวเองก็ไม่เหมาะฉันนั้น

Het Boek

Spreuken 25

1Hier volgen nog meer spreuken van Salomo. Zij werden opgetekend door de mannen van koning Hizkia van Juda.

God ontleent eer aan zaken die Hij verborgen houdt, maar koningen ontlenen eer aan het doorgronden van een zaak.
De hoogte van de hemel, de diepte van de aarde en de beweegredenen van koningen zijn voor velen ondoorgrondelijk.
Haal het schuim van het zilver af, dan blijft de goede grondstof voor de smelter over.
Verwijder de goddeloze uit het bijzijn van de koning, dan zal zijn troon steunen op gerechtigheid.
Doe u voor de koning niet beter voor dan u bent, doe niet net alsof u ook een vooraanstaand man bent.
Want het is beter dat men tegen u zegt: ‘Kom hier naar boven,’ dan dat men u vernedert waar iedereen bij is.
Stort u niet overhaast in geschillen, want mogelijk begaat u dan domheden, wanneer uw naaste u op de vingers tikt.
Hebt u een geschil met uw naaste, probeer dat dan eerst onderling bij te leggen en maak niet openbaar wat hij liever voor zich wil houden.
10 Doet u dat wel, dan wijst men u met de vinger na. Een smet die niet snel wordt vergeten.
11 Goede en toepasselijke woorden zijn als gouden appels op zilveren schalen.
12 Een wijze berisping aan een open oor is als een gouden oorbel, een halsketting van het zuiverste goud.
13 Een trouwe gezant is voor zijn zender als een koele drank voor de oogsters, want zijn boodschap doet zijn heer goed.
14 Iemand die zich laat voorstaan op de vrijgevigheid die hij niet bezit, is als een veelbelovende wolkenpartij, waaruit echter geen druppel regen valt.
15 Een gezagsdrager laat zich door vriendelijk geduld overtuigen, een vriendelijk woord weet zelfs het hardste hart te vermurwen.
16 Hebt u honing gevonden, eet dan niet meer dan u lust, anders gaat het u misschien tegenstaan en spuugt u het weer uit.
17 Loop bij uw naaste de deur niet plat, anders krijgt hij misschien genoeg van u en gaat u haten.
18 Iemand die vals getuigt tegen zijn naaste, is als een hamer, een zwaard en een scherpe pijl.
19 Een onbetrouwbare vriend is in tijden van nood net zo nutteloos als een gebroken tand voor het kauwen en een verstuikte enkel voor het lopen.
20 Wie vrolijk doet bij een verdrietig mens, is net zo onverstandig als iemand die ʼs winters geen jas aantrekt of azijn op loog giet.
21 Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Heeft hij dorst, geef hem dan te drinken.
22 Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd en de Here zal u daarvoor belonen.
23 De noordenwind brengt regen, roddel en achterklap leiden tot boze gezichten.
24 Het is beter om op een hoek van het platte dak te wonen, dan onder één dak met een ruziënde vrouw.
25 Goed nieuws uit een ver land is als koel water voor een vermoeid en dorstig mens.
26 De rechtvaardige die faalt voor de ogen van de goddelozen, lijkt op een fontein die modder spuit, of op een verstopte bron.
27 Te veel honing eten is niet goed, maar het doorgronden van moeilijke zaken strekt een mens tot eer.
28 Iemand die zichzelf niet in de hand heeft, is als een stad zonder beschermende muur.