สุภาษิต 1 TNCV - Мудр 1 CARST

สุภาษิต
Elegir capítulo 1

Thai New Contemporary Bible

สุภาษิต 1

จุดประสงค์และหัวใจของสุภาษิต

1สุภาษิตของกษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอล โอรสของดาวิด

เพื่อบรรลุปัญญาและคำสั่งสอน
เพื่อให้เข้าใจถ้อยคำแห่งวิจารณญาณ
เพื่อรับฟังคำสั่งสอนที่ทำให้เกิดไหวพริบปฏิภาณ
ทำสิ่งที่ถูกต้อง ยุติธรรม และเที่ยงธรรม
เพื่อให้คนอ่อนต่อโลกรู้ทันเล่ห์เหลี่ยม
ให้เยาวชนมีความรู้และความเฉลียวฉลาด
ให้ผู้ที่ฉลาดรับฟังและเพิ่มพูนความรู้
ให้ผู้ที่มีความเข้าใจได้รับการชี้แนะ
เพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและคำอุปมา
คำสอนและคำปริศนาของปราชญ์[a]

ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้
ส่วนคนโง่[b]ดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน

บทนำ

ลูกเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้า
และอย่าละเลยคำสอนของแม่เจ้า
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมาลัยประดับเกล้า
เป็นสร้อยประดับคอของเจ้า

10 ลูกเอ๋ย หากคนบาปมาชักชวนเจ้า
อย่าคล้อยตามพวกเขา
11 หากพวกเขากล่าวว่า “มากับเราเถิด
ให้เราซุ่มคอยเอาเลือดคน
ให้เราดักทำร้ายคนบริสุทธิ์เล่นเถิด
12 ให้เราเป็นเหมือนหลุมฝังศพที่กลืนพวกเขาทั้งเป็น
กลืนพวกเขาทั้งตัวเหมือนคนตกลงไปในหลุมลึก
13 เราจะยึดของมีค่าทุกชนิด
เอาของที่ปล้นมาเก็บไว้ให้เต็มบ้านของเรา
14 มาเป็นพวกเราสิ
จะได้ใช้เงินกระเป๋าเดียวกับเรา”
15 ลูกเอ๋ย อย่าไปร่วมทางกับพวกเขา
อย่าเดินในทางของพวกเขาเลย
16 เพราะเท้าของพวกเขาวิ่งไปหาความหายนะ
พวกเขาจะเสียเลือดเสียเนื้อในไม่ช้า[c]
17 เปล่าประโยชน์ที่จะขึงตาข่าย
เพราะนกทุกตัวมองเห็น!
18 คนเหล่านี้ซุ่มคอยเอาโลหิตของตัวเอง
เขาดักเอาชีวิตตัวเอง!
19 นั่นแหละคือจุดจบของบรรดาผู้หากำไรมาโดยทุจริต
มันย่อมคร่าชีวิตตัวเขาเอง

คำเตือนไม่ให้ปฏิเสธปัญญา

20 ปัญญาป่าวร้องอยู่บนท้องถนน
เปล่งเสียงในที่ชุมชน
21 นางร้องเรียกอยู่บนยอดกำแพง[d]
นางร้องบอกที่ประตูเมืองว่า

22 “พวกอ่อนต่อโลกเอ๋ย เจ้าจะรักความโง่ไปนานแค่ไหน?
คนมักเยาะเย้ยจะหลงใหลการเยาะเย้ยไปนานเพียงไร?
คนโง่จะชังความรู้ไปนานสักเท่าใด?
23 จงกลับตัวกลับใจมาฟังคำเตือนของเรา!
เราจะเทความคิดจิตใจของเราแก่เจ้า
และจะให้เจ้าเข้าใจคำสั่งสอนของเรา
24 แต่เนื่องจากเจ้าปฏิเสธเมื่อเราร้องเรียก
ไม่มีใครใส่ใจเมื่อเรากวักมือ
25 เพราะเจ้าไม่แยแสคำแนะนำทั้งสิ้นของเรา
ไม่ยอมรับคำตักเตือนจากเรา
26 ดังนั้นเราก็จะหัวเราะเยาะเจ้าเมื่อภัยพิบัติโจมตีเจ้า
เราจะเยาะเย้ยเจ้าเมื่อความหายนะมาถึงเจ้า
27 เมื่อความหายนะมาถึงเจ้าดั่งพายุ
เมื่อความพินาศถาโถมเข้ามาดั่งพายุหมุน
เมื่อความเดือดร้อนลำเค็ญท่วมท้นเจ้า

28 “เมื่อนั้นพวกเขาจะร้องเรียกเรา แต่เราจะไม่ตอบ
พวกเขาจะเสาะแสวงหาเรา แต่จะไม่พบ
29 เพราะพวกเขาได้ชังความรู้
และเลือกที่จะไม่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
30 เพราะพวกเขาไม่ยอมรับคำแนะนำของเรา
ไม่ไยดีต่อคำตักเตือนของเรา
31 พวกเขาจะได้รับผลจากวิถีทางของตัวเอง
และเต็มอิ่มกับผลจากแผนร้ายของตน
32 เพราะคนอ่อนต่อโลกจะฆ่าตัวเองด้วยการหันออกนอกลู่นอกทาง
และคนโง่จะทำลายตัวเองด้วยความเฉยเมยของพวกเขา
33 แต่ผู้ใดรับฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัย
จะสุขสบาย ไม่หวั่นเกรงภยันตรายใดๆ”

Notas al pie

  1. 1:6 หรือเพื่อให้เข้าใจสุภาษิต ได้แก่ คำอุปมา / คำสอน และคำปริศนาของปราชญ์
  2. 1:7 ในภาษาฮีบรูคำว่าคนโง่ในพระธรรมสุภาษิตและที่อื่นๆ ในพันธสัญญาเดิมหมายถึงคนที่บกพร่องทางด้านศีลธรรม
  3. 1:16 หรือทำให้เสียเลือดเสียเนื้ออย่างรวดเร็ว
  4. 1:21 หรือที่หัวถนน

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мудр 1

Вступление

1Мудрые изречения Сулаймона, сына Довуда, царя Исроила.

Да принесут они мудрость и наставление
    и помогут осмыслить разумные высказывания;
да научат они правилам благоразумной жизни,
    праведности, справедливости и честности
и дадут простакам проницательность,
    а юным – знание и рассудительность;
пусть послушают мудрые и умножат познания,
    и пусть разумные получат мудрые советы;
да уразумеют они пословицы и притчи,
    слова мудрецов и загадки их.

Страх перед Вечным[a] – начало мудрости,
    только глупцы презирают мудрость и наставление.

Наставления в мудрости

Предостережение от соблазна

Сын мой, послушай наставление своего отца
    и не отвергай поучения своей матери.
Они будут прекрасным венком на твоей голове
    и ожерельем на твоей шее.

10 Сын мой, если грешники соблазняют тебя,
    не поддавайся им.
11 Если скажут они: «Идём с нами,
    устроим засаду для пролития крови,
    без причины подстережём невинного,
12 живьём их проглотим, как мир мёртвых,
    целиком – как тех, кто нисходит в пропасть;
13 награбим всевозможных дорогих вещей
    и наполним дома свои добычей.
14 Присоединяйся к нам,[b]
    и мы поровну поделим добычу»,
15 то не ходи с ними, сын мой,
    не вставай на путь их.
16 Ведь их ноги бегут к злу,
    спешат они на пролитие крови.
17 Даже птицы не попадут в сеть,
    которую расставили у них на глазах,
18 но эти люди устраивают засаду для пролития своей же крови,
    подстерегают самих же себя!
19 Таковы пути всех, кто жаждет преступной добычи;
    она отнимает жизнь у завладевших ею.

Предостережение не отвергать мудрость

20 Мудрость восклицает на улицах,
    возвышает свой голос на площадях;
21 на углах шумных улиц кричит она
    и при входе в городские ворота держит речь:

22 «До каких же пор вы, простаки, будете любить свою простоту?
    Сколько же ещё глумливые будут наслаждаться насмешками,
    а глупцы – ненавидеть знание?
23 Если бы вы ответили на укор мой,
    я излила бы на вас мой дух
    и открыла бы вам свои мысли.
24 Но раз вы отвергли меня, когда я призывала,
    и никто не внимал, когда я протягивала вам руку,
25 раз вы пренебрегли всеми моими советами
    и не приняли моего укора,
26 то и я в свой черёд посмеюсь над вашей бедой,
    поиздеваюсь, когда поразит вас ужас, –
27 когда поразит вас ужас, как буря,
    и беда пронесётся над вами, как вихрь,
    когда горе и скорбь вас подавят.

28 Тогда будут звать меня, но я не отвечу,
    будут искать меня, но не найдут.
29 Раз они знание возненавидели
    и страх перед Вечным не избрали,
30 раз мой совет не приняли
    и укор мой с презрением отвергли –
31 то они будут вкушать горькие плоды своих деяний
    и получат сполна от своих замыслов.
32 Ведь своенравие убьёт простаков,
    и беспечность погубит глупцов,
33 но слушающий меня будет жить безопасно
    и спокойно, не страшась беды».

Notas al pie

  1. Мудр 1:7 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  2. Мудр 1:14 Букв.: «Бросай с нами жребий».