สดุดี 99 TNCV - 詩 篇 99 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 99

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง ประชาชาติทั้งหลายจงครั่นคร้าม
พระองค์ประทับบนบัลลังก์ระหว่างเครูบ แผ่นดินโลกจงสั่นสะท้าน
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทับในศิโยนทรงยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนเหนือมวลประชาชาติ
ให้พวกเขาสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามของพระองค์
พระองค์ทรงบริสุทธิ์

จอมกษัตริย์องค์นี้ทรงฤทธิ์ พระองค์ทรงรักความยุติธรรม
พระองค์ได้ทรงสถาปนาความเสมอภาคไว้
พระองค์ทรงกระทำ
สิ่งที่ยุติธรรมและถูกต้องในอิสราเอล[a]
จงยกย่องเทิดทูนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
จงกราบนมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์
พระองค์ทรงบริสุทธิ์

โมเสสและอาโรนอยู่ในกลุ่มปุโรหิตของพระองค์
ซามูเอลเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ร้องทูลออกพระนามของพระองค์
พวกเขาร้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระองค์ทรงตอบพวกเขา
พระองค์ตรัสกับพวกเขาจากเสาเมฆ
เขาเหล่านั้นเชื่อฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายที่พระองค์ประทานแก่พวกเขา

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระองค์ทรงตอบเขาเหล่านั้น
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยสำหรับอิสราเอล[b]
แม้ทรงลงโทษเมื่อพวกเขาทำผิด[c]
จงเทิดทูนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
และนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงบริสุทธิ์

Notas al pie

  1. 99:4 ภาษาฮีบรูว่ายาโคบ
  2. 99:8 ภาษาฮีบรูว่าพวกเขา
  3. 99:8 หรือทรงเป็นผู้แก้แค้นต่อคนที่ผิดต่อเขา

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 99

1耶 和 华 作 王 ; 万 民 当 战 抖 ! 他 坐 在 二 基 路 伯 上 , 地 当 动 摇 。

耶 和 华 在 锡 安 为 大 ; 他 超 乎 万 民 之 上 。

他 们 当 称 赞 他 大 而 可 畏 的 名 ; 他 本 为 圣 !

王 有 能 力 , 喜 爱 公 平 , 坚 立 公 正 , 在 雅 各 中 施 行 公 平 和 公 义 。

你 们 当 尊 崇 耶 和 华 ─ 我 们 的 神 , 在 他 脚 凳 前 下 拜 。 他 本 为 圣 !

在 他 的 祭 司 中 有 摩 西 和 亚 伦 ; 在 求 告 他 名 的 人 中 有 撒 母 耳 。 他 们 求 告 耶 和 华 , 他 就 应 允 他 们 。

他 在 云 柱 中 对 他 们 说 话 ; 他 们 遵 守 他 的 法 度 和 他 所 赐 给 他 们 的 律 例 。

耶 和 华 ─ 我 们 的 神 啊 , 你 应 允 他 们 ; 你 是 赦 免 他 们 的 神 , 却 按 他 们 所 行 的 报 应 他 们 。

你 们 要 尊 崇 耶 和 华 ─ 我 们 的 神 , 在 他 的 圣 山 下 拜 , 因 为 耶 和 华 ─ 我 们 的 神 本 为 圣 !