สดุดี 98 TNCV - 시편 98 KLB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 98

(บทสดุดี)

1จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์นานัปการ
พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์
นำความรอดมา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ความรอดของพระองค์เป็นที่รู้แจ้ง
และสำแดงความชอบธรรมของพระองค์แก่ประชาชาติทั้งหลาย
พระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์
และความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อวงศ์วานอิสราเอล
คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็น
ความรอดของพระเจ้าของเรา

ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องยินดีถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จงเปล่งเสียงเพลงแห่งความชื่นบานคลอเสียงดนตรี
จงบรรเลงบทเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยพิณ
ด้วยพิณและเสียงขับขาน
จงเป่าแตรและแตรเขาแกะ
จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานต่อหน้าพระยาห์เวห์จอมกษัตรา

ท้องทะเลและสรรพสิ่งในนั้น โลกและทุกชีวิตในโลก
จงแซ่ซ้องกังวาล
แม่น้ำทั้งหลายจงปรบมือ
ภูเขาทั้งหลายจงร้องเพลงรื่นเริงด้วยกัน
ทุกสิ่งจงร้องเพลงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษาโลก
พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม
และพิพากษาชนชาติต่างๆ อย่างยุติธรรม

Korean Living Bible

시편 98

의로우신 여호와를 찬양하라

1새 노래로
여호와께 노래하라.
그가 놀라운 일을 행하시고
그 능력과 거룩한 힘으로
큰 승리를 얻었다.
여호와께서
그의 구원을 알리시고
그의 의를 온 세계에 나타내셨다.
그가 성실하심과 한결같은
사랑으로 이스라엘 백성에게
자기 약속을 지키셨으므로
온 세상이
우리 하나님의 구원을 보았다.

온 땅이여, 여호와께
기쁨으로 노래하라.
노래와 즐거운 소리로
그를 찬양하라.
여호와께 찬송하라.
수금으로 찬양하라.
나팔과 양각을 불며
우리의 왕이신 여호와 앞에
즐겁게 외쳐라.
바다와 그 안에 있는 모든 것들아,
세계와 그 안에 사는 모든 자들아,
다 소리 높여 외쳐라.
너희 강들아,
여호와 앞에서 손뼉을 쳐라.
너희 산들아,
기쁨으로 함께 노래하라.
그가 세상을 다스리고자 오신다.
그가 바르고 공정하게
온 세계를 다스릴 것이다.