สดุดี 98 TNCV - Matej 98 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 98:1-9

สดุดี 98

(บทสดุดี)

1จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์นานัปการ

พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์

นำความรอดมา

2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ความรอดของพระองค์เป็นที่รู้แจ้ง

และสำแดงความชอบธรรมของพระองค์แก่ประชาชาติทั้งหลาย

3พระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์

และความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อวงศ์วานอิสราเอล

คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็น

ความรอดของพระเจ้าของเรา

4ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องยินดีถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

จงเปล่งเสียงเพลงแห่งความชื่นบานคลอเสียงดนตรี

5จงบรรเลงบทเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยพิณ

ด้วยพิณและเสียงขับขาน

6จงเป่าแตรและแตรเขาแกะ

จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานต่อหน้าพระยาห์เวห์จอมกษัตรา

7ท้องทะเลและสรรพสิ่งในนั้น โลกและทุกชีวิตในโลก

จงแซ่ซ้องกังวาล

8แม่น้ำทั้งหลายจงปรบมือ

ภูเขาทั้งหลายจงร้องเพลงรื่นเริงด้วยกัน

9ทุกสิ่งจงร้องเพลงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า

เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษาโลก

พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม

และพิพากษาชนชาติต่างๆ อย่างยุติธรรม

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.