สดุดี 98 TNCV - Заб 98 CARSA

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 98

(บทสดุดี)

1จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์นานัปการ
พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์
นำความรอดมา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ความรอดของพระองค์เป็นที่รู้แจ้ง
และสำแดงความชอบธรรมของพระองค์แก่ประชาชาติทั้งหลาย
พระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์
และความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อวงศ์วานอิสราเอล
คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็น
ความรอดของพระเจ้าของเรา

ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องยินดีถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จงเปล่งเสียงเพลงแห่งความชื่นบานคลอเสียงดนตรี
จงบรรเลงบทเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยพิณ
ด้วยพิณและเสียงขับขาน
จงเป่าแตรและแตรเขาแกะ
จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานต่อหน้าพระยาห์เวห์จอมกษัตรา

ท้องทะเลและสรรพสิ่งในนั้น โลกและทุกชีวิตในโลก
จงแซ่ซ้องกังวาล
แม่น้ำทั้งหลายจงปรบมือ
ภูเขาทั้งหลายจงร้องเพลงรื่นเริงด้วยกัน
ทุกสิ่งจงร้องเพลงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษาโลก
พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม
และพิพากษาชนชาติต่างๆ อย่างยุติธรรม

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 98

1Вечный царствует;
    пусть трепещут народы!
Он восседает на херувимах;
    пусть содрогнётся земля!
Вечный велик на Сионе;
    Он превознесён над всеми народами.
Да восхвалят они Твоё великое и грозное имя:
    Ты свят!

Царь могуществен и любит справедливость.
    Ты установил правосудие
    и в Исраиле[a] совершил то, что справедливо и праведно.
Превозносите Вечного, нашего Бога,
    и поклонитесь Ему у подножия[b] Его: Он свят!

Муса и Харун – среди Его священнослужителей,
    и Шемуил – среди призывающих имя Его.
Они призывали Вечного,
    и Он ответил им.
В облачном столпе говорил Он к ним;
    они сохранили Его заповеди
    и установления, которые Он им дал.

Ты ответил им, о Вечный, наш Бог;
    Ты был для них Богом прощающим,
    но и наказывал их за проступки.
Превозносите Вечного, нашего Бога
    и прославляйте Его на святой горе Его,
    потому что свят Вечный, наш Бог.

Хвалебная песнь.

Notas al pie

  1. 98:4 Букв.: «в Якубе». Исраильтяне были потомками Якуба, которому Аллах дал новое имя – Исраил (см. Нач. 32:27-28).
  2. 98:5 Подножие   – так обычно называли сундук соглашения, над которым восседал Вечный (см. 1 Лет. 28:2).