สดุดี 98 TNCV - Psalm 98 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 98

(บทสดุดี)

1จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์นานัปการ
พระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์
นำความรอดมา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ความรอดของพระองค์เป็นที่รู้แจ้ง
และสำแดงความชอบธรรมของพระองค์แก่ประชาชาติทั้งหลาย
พระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์
และความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อวงศ์วานอิสราเอล
คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็น
ความรอดของพระเจ้าของเรา

ชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องยินดีถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จงเปล่งเสียงเพลงแห่งความชื่นบานคลอเสียงดนตรี
จงบรรเลงบทเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยพิณ
ด้วยพิณและเสียงขับขาน
จงเป่าแตรและแตรเขาแกะ
จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานต่อหน้าพระยาห์เวห์จอมกษัตรา

ท้องทะเลและสรรพสิ่งในนั้น โลกและทุกชีวิตในโลก
จงแซ่ซ้องกังวาล
แม่น้ำทั้งหลายจงปรบมือ
ภูเขาทั้งหลายจงร้องเพลงรื่นเริงด้วยกัน
ทุกสิ่งจงร้องเพลงต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษาโลก
พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม
และพิพากษาชนชาติต่างๆ อย่างยุติธรรม

Amplified Bible

Psalm 98

A Call to Praise the Lord for His Righteousness.

A [a]Psalm.

1O sing to the Lord a new song,
For He has done marvelous and wonderful things;
His right hand and His holy arm have [b]gained the victory for Him.

The Lord has made known His salvation;
He has [openly] revealed His righteousness in the sight of the nations.

He has [graciously] remembered His lovingkindness and His faithfulness to the house of Israel;
All the ends of the earth have witnessed the salvation of our God.


Shout joyfully to the Lord, all the earth;
Shout [in jubilation] and sing for joy and sing praises.

Sing praises to the Lord with the lyre,
With the lyre and the sound of melody.

With trumpets and the sound of the horn
Shout with joy before the King, the Lord.


Let the sea thunder and roar, and all the things it contains,
The world and those who dwell in it.

Let the rivers clap their hands;
Let the mountains sing together for joy and delight

Before the Lord, for He is coming to judge the earth;
He will judge the world with righteousness
And the peoples with fairness.

Notas al pie

  1. Psalm 98:1 The ancient rabbis called this song “orphaned” because it is anonymous and has no description with the word “Psalm” (e.g. “A Psalm of Thanksgiving”).
  2. Psalm 98:1 Or accomplished salvation.