สดุดี 97 TNCV - Psalm 97 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 97

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง แผ่นดินโลกจงเปรมปรีดิ์
ชายทะเลไกลโพ้นจงชื่นชมยินดี
เมฆและความมืดรายล้อมพระองค์
ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานบัลลังก์ของพระองค์
ไฟโชติช่วงนำเสด็จ
และเผาผลาญศัตรูของพระองค์รอบด้าน
สายฟ้าของพระองค์แวบวาบเหนือโลก
แผ่นดินโลกเห็นแล้วสั่นสะท้าน
ภูเขาหลอมเหลวดั่งขี้ผึ้งต่อหน้า
องค์พระผู้เป็นเจ้า
ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโลกา
ฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบธรรมของพระองค์
ชนชาติทั้งปวงเห็นพระเกียรติสิริของพระองค์

บรรดาผู้ที่นมัสการรูปเคารพจะได้รับความอับอาย
คือผู้ที่โอ้อวดในรูปเคารพ
เทพเจ้าทั้งปวงเอ๋ย จงมานมัสการพระเจ้า!

ศิโยนได้ยินและชื่นชมยินดี
และหมู่บ้านต่างๆ ของยูดาห์เปรมปรีดิ์
เนื่องด้วยคำพิพากษาของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้สูงสุดเหนือทั้งโลก
พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือพระทั้งปวง
10 บรรดาผู้ที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเกลียดชังความชั่ว
เพราะพระองค์ทรงปกป้องชีวิตของบรรดาผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์
และทรงช่วยเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่ว
11 แสงสว่างสาดส่องคนชอบธรรม
และความสุขโสมนัสมีแก่ผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรม
12 ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

New American Standard Bible

Psalm 97

The Lord’s Power and Dominion.

1The Lord [a]reigns, let the earth rejoice;
Let the many [b]islands be glad.
Clouds and thick darkness surround Him;
Righteousness and justice are the foundation of His throne.
Fire goes before Him
And burns up His adversaries round about.
His lightnings lit up the world;
The earth saw and trembled.
The mountains melted like wax at the presence of the Lord,
At the presence of the Lord of the whole earth.
The heavens declare His righteousness,
And all the peoples have seen His glory.

Let all those be ashamed who serve graven images,
Who boast themselves of idols;
[c]Worship Him, all you [d]gods.
Zion [e]heard this and was glad,
And the daughters of Judah have rejoiced
Because of Your judgments, O Lord.
For You are the Lord Most High over all the earth;
You are exalted far above all [f]gods.

10 Hate evil, you who love the Lord,
Who preserves the souls of His godly ones;
He delivers them from the hand of the wicked.
11 Light is sown like seed for the righteous
And gladness for the upright in heart.
12 Be glad in the Lord, you righteous ones,
And give thanks [g]to His holy name.

Notas al pie

  1. Psalm 97:1 Or has assumed Kingship
  2. Psalm 97:1 Or coastlands
  3. Psalm 97:7 Or All the gods have worshiped Him
  4. Psalm 97:7 Or supernatural powers
  5. Psalm 97:8 Or possibly hears and is glad
  6. Psalm 97:9 Or supernatural powers
  7. Psalm 97:12 Lit for the memory of His holiness