สดุดี 97 TNCV - Nnwom 97 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 97

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง แผ่นดินโลกจงเปรมปรีดิ์
ชายทะเลไกลโพ้นจงชื่นชมยินดี
เมฆและความมืดรายล้อมพระองค์
ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานบัลลังก์ของพระองค์
ไฟโชติช่วงนำเสด็จ
และเผาผลาญศัตรูของพระองค์รอบด้าน
สายฟ้าของพระองค์แวบวาบเหนือโลก
แผ่นดินโลกเห็นแล้วสั่นสะท้าน
ภูเขาหลอมเหลวดั่งขี้ผึ้งต่อหน้า
องค์พระผู้เป็นเจ้า
ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโลกา
ฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบธรรมของพระองค์
ชนชาติทั้งปวงเห็นพระเกียรติสิริของพระองค์

บรรดาผู้ที่นมัสการรูปเคารพจะได้รับความอับอาย
คือผู้ที่โอ้อวดในรูปเคารพ
เทพเจ้าทั้งปวงเอ๋ย จงมานมัสการพระเจ้า!

ศิโยนได้ยินและชื่นชมยินดี
และหมู่บ้านต่างๆ ของยูดาห์เปรมปรีดิ์
เนื่องด้วยคำพิพากษาของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้สูงสุดเหนือทั้งโลก
พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือพระทั้งปวง
10 บรรดาผู้ที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเกลียดชังความชั่ว
เพราะพระองค์ทรงปกป้องชีวิตของบรรดาผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์
และทรงช่วยเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่ว
11 แสงสว่างสาดส่องคนชอบธรรม
และความสุขโสมนัสมีแก่ผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรม
12 ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

Nkwa Asem

Nnwom 97

Onyankopɔn, Ɔhene Kɛse

1Awurade yɛ ɔhene! Asase, ma w’ani nnye! Nsupɔw a ɛwɔ po mu nyinaa, monsɛpɛw mo ho!

Omununkum ne esum atwa ne ho ahyia; odi hene atɛntrenee ne nokware mu. Ogya di n’anim a ɛrehyew n’atamfo a wɔatwa ne ho ahyia no. N’anyinam hyerɛn wiase nyinaa; asase hu ma ne ho popo. Mmepɔw nan te sɛ nku wɔ Awurade anim, Awurade a asase nyinaa yɛ ne de anim. Ɔsorofo da ne trenee adi, na aman nyinaa hu n’anuonyam.

Wogu obiara a ɔsom ahoni no anim ase; anyame nyinaa kotow Awurade anim. Nnipa a wɔwɔ Sion ani agye, na Yuda nkurow nso ho sɛpɛw wɔn ma w’atɛn a worebebu no, O Awurade. Awurade Tumfoɔ, wo na wudi asase nyinaa so; woso sen anyame nyinaa mpɛn bebree.

10 Awurade dɔ wɔn a wokyi bɔne; ɔbɔ ne nkurɔfo nkwa ho ban. Ogye wɔn fi amumɔyɛfo tumi ase. 11 Hann hyerɛn atreneefo so, na anigye ba wɔn a wɔyɛ papa so. 12 Mo atreneefo nyinaa mo ani nnye wɔ nea Awurade ayɛ ama mo no nti! Monkae nea Onyankopɔn kronkron no ayɛ, na monna no ase.