สดุดี 97 TNCV - 詩 篇 97 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 97

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง แผ่นดินโลกจงเปรมปรีดิ์
ชายทะเลไกลโพ้นจงชื่นชมยินดี
เมฆและความมืดรายล้อมพระองค์
ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานบัลลังก์ของพระองค์
ไฟโชติช่วงนำเสด็จ
และเผาผลาญศัตรูของพระองค์รอบด้าน
สายฟ้าของพระองค์แวบวาบเหนือโลก
แผ่นดินโลกเห็นแล้วสั่นสะท้าน
ภูเขาหลอมเหลวดั่งขี้ผึ้งต่อหน้า
องค์พระผู้เป็นเจ้า
ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโลกา
ฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบธรรมของพระองค์
ชนชาติทั้งปวงเห็นพระเกียรติสิริของพระองค์

บรรดาผู้ที่นมัสการรูปเคารพจะได้รับความอับอาย
คือผู้ที่โอ้อวดในรูปเคารพ
เทพเจ้าทั้งปวงเอ๋ย จงมานมัสการพระเจ้า!

ศิโยนได้ยินและชื่นชมยินดี
และหมู่บ้านต่างๆ ของยูดาห์เปรมปรีดิ์
เนื่องด้วยคำพิพากษาของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นองค์ผู้สูงสุดเหนือทั้งโลก
พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือพระทั้งปวง
10 บรรดาผู้ที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเกลียดชังความชั่ว
เพราะพระองค์ทรงปกป้องชีวิตของบรรดาผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์
และทรงช่วยเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของคนชั่ว
11 แสงสว่างสาดส่องคนชอบธรรม
และความสุขโสมนัสมีแก่ผู้ที่มีจิตใจเที่ยงธรรม
12 ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
และสรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 97

1耶 和 华 作 王 ! 愿 地 快 乐 ! 愿 众 海 岛 欢 喜 !

密 云 和 幽 暗 在 他 的 四 围 ; 公 义 和 公 平 是 他 宝 座 的 根 基 。

有 烈 火 在 他 前 头 行 , 烧 灭 他 四 围 的 敌 人 。

他 的 闪 电 光 照 世 界 , 大 地 看 见 便 震 动 。

诸 山 见 耶 和 华 的 面 , 就 是 全 地 之 主 的 面 , 便 消 化 如 蜡 。

诸 天 表 明 他 的 公 义 ; 万 民 看 见 他 的 荣 耀 。

愿 一 切 事 奉 雕 刻 的 偶 像 、 靠 虚 无 之 神 自 夸 的 , 都 蒙 羞 愧 。 万 神 哪 , 你 们 都 当 拜 他 。

耶 和 华 啊 , 锡 安 听 见 你 的 判 断 就 欢 喜 ; 犹 大 的 城 邑 ( 原 文 是 女 子 ) 也 都 快 乐 。

因 为 你 ─ 耶 和 华 至 高 , 超 乎 全 地 ; 你 被 尊 崇 , 远 超 万 神 之 上 。

10 你 们 爱 耶 和 华 的 , 都 当 恨 恶 罪 恶 ; 他 保 护 圣 民 的 性 命 , 搭 救 他 们 脱 离 恶 人 的 手 。

11 散 布 亮 光 是 为 义 人 ; 预 备 喜 乐 是 为 正 直 人 。

12 你 们 义 人 当 靠 耶 和 华 欢 喜 , 称 谢 他 可 记 念 的 圣 名 。