สดุดี 96 TNCV - Mateusza 96 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 96:1-13

สดุดี 96

(1พศด.16:23-33)

1จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

จงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด โลกทั้งโลกเอ๋ย

2จงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า สรรเสริญพระนามของพระองค์

จงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆ วัน

3จงประกาศพระเกียรติสิริของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย

ประกาศพระราชกิจล้ำเลิศของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งมวล

4เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่นัก และควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุด

พระองค์ทรงเป็นที่เคารพยำเกรงเหนือพระทั้งปวง

5เพราะพระของชนชาติต่างๆ เป็นเพียงรูปเคารพ

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์

6สง่าราศีและพระบารมีอยู่ต่อหน้าพระองค์

พระเดชานุภาพและพระเกียรติสิริอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์

7ทุกครอบครัวในชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

จงเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงพระเกียรติสิริและพระเดชานุภาพของพระองค์

8จงเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าตามพระเกียรติสิริที่ควรแก่พระนามของพระองค์

จงนำเครื่องบูชาเข้ามายังพระนิเวศของพระองค์

9จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าในสง่าราศีแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์96:9 หรือด้วยสง่าราศีแห่งความบริสุทธิ์

โลกทั้งโลกจงสั่นสะท้านต่อหน้าพระองค์

10จงกล่าวท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง”

โลกได้รับการสถาปนาไว้อย่างมั่นคง จะไม่มีวันคลอนแคลน

พระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายอย่างยุติธรรม

11ฟ้าสวรรค์จงชื่นชมยินดี แผ่นดินโลกจงเปรมปรีดิ์

ท้องทะเลและสรรพสิ่งในนั้นจงแซ่ซ้องกังวาล

12ท้องทุ่งและทุกสิ่งในนั้นจงร่าเริง

แล้วต้นไม้ในป่าจะร้องเพลง

13พวกมันจะขับร้องต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์เสด็จมา

พระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษาแผ่นดินโลก

พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม

และพิพากษาชนชาติต่างๆ ด้วยความจริงของพระองค์

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.