สดุดี 96 TNCV - Psaumes 96 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 96

1จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด โลกทั้งโลกเอ๋ย
จงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า สรรเสริญพระนามของพระองค์
จงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆ วัน
จงประกาศพระเกียรติสิริของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย
ประกาศพระราชกิจล้ำเลิศของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งมวล

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่นัก และควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุด
พระองค์ทรงเป็นที่เคารพยำเกรงเหนือพระทั้งปวง
เพราะพระของชนชาติต่างๆ เป็นเพียงรูปเคารพ
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์
สง่าราศีและพระบารมีอยู่ต่อหน้าพระองค์
พระเดชานุภาพและพระเกียรติสิริอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์

ทุกครอบครัวในชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด
จงเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงพระเกียรติสิริและพระเดชานุภาพของพระองค์
จงเทิดทูนองค์พระผู้เป็นเจ้าตามพระเกียรติสิริที่ควรแก่พระนามของพระองค์
จงนำเครื่องบูชาเข้ามายังพระนิเวศของพระองค์
จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าในสง่าราศีแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์[a]
โลกทั้งโลกจงสั่นสะท้านต่อหน้าพระองค์
10 จงกล่าวท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครอง”
โลกได้รับการสถาปนาไว้อย่างมั่นคง จะไม่มีวันคลอนแคลน
พระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายอย่างยุติธรรม

11 ฟ้าสวรรค์จงชื่นชมยินดี แผ่นดินโลกจงเปรมปรีดิ์
ท้องทะเลและสรรพสิ่งในนั้นจงแซ่ซ้องกังวาล
12 ท้องทุ่งและทุกสิ่งในนั้นจงร่าเริง
แล้วต้นไม้ในป่าจะร้องเพลง
13 พวกมันจะขับร้องต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์เสด็จมา
พระองค์เสด็จมาเพื่อพิพากษาแผ่นดินโลก
พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม
และพิพากษาชนชาติต่างๆ ด้วยความจริงของพระองค์

Notas al pie

  1. 96:9 หรือด้วยสง่าราศีแห่งความบริสุทธิ์

La Bible du Semeur

Psaumes 96

Que tout l’univers célèbre l’Eternel, son roi[a] !

1Chantez à l’Eternel |un cantique nouveau !
Chantez à l’Eternel, |vous, gens du monde entier !
Chantez à l’Eternel |bénissez-le !
Annoncez chaque jour |la bonne nouvelle de son salut !
Oui, publiez sa gloire |au milieu des nations !
Racontez ses prodiges |chez tous les peuples !
Car l’Eternel est grand |et digne de louanges,
et il est redoutable |bien plus que tous les dieux.
Car tous les dieux des peuples |ne sont que des faux dieux,
alors que l’Eternel |a fait le ciel.
Splendeur et majesté |rayonnent de son être,
et puissance et beauté |ornent son sanctuaire.

Célébrez l’Eternel, |vous, gens de tous les peuples,
célébrez l’Eternel, |en proclamant |sa gloire et sa puissance !
Célébrez l’Eternel |et son nom glorieux !
Apportez vos offrandes, |entrez dans ses parvis,
et prosternez-vous devant l’Eternel |dont la sainteté brille avec éclat[b] !
Vous, gens du monde entier, |tremblez devant sa face !
10 Qu’à tout peuple on proclame |que l’Eternel est roi !
Aussi le monde est ferme, |il n’est pas ébranlé.
Dieu juge avec droiture |les peuples de la terre.

11 Que le ciel soit en joie
et que la terre exulte d’allégresse,
que la mer retentisse |et tout ce qui l’habite !
12 Que toute la campagne |et tout ce qui s’y trouve |se réjouissent !
Que, dans les bois, les arbres |poussent des cris de joie
13 devant l’Eternel, car il vient,
il vient pour gouverner[c] la terre.
Oui, il gouvernera le monde |selon ce qui est juste,
et il gouvernera les peuples |selon la vérité |qui est en lui.

Notas al pie

  1. 96: Voir 1 Ch 16.23-33.
  2. 96.9 Autre traduction : revêtus de vêtements sacrés (voir 29.2).
  3. 96.13 Voir Ps 82.8 et la note.