สดุดี 95 TNCV - Salmo 95 HLGN

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 95

1มาเถิด ให้เราร้องเพลงรื่นเริงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้เราโห่ร้องแด่พระศิลาแห่งความรอดของเรา
ให้เรามาเข้าเฝ้าต่อหน้าพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ
ให้เราโห่ร้องสดุดีพระองค์ด้วยดนตรีและบทเพลง

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือทวยเทพทั้งมวล
ห้วงลึกแห่งแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
ยอดเขาทั้งหลายเป็นของพระองค์
ท้องทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างขึ้น
และพระหัตถ์ของพระองค์ทรงปั้นแผ่นดิน

มาเถิด ให้เรากราบนมัสการและหมอบคำนับ
ให้เราคุกเข่าต่อหน้าพระยาห์เวห์พระผู้สร้างของเรา
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา
เราเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูในทุ่งหญ้าของพระองค์
เป็นฝูงแกะที่พระองค์ทรงอุ้มชูด้วยพระหัตถ์ของพระองค์

วันนี้หากท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
อย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนที่เมรีบาห์[a]
เหมือนที่มัสสา[b]ในถิ่นกันดาร
ที่ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเจ้าได้ทดลองเรา
พวกเขาลองดีกับเราทั้งๆ ที่พวกเขาได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เราทำ
10 ตลอดสี่สิบปีเราโกรธคนในชั่วอายุนั้น
และเรากล่าวว่า “พวกเขาเป็นชนชาติที่ใจหลงเตลิด
และพวกเขาไม่รู้จักวิถีทางของเรา”
11 ดังนั้นเราจึงสาบานด้วยความโกรธของเราว่า
“พวกเขาจะไม่มีวันได้เข้าสู่การพักสงบของเรา”

Notas al pie

  1. 95:8 แปลว่า ทะเลาะวิวาท
  2. 95:8 แปลว่า การลองดี

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 95

Kanta sa Pagdayaw

1Dali, magkanta kita sa kalipay
kag maghinugyaw kita sa Ginoo, ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa aton.
Magpalapit kita sa iya nga may pagpasalamat,
kag maghinugyaw kita nga nagakanta sang mga pagdayaw sa iya.
Kay ang Ginoo gamhanan nga Dios.
Gamhanan siya nga hari kag labaw sa tanan nga dios.
Siya ang nagapanag-iya sang mga kadadalman sang kalibutan kag sang mga putokputokan sang mga bukid.
Siya man ang nagapanag-iya sang dagat kag sang duta nga iya ginpanghimo.

Dali, magluhod kita sa pagsimba sa Ginoo nga naghimo sa aton.
Kay siya ang aton Dios,
kag kita ang iya katawhan nga iya ginabantayan kag ginaatipan pareho sa mga karnero.
Kon mabatian ninyo subong ang tingog sang Dios,
indi pagpatig-aha ang inyo mga tagipusuon
pareho sang ginhimo sang inyo mga katigulangan sang una didto sa Meriba,
subong man sang didto sila sa Masa sa may kamingawan.
Nagsiling ang Dios, “Didto gintilawan nila ako bisan nakita na nila ang akon ginhimo sa ila.
10 Sa sulod sang 40 ka tuig naakig gid ako sa sina nga henerasyon.
Kag nagsiling ako nga katawhan sila nga nagatalang kag wala nagasunod sa akon mga ginatudlo sa ila.
11 Gani sa akon kaakig nagpanumpa ako nga indi gid nila mabaton ang kapahuwayan nga halin sa akon.”[a]

Notas al pie

  1. 95:11 kapahuwayan nga halin sa akon: Siguro ang buot silingon, ang duta nga ginpromisa sang Dios nga ihatag sa ila.