สดุดี 95 TNCV - Заб 95 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 95

1มาเถิด ให้เราร้องเพลงรื่นเริงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้เราโห่ร้องแด่พระศิลาแห่งความรอดของเรา
ให้เรามาเข้าเฝ้าต่อหน้าพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ
ให้เราโห่ร้องสดุดีพระองค์ด้วยดนตรีและบทเพลง

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือทวยเทพทั้งมวล
ห้วงลึกแห่งแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
ยอดเขาทั้งหลายเป็นของพระองค์
ท้องทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างขึ้น
และพระหัตถ์ของพระองค์ทรงปั้นแผ่นดิน

มาเถิด ให้เรากราบนมัสการและหมอบคำนับ
ให้เราคุกเข่าต่อหน้าพระยาห์เวห์พระผู้สร้างของเรา
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา
เราเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูในทุ่งหญ้าของพระองค์
เป็นฝูงแกะที่พระองค์ทรงอุ้มชูด้วยพระหัตถ์ของพระองค์

วันนี้หากท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
อย่าทำใจแข็งกระด้างเหมือนที่เมรีบาห์[a]
เหมือนที่มัสสา[b]ในถิ่นกันดาร
ที่ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเจ้าได้ทดลองเรา
พวกเขาลองดีกับเราทั้งๆ ที่พวกเขาได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เราทำ
10 ตลอดสี่สิบปีเราโกรธคนในชั่วอายุนั้น
และเรากล่าวว่า “พวกเขาเป็นชนชาติที่ใจหลงเตลิด
และพวกเขาไม่รู้จักวิถีทางของเรา”
11 ดังนั้นเราจึงสาบานด้วยความโกรธของเราว่า
“พวกเขาจะไม่มีวันได้เข้าสู่การพักสงบของเรา”

Notas al pie

  1. 95:8 แปลว่า ทะเลาะวิวาท
  2. 95:8 แปลว่า การลองดี

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 95

Песнь 95

Воспойте Вечному новую песню,
    пойте Вечному, все жители земли.
Воспойте Вечному, восхваляйте Его имя,
    говорите о Его спасении каждый день.
Возвещайте славу Его среди народов,
    чудеса Его – среди всех людей,
потому что велик Вечный и достоин всякой хвалы;
    Он внушает страх более всех богов.
Все боги народов – лишь идолы,
    а Вечный – небеса сотворил.
Слава и величие перед Ним,
    сила и великолепие в Его святилище.

Воздайте Вечному, все народы,
    воздайте Ему славу и силу.
Воздайте славу имени Вечного,
    несите дары и идите во дворы Его.
Прославьте Вечного в великолепии Его святости[a].
    Трепещи перед Ним, вся земля!
10 Скажите народам: «Вечный правит!»
    Вселенная тверда и не поколеблется;
    Он будет судить народы справедливо.

11 Да возвеселятся небеса и возликует земля;
    да восшумит море и всё, что в нём.
12 Да возрадуется поле и всё, что на нём,
    и да возликуют все деревья лесные
13 перед Вечным, потому что идёт,
    идёт Он судить землю.
Он будет судить вселенную справедливо
    и народы – по Своей истине.

Notas al pie

  1. Заб 95:9 Или: «в святом облачении прославьте Вечного»; или: «прославьте Вечного в Его великолепном святилище».